25 november 2017

Leer je wederhelft nog beter kennen...

De decembermaand is voor veel mensen een drukke maand. Laten we júist in deze maand elkaar niet vergeten en tijd en aandacht voor onze wederhelft hebben. Misschien kan onderstaande lijst jou en mij helpen om hier praktisch invulling aan te geven.Bron: Familyshare

24 november 2017

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn

'Welk lied heeft iets of zelfs heel veel voor jou betekend? Is er een lied of gezang wat je leven heeft veranderd? Raakt die oude berijmde Psalm je elke keer weer en krijg je kippenvel op je armen als je zingt? Hoorde je ooit een lied waardoor je opeens zicht kreeg op iets? Of is er een lied waar je gewoon heel blij van wordt?'

Bovenstaande zinnen zijn terug te vinden in het blogbericht van Heleen Visser. Zij mag voor de maand november de host van de #bloghop zijn die elke maand voor christelijke bloggers georganiseerd wordt. Als thema heeft zij gekozen 'Blog met een lied'.

In eerste instantie leek het niet erg moeilijk een mooi lied uit te kiezen waar ik iets over zou kunnen schrijven. Ik draai immers zoveel Opwekkings,- en andere christelijke liederen, dat er toch wel een lied bij moet zitten dat mij raakt en inspireert. En ja, die zitten er ook zeker tussen. Tientallen om eerlijk te zijn.
Toch is er in de maand november altijd één bepaald lied dat altijd weer in mijn gedachten komt omdat het nog steeds veel voor mij betekent. Het heeft te maken met een gedenkwaardige dag: 30 november 2003. Dit is namelijk de dag waarop mijn man en ik ons lieten dopen. Het was een bijzondere dag en een bijzondere dienst. Bij deze stap in geloof mocht ik zelf een lied uitkiezen:

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn

                                                     


VOLLE VERZEEK'RING, JEZUS IS MIJN!   

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus' bloed.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 2x

Voll' onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
't Eigen ik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Refrein

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijn hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar 't vaderland.

Refrein

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.
'k Mag nu steeds leven voor mijne God.


Het mooie aan dit lied vind ik de overtuiging die eruit spreekt te mogen zeggen een kind van God te zijn. Voor veel mensen blijft het altijd maar een vraag in hun leven of ze dit zomaar mogen zeggen.  1 Johannes 5:13 zegt hierover: Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de ​Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de ​Zoon van God. We mogen en kunnen het dus zeker weten dat we Hem toebehoren!

In mijn eigen leven merk ik ook dat deze zekerheid Zijn eigendom te zijn, mij een intense innerlijke rust geeft. En naast de rust die het geeft, geeft het ook een enorm gevoel van blijdschap, van werkelijke vreugde. Ondanks alles wat er gebeurd is in mijn leven, of nog gebeuren zal, weet ik dat Hij erbij is. Hij is de Enige die mij werkelijk die diepe rust, vreugde, vrede en vrijheid kan geven.
Ook de laatste coupletten zijn treffend. Het is niet alleen de volle verzeek'ring maar ook de volle onderwerping, verlossing en bewustheid. Wanneer je bovenstaande tekst nog eens op je laat inwerken, schieten woorden tekort! Wat ben ik de Here Jezus ontzettend dankbaar hiervoor.

Op 30 november a.s. hopen we weer stil te staan bij onze doopdag. Wij vieren deze dag altijd op een bijzondere manier in ons gezin. (Ik heb er op mijn blog christelijk opvoeden al eens over geschreven).

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn!   


Met dit blogbericht doe ik mee aan de #bloghop voor christelijke webloggers. Het thema van deze maand is 'Blog met een lied'


23 november 2017

Inspirerende blogs wanneer je wilt besparen of zuinig(er) wilt leven


Het is altijd leuk om andere blogs in de schijnwerpers te zetten. Op mijn blog Christelijke webloggers doen we natuurlijk niet anders maar ook op dit blog vraag ik af en toe jullie aandacht voor andere blogs. (Mocht je overigens zelf ook een christelijke blogger zijn, dan nodig ik je van harte uit om je aan te melden bij bovengenoemd blog).

Toen ik via het ene op het andere blog kwam afgelopen week, zag ik allerlei leuke en handige tips over besparen, zuinig(er) leven en consuminderen. Het leek mij leuk er eens een aantal op een rijtje te zetten voor mijzelf maar ook voor jullie als lezers. Het is natuurlijk niet verkeerd om als goede rentmeesters om te gaan met hetgeen ons toevertrouwd is!

