17 mei 2019

Onderdanig zijn uit liefde voor Jezus en onze man



'....zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben,
bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn
opdat het woord Gods niet gelasterd worde.'
Titus 2:4-5

Wanneer je het woord 'onderdanig' hoort, gaan bij veel mensen de haren al overeind staan. Als je er dan ook nog aan toevoegt 'aan je man' wordt je al snel voor ouderwets versleten. Zeker in deze tijd van emancipatie en vrouwenrechten, durf je er bijna niet meer over te praten. Onderdanigheid wordt vaak gezien als iets wat slaafs en beklemmend zou zijn. Toch zegt de Bijbel er iets anders over. Uit liefde voor Jezus en voor onze man mogen we met Zijn hulp deze mooie opdracht van onderdanigheid vervullen.

Nu ik het boek '100 bemoedigingen voor moeders' weer ter hand genomen heb, valt mij op hoe treffend de schrijfsters weergeven wat het inhoudt om onderdanig te zijn aan je man. Ik kan het zelf niet mooier verwoorden dan zij hebben gedaan en deel daarom enkele treffende citaten:

'Als je onderdanig bent aan je man, betekent dat niet dat je minder bent dan hij, dat je minder slim bent, minder capabel, of dat je het altijd met hem eens bent. Het betekent ook niet dat je een slaaf bent of een voetveeg, of dat je niet voor jezelf kunt denken. Daarnaast betekent het niet dat je je man moet volgen in zonde, of dat je mishandeling in een huwelijk goedkeurt. Nee, God heeft beiden, man en vrouw, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen en beiden zijn in Zijn ogen even waardevol. God heeft hun beiden echter een andere rol toebedeeld. De man als hoofd, de vrouw als zijn helper. Christus is het Hoofd van zowel de man als de vrouw.

Bovenstaand bijbelgedeelte uit Titus 2:4-5 is onlosmakelijk verbonden met een prachtig gedeelte uit Efeze 5, waarin Paulus spreekt over man en vrouw in het huwelijk. In Efeze 5:24 staat: 'daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.'

10 mei 2019

Openhartige eerlijkheid in de psalmen

Gebed is communicatie van de mens naar God toe. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar zelf vind ik dit best lastig. Ik wéét dat het zo is maar toch communiceer ik veel te weinig merk ik. Dit komt enerzijds omdat ik de prioriteit aan bijbellezen geef (wat wil God tegen míí zeggen) en anderzijds omdat ik te druk ben met van alles en in mijn achterhoofd heb dat God mij helemaal kent en alles al weet. Hij weet eigenlijk al wat wij nodig hebben voordat we Hem erom gevraagd hebben.Toch is het zo dat God graag onze eigen stem en onze eigen verlangens en gevoelens wil horen. De Bijbel spreekt hier duidelijk over.

Terwijl ik worstel met dit dilemma de afgelopen tijd, word ik keer op keer bemoedigd door het bijbelboek Psalmen. Op dit moment lees ik elke dag een psalm en leer er enorm van. Eigenlijk zijn de psalmen een verzameling gebedsliederen. Wat het meest opvalt bij deze gebeden is hun openhartige eerlijkheid. De woorden drukken vaak de gevoelens uit van de schrijvers maar ook die van onszelf. Soms zijn het gevoelens die we liever niet aan andere mensen, en al helemaal niet aan God bekend willen maken.
Maar als we de psalmen tot ons gebed maken, kunnen we naar mijn idee veel leren over hoe God wil dat wij met Hem in contact blijven. Te vaak geven wij God min of meer een verwaterde versie van onze gevoelens in de hoop dat wij Hem niet ergeren of nieuwsgierig maken naar onze motieven.
Als wij de psalmen gebruiken om onze diepste gevoelens uit te drukken, kunnen we leren dat eerlijkheid, openheid en oprechtheid voor God erg waardevol zijn.
Ook (mijn) dankbaarheid, wat een belangrijk onderdeel is van het gebed, zou ik meer kunnen uitspreken naar God toe. Als ik bedenk waar ik Hem allemaal voor kan danken, zou een dag bidden te kort zijn.
De komende tijd wil ik er bewust over nadenken hoe ik mijn communicatie met God kan intensiveren. En nu ik dit schrijf, denk ik tegelijkertijd dat het er niet om gaat om erover te denken. Het gaat erom het te dóen. Ik heb over dit onderwerp al vele blogs geschreven en toch blijkt het vaak moeilijk te zijn om te volharden in het gebed.

Elizabeth Elliot verwoordde het zo: 
Naarmate ik ouder word, ontdek ik dat ik me steeds bewuster word van mijn behoefte aan gebed, maar tegelijkertijd lijkt het een steeds grotere worsteling te worden. Het is bijvoorbeeld moeilijk om me te concentreren. Het lijkt wel of ik woorden te kort kom. Soms voel ik de druk van de taken die nog op me liggen te wachten; er is zo veel te doen. In wanhoop barst ik uit: 'O God!' 'Here, help me!'
Tijdens mijn normale stille tijd echter, word ik meestal stil of werk ik gewoon mijn gebedslijst af. Het helpt als ik mezelf eraan herinner dat ik hier niet alleen ben om God met smeekbeden te bestoken, maar ook om Hem te aanbidden. God is op zoek naar aanbidders. Moet Hij altijd naar een kerk gaan om hen te vinden of zou er hier en daar in een doodgewoon huis één kunnen zijn, alleen, op zijn knieën, Hem eenvoudigweg liefhebbend?'



