7 mei 2018

Lessen uit een verhaal over vissen


'Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten.' Lucas 5: 9-10

Wanneer ben jij voor het laatst 'verbijsterd' geweest over iets wat Jezus door jou gedaan heeft, waarvoor geen andere verklaring was?

Denk eens na over het subtiele verschil tussen werken 'voor' Jezus en werken 'met' Hem. Hoe ziet werken 'met' Jezus eruit in je dagelijks leven?

Zomaar twee kernachtige vragen uit het dagboek 'Ontmoet Jezus' van Beth Moore. Zij beschrijft in dag 23 enkele lessen uit een verhaal over vissen. Het heeft mij persoonlijk geraakt en aan het denken gezet!

"Vandaag vieren we iets waarover ik nog altijd versteld sta: Christus roept gewone stervelingen om mee te doen met Zijn werk. Hij heeft onze hulp niet nódig. Als Hij dat zou willen, kan Christus de wereld redden door dromen en visioenen. Maar dat doet Hij niet. Hij vindt het heerlijk om ons te vragen of we met Hem meedoen. Ik weet zeker dat Christus elke gelovige oproept om hier op aarde met Hem mee te werken. Over hoe en waarom Hij dit doet, kunnen we veel leren van de ontmoeting tussen Jezus en Petrus bij het meer in Lucas 5.

1. Christus weet meer over onze taak dan wij.
Jezus vertelt Petrus hoe hij moet vissen. Nou, als Petrus Christus nog niet had gekend, zou hij waarschijnlijk gedacht hebben: ik visser, jij timmerman; ik ga jou niet vertellen hoe je iets moet bouwen en jij gaat mij niet vertellen hoe ik moet vissen. Maar in plaats daarvan geeft hij toe, hij zegt alleen wel: 'De hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen' (vs 5). Een van de redenen waarom gelovigen zich verslagen kunnen voelen, is dat we niet ons hele leven als werkgebied van Christus beschouwen. Veel christenen denken dat Christus' bevoegdheid bij bepaalde gebieden van hun leven ophoudt. Het lijkt erop dat ze Christus de moeite willen besparen dat Hij zich bezig moet houden met dingen die Hem niet aangaan. Daarom laten ze Hem bijvoorbeeld in de kerk achter, zodat Hij die zaken kan aanpakken die bij Zijn terrein horen. Maar satan wordt gigantisch verslagen als wij gaan leven volgens het principe dat elk gebied onder Christus' specialiteit valt. Of je nu huisvrouw, metaalbewerker of directeur bent, Christus kent elk detail van je werk. Jezus weet alles over boekhouden, bioscoopmanagement, bankieren, ontwerpen, techniek, verzorging, makelaardij en wat wij ook maar doen. Laat dit tot je doordringen: Hij die weet hoeveel haren je op je hoofd hebt, kan ze ook in model brengen als Hij dat wil. Niemand van ons doet iets voor de kost wat Hij niet beter zou kunnen.

2. Christus beloont ons als we ons naar Zijn wil schikken, ook al is gehoorzaamheid onze enige motivatie daarvoor.
Ik had me voorgenomen dat ik als ouder nooit dat ene zinnetje zou gebruiken: 'Omdat ik het zeg'. Ik heb die woorden ontelbare keren gehoord uit de mond van mijn vader die legerofficier was. Ik zou dat nooit gaan doen, ik had tenslotte de ontwikkeling van het kind bestudeerd.
Nee, ik zou dingen aan mijn kinderen uitleggen alsof ze kleine volwassenen waren. Ik kwam er nog bijna mee weg ook. Toen kreeg ik Melissa, het spreekwoordelijke 'waarom'-kind. Op een dag bleef ze maar doorvragen en er knapte iets bij mij. Ik ontplofte en riep: 'Omdat ik het zeg!' En niet één keer, maar telkens opnieuw en ik ging tekeer als een dolle stier. Ik schreeuwde het zelfs naar de hond. De vier jaar oude Melissa haal haar schouders op, zei: 'Oké' en riep vrolijk weg.
Ik heb mijn vader gebeld en hem bedankt. Soms laat God de 'waaroms' van Zijn voorschriften onderzoeken. Andere keren wil Hij dat wij gehoorzamen 'omdat Hij het zegt'. Wacht dan tot de Heer je daad van gehoorzaamheid zegent, hoe lang dat ook duurt. Hij is trouw.

3. Werk dat op gezag van Christus gedaan wordt, kan totaal verschillende resultaten geven.
Petrus had ongetwijfeld al in alle diepten van het meer gevist. De reden voor zijn enorme vangst was niet het diepe water waarin hij van Jezus moest gaan vissen. Het was gewoon het gezag van Christus. Als jouw werk afgezaagd is geworden, betekent dat niet meteen dat je ander werk moet zoeken. Misschien heb je er alleen een nieuwe partner bij nodig. 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus!' (Kol. 3:23-24).
Elk uur dat je met je werk bezig bent alsof het voor de Heer is, wordt bijhouden op een prikklok in de hemel. Je wordt door God zelf uitbetaald voor de uren die je werkt alsof het voor de Heer is. Ik bedoel dat niet goedkoop. Onze erfenis is echt en die ligt ver boven het minimumloon. Als je met Christus samenwerkt, zul je veel efficiënter werken. Of deze nieuwe efficiëntie nu je aardse dividend verhoogt of niet, je eeuwige dividend doet dat zeker wel. En dat kan niet door mot of roest worden weggevreten of door dieven gestolen worden (Matt. 6:19).

4. De bereidheid van Christus ons te machtigen kan overweldigend zijn.
Simon Petrus wist al dat Jezus buitengewone macht bezat, maar hij voelde de impact daarvan pas echt toen hij dat gezag door zijn eigen handen heen voelde werken. Plotseling viel de visser voor de voeten van Jezus en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens' (Lucas 5:8).
Wat een zegen dat de glorierijke God zich naar ons toe buigt, dat Hij ons wil gebruiken! En wat een nederigheid moet dat besef met zich meebrengen! Petrus pakte zijn roeping pas op nadat hij geconfronteerd was met zijn zonden.
Zelf heb ik momenten van zo sterk zondebesef meegemaakt, dat ik ondraaglijke pijn voelde. Dat besef kwam niet als ik op bepaalde momenten opstandig was, maar ik voelde de pijn juist vooral tijdens intieme ontmoetingen met God. Juist als ik dicht genoeg bij Hem was om goed naar mezelf te kunnen kijken. Die momenten waren schokkend en bevrijdend tegelijk. Ik ontdekte mijn eigen aangeboren onheiligheid, waardoor ik me aan God overgaf. Dat besef maakte de heiligheid van God in mij meer los dan elke andere ervaring. Echt iets voor God! Zelfs ons pijnlijke besef van zondigheid loutert ons tot nieuw leven.

Om verder over na te denken.
Denk aan een ontmoeting die je met Jezus hebt gehad en die jou en je gezondheid in een schokkend en bevrijdend licht zette. Welke gevolgen had deze gebeurtenis? Heeft die jou en jouw perspectief op je relatie met Hem veranderd?"

Bron: 'Ontmoet Jezus' van Beth MooreGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.