Van sommige bloggers, zoals Adrianne Hooimeijer van 'Aad Actief', Teunie Luijk van 'Eenvoudig leven' en Hannie van 'Familiedubbelop' weet ik dat zij christen zijn maar van veel andere bloggers weet ik dat natuurlijk niet. De lijst die hieronder volgt is dan ook een verzameling van diverse blog. Doe er je voordeel mee zou ik zeggen. Mocht je nog leuke blogs weten die ik aan het lijstje kan toevoegen, laat het dan even weten!

Aad Actief www.aad-actief.blogspot.nl

Eenvoudig leven www.eenvoudigleven.blogspot.nl 

Consuminderen www.opnieuwbegonnen.blogspot.nl

Creatief met een klein budget www.creatiefmetweinig.blogspot.nl

Geld is tijd www.geld-is-tijd.blogspot.nl

Hoe hou ik geld over? www.geldover.blogspot.nl 

Huiselijk genoegen www.huiselijkgenoegen.nl

Hypotheekweg www.hypotheekweg.blogspot.nl

Meer geld minder stress www.meergeldminderstress.nl

Op zoek naar een simpel en rijk leven www.simpelrijkleven.nl

Spaarmoeder www.spaarmoeder.blogspot.nl

Van heel sober leven naar heerlijk simpel leven www.hypotheekvrij.blogspot.nl

Weg naar zelfvoorziening www.wegnaarzelfvoorziening.blogspot.nl

Zuinigaan www.zuinigaan.blogspot.nl

Zuinig met tante Dora www.dora-besparen.nl
21 november 2017

Eenverdieners krijgen een gezicht

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Eenverdieners betalen in 2018 gemiddeld €8517,00 meer belasting dan tweeverdieners. In dit artikel is dat na te lezen. Het verschil in belastingdruk komt doordat de overheid de inkomens in een gezin niet als één geheel belast, maar op individuele basis. Tweeverdieners profiteren zodoende dubbel van de heffingskortingen (de arbeidskorting en de algemene heffingskorting) die het kabinet Rutte-II de afgelopen jaren niet alleen flink oppompte maar ook sterk inkomensafhankelijk heeft gemaakt.

"Eenverdieners worden gestraft voor normale keuzes als zorg voor hun gezin, pleegkinderen en vrijwilligerswerk. Soms kunnen ze helemaal niet kiezen vanwege een gehandicapte of zieke partner. Deze brieven van eenverdieners maken duidelijk hoe groot het onrecht is," aldus SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf naar aanleiding van de brievenactie van zijn partij.

Via de website van de SGP deed Dijkgraaf vorige week een oproep aan eenverdieners om een brief te schrijven over hun situatie. Dijkgraaf wil deze week de brieven verzamelen en op die manier zorgen dat elk Kamerlid post krijgt van een eenverdienersgezin. Hij wil op die manier aandacht vragen voor de onrechtvaardige belastingdruk, in aanloop naar het belastingplan.

Vandaag zal hij de brieven aanbieden en binnenkort hoopt hij een antwoord te krijgen op zijn actie.
Wordt vervolgd...

        

19 november 2017

Zonlicht


                                     Het Putterbos blijft een van de mooiste plekjes op de Veluwe...


15 november 2017

Een nieuwe stap?
Hoewel ik al ruim 27 jaar met veel plezier 'manager van het gezin' mag zijn, merk ik dat ik de laatste maanden hier steeds minder fulltime mee bezig ben. Toen een aantal jaren geleden alle (inmiddels volwassen) kinderen nog thuis woonden, was er genoeg te doen in huize Born. De huishouding en opvoeding namen een groot deel van de week in beslag.
Nu de kinderen (bijna) allemaal uitgevlogen zijn, merk ik dat ik overdag in de tijd die er nog over is, soms meer behoefte krijg aan 'iets' anders. Ik heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan in de uurtjes die nog over waren. Ook mag ik de laatste jaren mijn zus ondersteunen in allerlei praktische dingen en daar genieten we beiden erg van. Daarnaast lees, wandel en sport ik veel en om eerlijk te zijn verveel ik mij zelden.
Ondanks het feit dat ik mijn dagen altijd wel 'vol' weet te krijgen, speel ik al langer met de gedachte een opleiding of cursus te gaan volgen. Ik zou heel graag nog méér willen doen met het organisatietalent dat ik gekregen heb. Wanneer ik berichten lees op sociale media en in kranten maar ook wanneer ik om mij heen kijk in mijn omgeving, merk ik dat er steeds meer behoefte is aan 'Professional Organizers'. In de zakelijke maar ook met name in de particuliere markt is er veel behoefte aan mensen die anderen begeleiden om (een deel van) hun leven weer op orde te krijgen.

