22 oktober 2017

Gods Woord als uitgangspunt voor je daden en levenDe afgelopen dagen heb ik in mijn stille tijd het bijbelboek Ezra gelezen. Wat een geweldig bijbelboek is dit. Diverse thema's komen aan de orde: voorbereiding, toewijding, tegenstand, maar ook Gods Woord, geloof, dankzegging en lofprijs.

Ezra bracht grote dingen tot stand en had grote invloed, omdat hij Gods Woord als uitgangspunt had voor zijn daden en leven. Hij bestudeerde het serieus en paste het trouw toe. Vooral dat laatste sprak mij aan. Je kunt namelijk nog zo veel lezen en studeren in de Bijbel maar als het alleen bij kennis en theorie blijft, mist het zijn doel. Ezra leerde aan anderen wat hij zelf had geleerd en daarom is hij een groot voorbeeld voor ieder, die voor God wil leven.

In hoofdstuk 9 gaat Ezra zelfs op zijn knieën voor zonden die hij zelf niet eens begaan heeft. Hij onderkende hiermee dat:
  • zonde ernstig is
  • dat niemand zondigt zonder anderen te beïnvloeden
  • dat hij niet zonder zonde was, hoewel hij geen heidense vrouw had
  • dat Gods liefde en genade het volk spaarde, terwijl zij niets deden om het te verdienen
Het is niet moeilijk om luchtig te doen over zonde in een wereld die zonde als onbeduidend ziet, maar wij moeten de zonde even serieus nemen als Ezra. Ook in dit hoofdstuk blijkt maar weer hoe belangrijk het is om Gods Woord te lezen zodat we weten wat Hij van ons vraagt (en wat niet).

Wat een bemoediging om te weten dat we altijd mogen terugkeren naar God in berouwvol gebed zelfs als wij op de meest onvoorstelbare manier hebben gezondigd!


3 opmerkingen:

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.