6 mei 2019

Het ABC van plannen, organiseren en optimaliseren - Martine Vecht

Als manager van het gezin (zo voel ik me nog steeds ondanks dat de kinderen uitvliegen), vind ik het heerlijk om boeken te lezen over plannen en organiseren. Op mijn blog zijn diverse boekrecensies over dit onderwerp te vinden, net als over ‘organizing’ en ‘prioriteiten’. Het zijn onderwerpen waar ik graag over lees en nieuwe dingen over wil blijven leren.
Niet zo lang geleden kwam ik het boek ‘Het ABC van plannen, organiseren en optimaliseren’ tegen. Gelukkig bleek onze bibliotheek het in de collectie te hebben en ik heb het in een paar dagen tijd uitgelezen. Het boek bevat zoveel praktische tips die ik gebruiken kan in het huishouden en in ons gezin, dat ik deze uitgave best een aantal jaren eerder had willen lezen.

Het idee voor een ABC ontstond toen Martine Vecht, de schrijfster van dit boek, een boekenlijst samenstelde voor een opleiding voor professional organizers. Eén onderdeel van de opleiding ging over tools en technieken en ze wilde de deelnemers graag een compleet overzicht bieden. Toen ze tevergeefs zocht naar een naslagwerk met alle onderwerpen die ze nuttig achtte voor interne organizers, besloot ze zelf aan de slag te gaan. Nu dit boek af is, is ze van mening dat deze bundeling ook van toegevoegde waarde is voor niet-vakgenoten, ja zelfs voor iedereen die werkt.
Dat laatste ben ik van harte met haar eens. Ook als moeder van een (groot) gezin kun je veel van de genoemde onderdelen toepassen in je dagelijks werk om te voorkomen dat de dag voorbij vliegt zonder dat je weet wat je nu eigenlijk allemaal hebt gedaan. Veel moeders zullen zich vaak voornemen om een bepaalde taak te willen doen, en terwijl ze daarmee bezig zijn, komen ze iets anders tegen dat hen volkomen van hun plan afbrengt. Handige tools hoe je dit kunt voorkomen of hoe hier je hier op een goede manier mee om kunt gaan, kan iedereen gebruiken en kom je volop tegen in dit boek. Efficiënt, effectief, productief, slim, opgeruimd en stressvrij werken wil iedereen wel!

De begrippen in het boek zijn onderverdeeld in drie categorieën:
  1. Plannen staat voor het vermogen om je werk te plannen en te onderscheiden wat belangrijk is in te schatten hoe lang iets duur en de tijd goed te gebruiken. Denk hierbij ook aan timemanagement en prioriteiten stellen.
  2. Organiseren staat voor het vermogen om je materialen, spullen, papieren en documenten zo te organiseren dat je er optimaal gebruik van kunt maken en kunt werken volgens een bepaalde systematiek. Denk hierbij ook aan systematisch werken en opgeruimd werken.
  3. Optimaliseren staat voor het vermogen om de kwaliteit te monitoren, fouten of knelpunten te herkennen en je eigen werkaanpak of werkprocessen te verbeteren. Denk aan werkprocesen en gedrag.

Martine Vecht (1969) helpt professionals met werkstress aan meer overzicht en grip op hun taken. Ze publiceerde diverse Timemanagementkalenders met een dagelijkse tip tegen tijdnood. (Veel van deze tips zijn overigens hier terug te vinden op haar website).
Als oprichter van de School voor Organizing heeft ze in Nederland een leidende rol binnen het vakgebied van professional organizers. De afgelopen jaren heeft ze honderden collega’s getraind en is ze diverse initiatieven gestart om het beroep op de kaart te zetten.

Meer over Martine is te lezen op haar website www.martinevecht.nl

Ook wil ik van harte haar boeken ‘De beste tips tegen tijdnood’ en ‘Goed bezig’ aanbevelen. Ik heb er persoonlijk veel aan gehad! De eerste beschrijft de tien belangrijkste oorzaken van tijdnood en bevat veel nuttige adviezen om bewuster met tijd om te gaan. Het is vooral een heel praktisch boek, waar je direct mee aan de slag kunt. De tweede is bedoeld als praktijkgids voor de professional organizer. Als je wilt weten wat dit vak precies inhoudt, dan is dit boek uitermate geschikt hiervoor. Het beroep van professional organizer is de afgelopen twintig jaar steeds bekender geworden. Toch staat de inhoudelijke ontwikkeling van het vak nog in de kinderschoenen. Daar komt met 'Goed bezig! verandering in.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...