6 maart 2011

Geen activiteiten maar Jezus zelf

Een van mijn vurige gebedspunten voor dit nieuwe jaar is dat er een opwekking zal plaatsvinden bij ons in de gemeente. Toen ik onderstaand artikel las van J. Kamphuis werd ik er opnieuw bij bepaald dat dit begint in mijn eigen hart. Er gaat namelijk vaak een periode van verootmoediging vooraf. We moeten alleen gericht zijn op de Here Jezus en weer terug gaan naar onze 'eerste liefde'.

"Het was het verlangen van Mozes om een openbaring van Gods karakter te zien, zoals Paulus ook zei; 'dat we Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding.' We zijn als christenen geroepen om samen onze knieën te buigen voor God, de Schepper van hemel en aarde. Dat we zeggen; Hier zijn we Here Jezus. Kom met Uw heerlijkheid." aldus John Kamphuis.

Drie dingen zijn belangrijk om Gods heerlijkheid te zien terugkeren, stelt hij. Liefde tot de Heere Jezus Zelf, liefde tot de waarheid en liefde tot elkaar. "Dan zal Gods Zijn Geest uitstorten over het land en het land genezen." John: "De gemeente in Efeze was levend. Er gebeurde van alles. Er was kracht en verlangen om een zuivere gemeente te zijn. Toch zegt Jezus in Openbaring dat men hun eerste liefde had verlaten. Misschien is dat wel het probleem van veel gemeenten en individuele christenen: men heeft ook de eerste liefde verlaten. Wie is de Heere Jezus voor ons? Wat is Zijn werk ons echt waard? Daar ligt de crux. Wie is Jezus voor ons?
"We kunnen zeggen dat we twee keer per zondag naar de samenkomst gaan en natuurlijk mag je dan misschien verzekerd zijn van een prachtig plekje op de nieuwe aarde. Maar is zoiets een vanzelfsprekendheid of een bron waardoor ons hart wordt gevuld? Opwekking en herleving bestaat niet uit een hoop activiteiten, maar uit Jezus Zelf. Als we terug gaan naar die eerste liefde dan gaat ons hart weer branden en zal er een fontein uit ons ontspringen tot levend water."
Liefde voor de waarheid is volgens Kamphuis belangrijk omdat er getracht zal worden in gemeenten dwalingen te krijgen. Liefde tot elkaar is belangrijk omdat Christus dan het stralende middelpunt is. "Als de heerlijkheid van God in een gemeente is dan komt er een ongelovige binnen en zal hij zeggen; God is hier. Dat voelt zo iemand. In een samenkomst is er dan een reiniging van onze levens, vanuit een verslagenheid, maar tegelijkertijd ook een enorme vreugde. We bidden vaak om het vuur uit de hemel. Het is de vraag of we dat willen. Dat vuur zal ons in eerste plaats zuiveren. Het kan ook gebeuren dat er heilige huisjes omver gaan. Dat Gods Geest zegt: 'Ik stop er mee, het gaat erom dat je alleen op Mij gericht bent."

Bron cip


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.