De lezers van mijn blog weten vast wel dat ik regelmatig blog over organiseren en plannen.Veel tips en trucs zijn voorbijgekomen de afgelopen jaren mede dankzij veel Professional Organizers die ik volg via de sociale media. Organiseren en plannen zijn - om eerlijk te zijn - mijn lust en mijn leven. Wanneer ik in mijn boekenkast kijk, zie ik veel boeken staan die met dit onderwerp te maken hebben. De grootste inspiratiebron is hierbij het 'prioriteitenlijstje' zoals beschreven staat in het boek 'Een vrouw naar Gods hart' van Elizabeth George.
Tot nu toe heb ik alles wat ik gelezen en geleerd heb alleen in mijn eigen leven, huis en in mindere mate ook in de familiekring toegepast maar misschien zijn er mogelijkheden dit uit te breiden zodat ik ook andere mensen hierbij kan helpen?

Kortom, ik wil mij de komende maanden serieus gaan verdiepen in het vak 'Professional Organizer' en serieus overwegen of dit beroep iets voor mij is. Via de site van de Nederlandse Beroepsvereniging Professional Organizers (NBPO) en de School voor Organizing heb ik al veel informatie gevonden maar ik zou mij graag nog meer laten informeren door ervaren vakmensen om een goed beeld te krijgen van dit werk. Zowel positieve als negatieve ervaringen qua werk en cursussen/opleidingen zou ik graag meenemen in de beslissing die ik over een tijdje wil nemen.

Heb jij ervaring met Professional Organizing op welke manier dan ook? Reageer dan onder dit blogbericht of stuur mij een mail met jouw ervaringen en tips naar info@wendyborn.nl

Ik zie uit naar jullie reacties die hopelijk zullen bijdragen een weloverwogen keuze te maken.

*Aanvulling van 12 december 2017: Nu ik bijna een maand verder ben en diverse boeken en websites heb bestudeerd en advies van deskundigen heb gehad, heb ik besloten deze stap niet te zetten. Het lijkt heel erg mooi, en dat blijf ik vinden, maar gaandeweg ben ik erachter gekomen dat het beroep veel meer inhoudt dan ik in eerste instantie dacht. Los van de tijd die de studie gaat kosten, is het ook nodig om je bij te scholen, je eigen administratie bij te houden en een klantenkring op te bouwen. Om hier één dagdeel in de week mee bezig te zijn - zoals ik in eerste instantie dacht - is niet mogelijk denk ik.
Dus voorlopig heb ik dit idee weer geparkeerd. Misschien komt het er in de toekomst nog eens van, maar voor dit moment laat ik het in elk geval los. Uiteraard blijf ik mijn talenten op dit gebied de komende jaren gewoon gebruiken waar ik kan.

8 november 2017

Zes seconden zoenen werkt echt'Zelf is ze drie jaar getrouwd. ‘Ik ben geïntrigeerd door de zes-seconden-zoen. Ik vind het magisch’, vertelt ze. Onderzoekers van de Arizona State University gaven getrouwde stellen de opdracht elkaar elke dag minstens twee keer te zoenen. De stellen hadden minder stress, gaven hun relatie een hoger cijfer, zochten minder ruzie, begrepen elkaar beter en zelfs hun cholesterolniveau daalde. De zoen moet minimaal zes seconden duren, zodat de hersenen de tijd hebben de zoen te registreren en er hormonen vrijkomen.'

Wanneer je mijn blog regelmatig leest, zal Paulien Timmer geen onbekende naam voor je zijn. Vorig jaar december schreef ik een recensie over haar boek 'Lang+Gelukkig' en in januari van dit jaar heb ik Paulien tien vragen gesteld die ze beantwoord heeft voor mijn blog. Je kunt deze hier nog eens teruglezen. In dit interview vermeldde de schrijfster al dat ze met haar tweede boek bezig was en inmiddels is dit verschenen.

In het Nederlands Dagblad stond vandaag leuk en een interessant artikel over haar nieuwste boek '50 relatieboosters'. Het artikel 'Zoenen helpt echt' dat hierover verschenen is, is hier (gratis) terug te lezen.
Het boek heb ik nog niet gelezen, maar dat zal er echt nog wel van komen. Een recensie van haar nieuwe boek volgt over een tijdje.

Wij gaan de zes-seconden-zoen ook maar eens introduceren in ons huwelijk. Hoewel we dit natuurlijk wel zo af en toe doen, ben ik benieuwd naar het effect van deze zoen als we dit dagelijks zouden doen ;)

4 november 2017

Gek op boeken

Naast een passie voor schrijven heb ik ook zeker een passie voor lezen en voor boeken. Onderstaande afbeelding spreekt voor zich:


3 november 2017

Bedenken en bereiden van maaltijden kan leiden tot stress


In de supermarkt voelt een op de vijf klanten paniek opkomen wegens het overweldigende aanbod. En 30 procent heeft achter het winkelwagentje nog geen enkel idee wat er 's avonds op tafel moet komen. Twijfel die leidt tot impulsaankopen en groeiend chagrijn onder hobbykoks.

