Verzadigd zijn...

'Ziet u, de christen is iemand die hongert en dorst, maar toch tegelijkertijd verzadigd is. En hoe meer hij verzadigd is, hoe meer hij hongert en dorst. Dat is de zegening van dit christelijke leven. Het gaat verder. U bereikt een bepaald stadium van heiligmaking, maar daar blijft u niet de rest van uw leven op steunen. U gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid tot we onze plaats in de hemel innemen. "En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade", genade aan genade toegevoegd. Dat gaat zo verder en verder; volmaakt en toch niet volmaakt; hongerend en dorstend, en toch verzadigd en vervuld, maar toch verlangend naar meer; nooit is het genoeg, omdat het zo heerlijk en wonderlijk is; volledig door Hem vervuld en toch blijft er een allesoverheersend verlangen.

Bent u verzadigd? Bent u op deze wijze gelukzalig? Hongert en dorst u? Dat zijn de vragen. Dit is Gods goedgunstige en heerlijke belofte aan allen die zich zo voelen: "Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden".'

Martyn Lloyd-Jones over MatteĆ¼s 5:6

Reacties