23 januari 2010

Christus dienen kost je alles

In mijn stille tijd ben ik op dit moment aan het lezen in Marcus. Opvallend is dat er tijdens het leven van de Here Jezus op aarde, allerlei soorten mensen waren, die interesse toonden in Jezus.
Er staat in de Bijbel 'velen geloofden in Hem', maar er wordt weinig over hen gezegd. Anderen 'volgden Hem', maar toen er vervolging of moeilijkheden kwamen, gingen ze terug naar huis. Toch waren er ook die zeiden: "We willen uw discipelen zijn". Jezus antwoordde met de bekende tekst uit Marc. 8:34 'Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij'. De Here Jezus had - zoals bekend - 12 discipelen en daarnaast nog velen die zich aan Hem hadden toegewijd. Het is opvallend dat de woorden 'discipel' en 'discipline' zo op elkaar lijken. Je kunt niet het eerste zijn zonder het tweede te hebben.

Dr. M.R. de Haan, de latere stichter van het in Engeland nationaal uitgezonden radioprogramma 'Radio Bible Class' zei eens: 'Bij Christus komen kost niets, Christus volgen kost iets, maar Christus dienen kost je alles'.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.