Wij zijn erfgenamen van God

Soms dringt het niet goed tot ons door maar we mogen eraan denken dat God de Vader zijn testament heeft opgemaakt. Wat een genade!

"Hij heeft zijn bezittingen eerlijk verdeeld onder zijn kinderen. Alles wat Hij heeft, zal van ons zijn. Wij zijn 'erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus' (Rom. 8:17). Ik heb mijn afschrift van het testament gelezen er er staat in dat wij geen idee hebben van alles wat God voor ons heeft, omdat Hij veel meer voor ons heeft dan wij ons ooit kunnen voorstellen. 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben' (1 Kor. 2:9). God belooft: 'De rechtschapenen zullen geluk beërven (Spr. 28:10). Hij zegt dat we niet alleen alles krijgen wat we nodig hebben in dit leven, maar dat het voornaamste pas komt nadat we gestorven zijn. Dan zullen we bij Hem zij en niets anders meer nodig hebben."
S. Omartian

Reacties