Bidden volgens vier stappen - (3) Dankzegging

1 Thess. 5:18 "..dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u".

Na lofprijs en schuldbelijdenis mogen we de Here danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan en nog doet. 'Onder alles', dat betekent dat we Hem mogen danken in welke omstandigheden we ook verkeren. Dankzegging is gericht op wat God heeft gedaan in tegenstelling tot lofprijs die erop gericht is wie God is. Jezus wijst ons in de Bijbel verschillende keren op het belang van een dankbaar hart. Bijvoorbeeld. in de geschiedenis van de tien melaatsen in Lucas 17. We mogen God danken voor Zijn genade elke dag weer. En er zijn nog zoveel andere dingen waar we Hem elke keer weer voor kunnen danken.

Er zijn enkele voordelen van dankzegging. Onze houding verandert erdoor, en dankzegging helpt ons het over te geven aan God. Ook ervaren we Gods rust. Hierover las ik een mooie uitspraak:

"Er is niets- geen omstandigheden, geen probleem, geen beproevingen- dat mij ooit raakt zonder dat het, allereerst, via God en via Christus gegaan is. Pas daarna komt het bij mij terecht. Als iets zover gekomen is, dan dient het een belangrijk doel, ook al begrijp ik het op het moment zelf misschien niet. Maar wanneer ik weiger in paniek te raken, mijn ogen ophef naar Hem en het aanvaard als iets dat, met een belangrijk doel en tot zegen van mijn eigen hart, van Gods troon afkomstig is, zal geen enkel verdriet mij ooit in de war brengen, geen strijd me ooit de kracht ontnemen en zullen geen omstandigheden mij ooit tot tobben aanzetten - want ik zal rusten in de vreugde van het besef wie mijn Heer is! Dat is de rust van overwinning".

Reacties