17 mei 2019

Onderdanig zijn uit liefde voor Jezus en onze man'....zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben,
bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn
opdat het woord Gods niet gelasterd worde.'
Titus 2:4-5

Wanneer je het woord 'onderdanig' hoort, gaan bij veel mensen de haren al overeind staan. Als je er dan ook nog aan toevoegt 'aan je man' wordt je al snel voor ouderwets versleten. Zeker in deze tijd van emancipatie en vrouwenrechten, durf je er bijna niet meer over te praten. Onderdanigheid wordt vaak gezien als iets wat slaafs en beklemmend zou zijn. Toch zegt de Bijbel er iets anders over. Uit liefde voor Jezus en voor onze man mogen we met Zijn hulp deze mooie opdracht van onderdanigheid vervullen.

Nu ik het boek '100 bemoedigingen voor moeders' weer ter hand genomen heb, valt mij op hoe treffend de schrijfsters weergeven wat het inhoudt om onderdanig te zijn aan je man. Ik kan het zelf niet mooier verwoorden dan zij hebben gedaan en deel daarom enkele treffende citaten:

'Als je onderdanig bent aan je man, betekent dat niet dat je minder bent dan hij, dat je minder slim bent, minder capabel, of dat je het altijd met hem eens bent. Het betekent ook niet dat je een slaaf bent of een voetveeg, of dat je niet voor jezelf kunt denken. Daarnaast betekent het niet dat je je man moet volgen in zonde, of dat je mishandeling in een huwelijk goedkeurt. Nee, God heeft beiden, man en vrouw, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen en beiden zijn in Zijn ogen even waardevol. God heeft hun beiden echter een andere rol toebedeeld. De man als hoofd, de vrouw als zijn helper. Christus is het Hoofd van zowel de man als de vrouw.

Bovenstaand bijbelgedeelte uit Titus 2:4-5 is onlosmakelijk verbonden met een prachtig gedeelte uit Efeze 5, waarin Paulus spreekt over man en vrouw in het huwelijk. In Efeze 5:24 staat: 'daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.'

De gemeente heeft Christus lief en eert Hem. De gemeente weet dat Christus het Hoofd is en dat Hij de autoriteit heeft. Ons huwelijk is een weerspiegeling van deze bijzondere relatie. Een man en een vrouw mogen in alle gebrokenheid een stukje laten zien van de relatie met Christus en Zijn gemeente. In Efeze 5:21 staat dat man en vrouw elkaar onderdanig moeten zijn in de vreze van God, maar dat betekent niet dat die onderdanigheid voor beiden er hetzelfde uitziet, want mannen en vrouwen hebben een heel andere laats. In de Bijbel wordt de man aangewezen als het hoofd van zijn gezin. Ja, zelfs als het hoofd van zijn vrouw. Er is sprake van een orde. Het Griekse woord voor 'onderdanig' is hypotasso. Dat is eigenlijk een militaire term die werd gebruikt om aan te geven hoe het leger georganiseerd moest worden onder het commando van de hoogste baas. In het leger is een commandant de baas, de soldaat staat daaronder. Beiden zijn even belangrijk, beiden hebben evenveel waarde, maar de een staat boven de ander in de rangorde. samen zorgen ze ervoor dat de militaire operatie lukt.

Zo is het ook in de relatie tussen man en vrouw. Er is gelijkwaardigheid met verschillende rollen. Onderdanigheid is niet iets wat opgelegd kan worden door je man. Het is een keus die je vrijwillig, uit liefde maakt. In 1 Petrus worden we ook opgeroepen om onze man onderdanig te zijn; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden (3:1). Door je man onderdanig te zijn kun je hem zelfs voor Christus winnen! Onderdanig zijn is een term die ons van nature misschien niet zo ligt, maar uit liefde voor Jezus en voor onze man mogen we met Zijn hulp deze mooie opdracht vervullen.'

Wanneer we op deze manier aankijken tegen onderdanigheid, komt het in een heel ander licht te staan. Het is een goddelijke roeping om je man te eren en zijn leiderschap te bevestigen; om hem te ondersteunen met je gaven en talenten en om hem door je houding en gedrag te laten zien dat je hem de ruimte wilt geven in zijn keuzes. Je kunt hem laten merken dat je voor hem bidt, dat je hem steunt en hem wilt vergeven!

Bron: 100 bemoedigingen voor moeders - M. den Buter en W. Samyn

Onlangs is ook 101 bemoedigingen voor moeders verschenen. Je kunt hier de recensie lezen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...