Geestelijke verantwoordelijkheid

Misschien heeft u de uitzending van Moraalridders vorige week ook gezien. Het verhaal van theoloog Henk Vreekamp was aangrijpend. Ik denk dat hij gelijk heeft en dat iedere christen (en niet alleen de predikanten op Urk) aan de mensen om ons heen en vooral aan de jongeren, moet uitleggen wat de gevaren kunnen zijn van het bezig zijn met occulte dingen.

"Predikanten op Urk moeten open zijn over het bestaan van occultisme. Dat vindt Henk Vreekamp, kenner op het gebied van de verhouding tussen magie en christelijk geloof. "Het stikt van de geesten." Zelfs Halloween dringt de kerken in, stelt hij, omdat het steeds meer gecommercialiseerd wordt.
Dit is de Dag maakte gisteren bekend dat de moord op de 14-jarige Dirk Post is gepleegd tijdens een uit de hand gelopen occult spelletje van Urker jongeren in het plaatselijke bos. De jongens gingen geesten oproepen. Hoewel de persrechter de occulte achtergrond van de moord heeft bevestigd, doen de predikanten en de burgemeester op Urk er het zwijgen toe. Vreekamp: "Het is onverstandig dat ze als één blok zwijgen. Predikanten hebben juist een belangrijke verantwoordelijkheid om de feiten over magie en volksgeloof naar buiten te brengen." Dominees zouden moeten het zwijgen doorbreken. "Ze hebben een geestelijke verantwoordelijkheid."
Volgens Vreekamp moeten de kerken niet het vingertje heffen over occultisme, maar vooral uitleggen: "Ga het niet verbieden - dat werkt averechts. Zeg eerlijk hoe het werkt, en ook wat er precies in dit geval gebeurd is. Vertel dat je er niet bang voor hoeft te zijn omdat Jezus deze krachten heeft overwonnen." Dat wil niet zeggen dat geestelijke machten er niet zijn.
Henk Vreekamp benadrukt dat overblijfselen van het volksgeloof nog springlevend zijn. "Het heidendom zit nog diep onder onze christelijke samenleving. Het stikt van de geesten, de Middeleeuwen waren er niks bij."  
Bron www.cip.nl

Reacties