20 december 2018

Onze Heiland bereidt een heerlijke plaats voor ons


Wanneer je het boek 'In het licht van de eeuwigheid' van Randy Alcorn leest (met alle verwijzingen daarin naar de Bijbel), kom je steeds meer tot de ontdekking dat de hemel een geweldige, heerlijke plaats zal zijn waar we vol verlangen naar mogen uitzien. 
Hoewel dit boek al zo'n twintig jaar geleden geschreven is en al jaren bij ons in de kast stond, had ik het nog nooit gelezen. Afgelopen week heb ik ervan genoten en ik deel ik graag een aantal dingen die mij opvielen.

Zo schrijft Alcorn: 'Als wij met ons gezin op vakantie gaan, vinden wij het fijn om van te voren al iets te weten over de plaats waar we heen gaan. Als we onze vakantie organiseren, bestuderen we brochures en kaarten zodat we de attracties van onze bestemming kennen. Maar we willen niet alles weten - we houden van verrassingen. Dus ik denk aan dit boek als iets dat thuishoort tussen de vakantiebrochures in de boekwinkel. Het is een soort reisgids van de hemel. Praat met je kinderen en kleinkinderen niet alleen over Disney World of hun zomerkamp maar doe de Bijbel open en praat met hen over de attracties van de hemel, niet alleen over die van de aarde.'

Persoonlijk denk ik dus dat het goed is om in de Bijbel eens op zoek te gaan naar wat God zegt over de hemel. Hoewel we nooit helemaal precies zullen weten hoe het er zal zijn, kunnen we ons er wel op voorbereiden. Het geweldigste van de hemel is natuurlijk dat we onze Heer en Heiland er persoonlijk zullen ontmoeten. Dat is in feite genoeg. Maar toch staan er nog zoveel meer teksten in de Bijbel over deze prachtige plaats dan ik had gedacht.
'In het licht van de eeuwigheid' geeft antwoorden op vragen als 'Wat is het belangrijkste in de hemel', 'Zullen we ons het leven op aarde herinneren?', 'Kunnen mensen in de hemel zien wat er hier gebeurt?' en 'Gods manieren van belonen'. Over dit laatste hoofdstuk deel ik iets meer.

'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der ​rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.'

Tijdens mijn stille tijd lees ik de laatste weken in de brieven van Paulus aan Timoteüs. Elke keer kom ik weer nieuwe dingen tegen of gedeelten die ik al vaker gelezen heb maar nog nooit echt tot mij zijn doorgedrongen. Bovenstaand gedeelte uit 2 Timoteüs 2:7-8 pakte mij omdat het zo mooi aansloot bij het genoemde boek.

Hoewel de hemel voor al zijn inwoners heerlijk zal zijn, maakt de Bijbel duidelijk dat de positie en ervaring van elke gelovige in de hemel niet hetzelfde zal zijn. De beloningen van de hemel - bezittingen en rang - zullen van persoon tot persoon variëren. We zouden kunnen denken dat als Christus de prijs voor onze zonde heeft betaald, en als we onze zonden beleden hebben en vergeving ontvangen hebben, we niet meer verantwoordelijk gehouden worden voor wat we gedaan hebben. 
Toch is het belangrijk om te begrijpen dat het oordeel van gelovigen door Christus een oordeel naar onze werken is, niet naar onze zonden. In 1 Korintiërs 3:14-15 zegt Paulus van elke gelovige: 'ieders werk zal aan het licht komen', en 'hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.' Er is dus geen veroordeling voor de christenen (Romeinen 8:1) maar toch kan ons verzamelen van edelstenen op het fundament van Christus blijkbaar vervangen of verhinderd worden door zonden die we begaan hebben. Om het samen te vatten: Verlossing en beloningen zijn twee verschillende zaken!
Verlossing gaat over Gods werk voor ons. Het is een gratis geschenk, waaraan wij absoluut niets kunnen bijdragen (Efeziërs 2:8-9) en Titus 3:5). Beloningen gaan over ons werk voor God

Geloof bepaalt onze eeuwige bestemming... waar we zullen zijn.
Gedrag bepaalt onze eeuwige beloningen... wat we zullen hebben. 

Werken beïnvloeden onze verlossing niet.Werken beïnvloeden wel onze beloning. Net zoals ons geloof eeuwige gevolgen heeft, zo hebben onze werken ook eeuwige gevolgen.

Waarschijnlijk zullen er in de hemel ontelbare soorten beloningen zijn die in Gods Woord niet genoemd worden, maar er worden er in de Bijbel ook een aantal specifiek wél genoemd.
 1. De Kroon des Levens - voor trouw aan Christus in vervolging of martelaarschap (Jacobus 1:12 en Openbaring 2:10).
 2. De Onvergankelijk Kroon - voor vastberadenheid, discipline, en overwinning in het christelijk leven (1 Korintiërs 9:24-25).
 3. De Kroon der Heerlijkheid - voor het trouw vertegenwoordigen van Christus in een positie van geestelijke leiding (1 Petrus 5:1-4).
 4. De Kroon der Rechtvaardigheid - voor het zuiveren en voorbereiden van onszelf om Christus te ontmoeten bij Zijn komst (2 Timoteüs 4:6-8).
 5. De Kroon van Blijdschap - voor het geven van onszelf aan anderen in evangelisatie en discipelschap (1 Tessalonicenzen 2:19 en Filippenzen 4:1).
Het is belangrijk om te beseffen dat deze kronen allen (door genade alleen) door de Here Jezus gegeven worden. Ze zijn blijvende herinneringen aan ons werk op aarde en de trouw van Christus om ons de kracht te geven dit werk te doen. Bovendien zijn ze niet alleen voor onze erkenning, maar voor die van Christus. We mogen deze kronen aan de Here Jezus aanbieden!

Het kan niet anders wanneer je dit boek leest dat je meer en meer gaat verlangen naar de hemel. Ons diepste verlangen van ons hart gaat uit naar één persoon en één plaats. De Here Jezus is die persoon en de hemel is die plaats. Laten we niet wachten om na ons sterven te ontdekken hoe heerlijk onze eeuwige toekomst zal zijn. Laten we nu doen wat we kunnen om ons daarop voor te bereiden.

Jezus zei: 'Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben' (Johannes 14:2).

2 opmerkingen:

 1. Bijzonder Wendy, dat dat boek al zo lang bij je in de kast stond... dat heb ik ook weleens met een boek. En dan denk je, waarom heb ik het niet eerder gelezen? Een interssant onderwerp ook! En dat van die kronen, leuk voor een blogserie :) Dank je wel voor de inspiratie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank je voor je reactie Marja. Ik zou ze inderdaad nog verder uit kunnen werken maar het was mijn bedoeling deze keer om de lezers aan te zetten tot het lezen van dit prachtige boek ;)

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...