26 januari 2010

Blijf waakzaam...

Vanmorgen las ik in Marcus 13 over de 'rede over de laatste dingen'. De Here Jezus voorspelt hier zowel gebeurtenissen in de nabije als in de verre toekomst zonder ze in chronologische volgorde te zetten. Het is dan ook moeilijk om dit Bijbelgedeelte in één keer gelijk te begrijpen. Eigenlijk zou je er uitleg bij moeten hebben van bijbelleraren en bijbelse boeken. Gelukkig mocht ik in de afgelopen jaren heeft het boek 'Het einde der tijden' van T. LaHaye en J.B. Jenkins lezen en dit heeft veel (toekomstige) gebeurtenissen voor mij veel duidelijker gemaakt. Ik kan dit boek - naast de Bijbel- dan ook van harte aanbevelen aan een ieder die meer van de eindtijd weten wil.

In dit hoofdstuk in Marcus staat heel veel. Wat mij trof vanmorgen waren eigenlijk een paar woorden uit vs. 33 en 37. Er staat: 'Ziet toe, blijft waakzaam' en ook 'Wat ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt'.
Ben ik, zijn wij, klaar voor de komst van onze Here Jezus? Wat zouden we nog moeten doen om ons op Zijn komst voor te bereiden? Staan wij niet 'beschaamd' bij Zijn komst? Goede vragen om eens over na te denken.

Veel bijbelleraren zijn het er over eens dat de christenen vandaag de dag meer redenen hebben om te geloven dat Christus in onze tijd zou kunnen komen dan alle generaties voor ons. Wanneer we 'alle tekenen der tijden' die in ons leven zijn vervuld onderzoeken, moeten we wel geloven dat de komst van de Here Jezus nabij is.
Dr. John Walvoord, de best geïnformeerde profetiegeleerde ter wereld, heeft tijdens een profetieconferentie het volgende gezegd over de tijd waarin we leven:
'Ik bestudeer de profetieën al heel lang [meer dan vijftig jaar] en hoewel ik niet geloof dat we een datum kunnen bepalen voor de terugkomst van de Heer, bemerk ik in de wereld wel een ongekende tijd van wereldcrisissen die uitgelegd kunnen worden als een voorbereiding op de komst van de Heer. Als er ooit een tijd is geweest waarin christenen zouden moeten leven alsof Christus elk moment zou kunnen komen, dan is dat vandaag de dag het geval'.

Laten we 'waakzaam' zijn en inderdaad zo leven alsof de Here Jezus elk moment terug zou kunnen komen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...