10 april 2020

Waarom moest Jezus sterven? 50 redenen...


Waarom moest Christus lijden en sterven?
Wanneer iemand het ons zou vragen, zouden we misschien een paar redenen kunnen noemen. Het eerste wat in onze gedachten opkomt is waarschijnlijk: 'Voor de vergeving van onze zonden' of  'om ons eeuwig leven te kunnen geven'.

In deze Stille Week heb ik mij opnieuw op het lijden en sterven van Jezus gericht, en probeer ik er bij stil te staan wat er op Golgotha, een kleine 2000 jaar geleden, is gebeurd. Wat heeft het sterven van Jezus Christus voor ons bewerkt?

John Piper heeft een prachtig boekje geschreven dat als hulpmiddel kan dienen bij het nadenken over deze vraag. Piper heeft de Bijbel bestudeerd en hieruit 50 redenen voor Jezus' sterven gehaald. Niet vijftig oorzaken maar vijftig bedoelingen, als antwoorden op de vraag die wij allemaal onder ogen moet zien: wat heeft God voor ons, zondaren, gedaan door Zijn Zoon naar de aarde te sturen?
Wanneer je ze leest en bestudeert a.d.h.v. de Bijbelteksten die genoemd staan in het boek, word je er stil van.....

Vijftig redenen waarom Christus moest lijden en sterven:
 1. om de toorn van God op Zich te nemen (Gal.3:13, Rom.3:25, 1 Joh.4:10)
 2. om Zijn Hemelse Vader te behagen (Jes. 53:10, Ef. 5:2)
 3. om gehoorzaamheid te leren en geheiligd te worden (Heb. 5:8) 
 4. om de opstanding uit de dood te verwerven (Hebr. 13:20-21)
 5. om de rijkdom van Gods liefde en genade voor zondaars te tonen (Rom.5:7-8, Joh.3:16, Ef. 1:7)
 6. om ons te laten zien hoezeer ook Hij ons liefheeft (Ef.5:2, Ef. 5:25, Gal.2:20)
 7. om voor ons de rechtvaardige eisen van de Wet te vervullen (Kol. 2:13-14)
 8. om de losprijs te zijn voor velen (Marc.10:45)
 9. voor de vergeving van onze zonden (Ef. 1:7, Matt.26:28)
 10. om de basis te leggen voor onze rechtvaardiging (Rom.5:9, Rom.3:24, Rom.3:28)
 11. om de gehoorzaamheid te vervullen die onze rechtvaardigheid wordt (Filip.2:8, Rom.5:19, 2 Kor 5:21)
 12. om onze verdoemenis weg te nemen (Rom. 8:34)
 13. om de besnijdenis en alle andere rituelen als het fundament van de zaligmaking af te schaffen (Gal.5:11)
 14. om ons tot geloof te brengen en ons daarbij te bewaren (Marc. 14:24, Jer. 32:40)
 15. om ons heilig, onberispelijk en volmaakt te maken (Heb. 10:14, Kol. 1:21-22, 1 Kor. 5:7)
 16. om ons een zuiver geweten te geven (Heb. 9:14)
 17. om voor ons alle dingen te verwerven die goed voor ons zijn ( Rom. 8:32)
 18. om ons te genezen van geestelijke en lichamelijke ziekten ( Jes. 53:5, Matt. 8: 16-17)
 19. om allen die in Hem geloven het eeuwige leven te geven (Joh. 3:16)
 20. om ons te verlossen van de macht van het kwaad in deze wereld (Gal. 1:4)
 21. om ons met God te verzoenen (Rom. 5:10)
 22. om ons tot God te brengen (1 Petr.3:18, Filip. 2:13)
 23. opdat wij van Hem zouden zijn (Rom. 7:4, 1 Kor. 6: 19-20)
 24. om ons vrijmoedig te laten ingaan in het Heilige der heilige (Heb. 10:19)
 25. om voor ons de persoon te worden in wie we God ontmoeten (Joh. 2:19-21)
 26. om een einde te maken aan het Oudtestamentische priesterschap en Zelf een eeuwige Hogepriester te worden (Heb. 7: 23-27, Heb.9: 24-26, Heb. 10:11-12)
 27. om een meelevende, hulpvaardige priester te worden (Heb. 4: 15-16)
 28. om ons te bevrijden van het lege bestaan van de vaderen (1 Pet.1: 18-19)
 29. om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde (Openb. 1:5-6, Heb. 13:12)
 30. opdat wij zouden sterven aan de zonde en leven in gerechtigheid (1 Petr.2:24)
 31. opdat wij dood zijn voor de wet en vrucht voor God zouden dragen  (Rom 7:4)
 32. om het ons mogelijk te maken voor  Christus  te leven en niet voor onszelf (2 Kor. 5:15)
 33. om ons ertoe te brengen in niets anders te roemen dan in Zijn kruis (Gal. 6:14)
 34. opdat wij kunnen leven door het geloof in Hem (Gal. 2:20)
 35. om het huwelijk zijn diepste betekenis te geven (Ef. 5:25)
 36. om een gemeenschap te stichten die ijverig is in goede werken (Titus 2:14)
 37. om ons op te roepen Zijn voorbeeld te volgen in nederigheid en kostbare liefde (1Petr.2: 19-21, Heb.12: 3-4, Filip. 2: 5-8))
 38. om een gemeenschap van kruisdragende volgelingen te stichten (Lukas 9:23, Matt.10:38)
 39. om ons te bevrijden uit de slavernij van de angst voor de dood (Heb.2:14-15)
 40. opdat wij onmiddellijk na ons sterven bij Hem mogen zijn (1 Thess.5:10, Filip. 1;21,23, 2 Kor.5:8)
 41. om onze opwekking uit de dood te waarborgen (Rom.6:5, Rom.8: 11, 2 Tim.2:11)
 42. om de overheden en de machten te ontwapenen (Kol. 2: 14-15, 1 Joh. 3:8)
 43. om Gods kracht in het Evangelie te ontketenen (1 Kor. 1: 18, Rom. 1:16)
 44. om de vijandigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen te niet te doen (Ef. 2: 14-16)
 45. om mensen uit alle geslacht en taal, volk en natie vrij te kopen (Openb. 5:9)
 46. om al Zijn schapen, verstrooid over de hele aarde, bijeen te brengen (Joh. 11: 51-52, Joh. 10:16)
 47. om ons te verlossen van het laatste oordeel (Heb. 9:28)
 48. om voor Zichzelf en voor ons vreugde te verkrijgen (Heb. 12:2)
 49. opdat Hij gekroond zou worden met heerlijkheid en eer (Heb. 2:9, Filip. 2: 7-9, Openb. 5:12)
 50. om te laten zien dat de grootste zonde door God ten goede werd gekeerd (Hand. 4: 27-28)

3 opmerkingen:

 1. Dat is mooi, die 50 bedoelingen!
  Je kunt wel lezen ook dat John Piper niets heeft met het welvaartsevangelie en 'word faith', want in die richting gaan de bedoelingen van het sterven van Jezus niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Opdat wij van Hem zouden zijn (Rom. 7:4, 1 Kor. 6: 19-20)
  Om ons vrijmoedig te laten ingaan in het Heilige der heilige (Heb. 10:19)

  Die vind ik vandaag het mooist.

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.