In een regionale krant las ik dit interessante artikel over 'kookstress' getiteld 'Heel Holland van de kook'. Misschien is het goed om het eerst even te lezen voordat je verder leest.

Veel van ons zullen het herkennen, misschien is dit bij tweeverdieners nog wel meer dan bij gezinnen waarbij de moeder thuis voor het huishouden en de kinderen zorgt. Als managers van het gezin hebben we nu eenmaal iets meer tijd overdag om na te denken over wat we eten willen en in de loop van de dag al wat voorbereidingen te treffen voor de (avond)maaltijd.

Natuurlijk blijft het altijd weer een uitdaging om iedere dag weer iets voedzaams op tafel te 'toveren' dat ook lekker en gezond is. In de eerste jaren van ons huwelijk toen we nog jonge kinderen hadden, vond ik dat ook best moeilijk. Gaandeweg is het beter gegaan en ben ik veel meer gaan plannen.
Al jaren maak ik in het weekend een weekoverzicht voor de week die volgt. Ik kijk in mijn agenda wie wanneer thuis is en voor hoeveel personen ik moet koken. Toen we nog met z'n zessen waren, was dit vanzelfsprekend een grotere puzzel maar ook met drie personen is het soms best nog wel even nadenken geblazen. Wie eten er mee? Eet er nog iemand extra mee of eet er iemand vroeger vanwege het sporten of later vanwege het werk? Het zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.

Zelf heb ik een aantal dingen geleerd die ik graag wil delen. Misschien kunnen jullie er ook iets mee.
 • Het is handig om een lijst te maken met alle gerechten die je wel eens maakt en die in jouw gezin gegeten worden. (Dit kunnen er wel vijftig of meer zijn maar zorg dat je voor een maand lang verschillende gerechten hebt). Schrijf ze in je agenda of in een map of op een blog) Werk de gerechten uit en zet erbij hoeveel tijd je eraan kwijt bent en welke ingrediënten er nodig zijn.
 • Maak elk weekend een eetlijst voor de week die volgt en leg de lijst én je agenda ernaast.
 • Leer je kinderen al jong alles eten. Dit voorkomt later een hoop gedoe en gezeur.
 • Laat elk gezinslid één gerecht uitkiezen dat hij of zij niet hoeft te eten. Hij of zij krijgt dan op die dag iets anders. Bv. een restje van de vorige dag of een broodje.
 • Als je af en toe toch iets nieuws wilt proberen, plan dan één keer in de maand een nieuw gerecht in op een dag dat je daar ook de tijd voor hebt.
 • Het is helemaal niet erg om één keer in de week een standaard gerecht te eten. Wij eten hier bijvoorbeeld al jaren op zaterdag patat met sla of komkommer. Plan je vaste gerecht in op een dag die voor jou makkelijk is.
 • Wanneer je (eenpans)gerechten maakt, maak dan gelijk de dubbele hoeveelheid en vries het overgebleven deel in. Je hebt zo voor een volgende keer in een handomdraai een gerecht uit de vriezer.
 • Bewaar recepten van gerechten die je wilt maken alleen als je zeker weet dat je het ook gaat maken. Er is niets zo frustrerend als een stapel recepten waar je nooit aan toekomt.
 • Verkoop kookboeken die je nooit zult gebruiken. Of geef ze weg. Het geeft mij altijd een bepaalde druk als ik al die kookboeken in de kast zie staan waar ik nooit wat mee doe.
 • Doe de boodschappen op een vast moment en houd je aan je lijstje. Zo voorkom je dat je allerlei producten koopt die je niet gebruikt of waar je 'wat mee moet'.
 • Betrek je kind(eren) bij het koken. Het scheelt jezelf werk en je kinderen leren ervan. Het is nog gezellig ook om dit samen te doen. Wanneer ze ouder zijn, zou je kunnen vragen of zij bijvoorbeeld een keer in de week of maand willen koken.
Tot slot staat er in het artikel: Kruyff stelt dat we niet altijd voor de overtreffende trap moeten gaan. "Vaak willen we het te goed doen. Ten opzichte van onszelf en onze kinderen, maar ook richting familie en vrienden. Een uitnodiging voor een etentje is geen middel om tegen elkaar op te bieden om je culinaire kunsten te tonen. Er is niks mis met een bord erwtensoep en een glas wijn.''
(Dit is helemaal waar natuurlijk hoewel ik die wijn dan weer achterwege zou laten 😉)

Hoe ervaar jij het koken voor je gezin? Vind je het een uitdaging of raak je er gestrest van? Heb jij misschien een man die graag kookt? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...