Drie geheimen van een goed huwelijk


'Doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; 
en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.' Filippenzen 2:3

Een tijdje geleden schreef ik over het onderzoek dat gedaan gaat worden naar het 'geheim' van duurzame relaties. Je kunt er hier meer over lezen. Er zijn trouwens als je op internet gaat zoeken wel meer 'geheimen' te ontdekken. Je leest hier bijvoorbeeld over de 10 geheimen van een lang en gelukkig huwelijk. Paulien Timmer sprak honderd stellen over het geheim van hun relatie en schreef daar een boek over.

Aan de ene kant ben ik zeer benieuwd naar wat de uitkomst van het onderzoek gaat zijn aan de andere kant kan ik uit ervaring zeggen - na 26 jaar huwelijk - dat er wat mij betreft zeker deze drie dingen van wezenlijk belang zijn:

Laat God Heer zijn in je huwelijk
Het allerbelangrijkste in een huwelijk is dat je God de Heer laat zijn van je huwelijk. Het drievoudige snoer waar ik aan de zijkant van dit blog op wijs, is hiervoor de basis. Als je God betrekt bij alles wat je doet en in alle keuzes die je samen maakt, kan het niet anders dan dat je gezegend wordt. Ondanks moeilijkheden of zware tijden zul je steeds in verbinding blijven met je Hemelse Vader én met je man of vrouw. Wanneer je in alles op Hem vertrouwt en samen bidt, zul je je in goede én slechte tijden gedragen weten door Hem.

Heb elkaar lief en verwen elkaar vreselijk
Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is waar en het werkt. Houd onvoorwaardelijk van de ander en probeer elkaar in alle mogelijke opzichten te verwennen. Dit kan op elk gebied in je huwelijk dat je maar bedenken kunt. Probeer te bedenken wat de ander fijn vindt en probeer je te richten op de ander. Wees creatief! Het is een uitdaging om jouw wederhelft het gevoel te geven nergens anders zo graag te willen zijn als bij jou.

Wees als vrouw onderdanig aan je man en neem als man je verantwoordelijkheid
In het boekje '100 bemoedigingen voor moeders' waar ik onlangs over schreef op een van mijn andere weblogs, staat een waardevol advies dat zeer zeker een basis is voor een goed huwelijk.
Naar aanleiding van Titus 2:4-5 schrijft een van de schrijvers in het boekje:

'Als je onderdanig bent aan je man, betekent dat niet dat je minder bent dan hij, dat je minder slim bent, minder capabel, of dat je het altijd met hem eens bent. Het betekent ook niet dat je een slaaf bent of een voetveeg, of dat je niet voor jezelf kunt denken. Daarnaast betekent het niet dat je je man moet volgen in zonde, of dat je mishandeling in een huwelijk goedkeurt.
Nee, God heeft beiden, man en vrouw, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen en beiden zijn in Zijn ogen even waardevol. God heeft hun beiden echter een andere rol toebedeeld. De man als hoofd, de vrouw al zijn helper. Christus is het Hoofd van zowel de man als de vrouw.
Onderdanigheid is vrijwillig en uit liefde. Onderdanigheid is een goddelijke roeping om je man te eren en zijn leiderschap te bevestigen; om hem te ondersteunen met jouw gaven en talenten; om hem door je houding en gedrag te laten zien dat je hem de ruimte wilt laten in zijn keuzes en dat je hem wilt volgen. Je kunt hem laten merken dat je voor hem bidt, dat je hem steunt en hem vergeeft.'

Zelf zijn wij nog steeds groeiende in bovenstaande punten en ik denk dat het - zolang ons huwelijk mag duren (en ik hoop nog lang) - een proces blijft. We vertrouwen erop dat God ons zal helpen en leiden hierin.

Wist je trouwens dat hoogleraar duurzame relaties Esther Kluwer deelnemers zoekt voor het wetenschappelijk onderzoek? Als je minimaal 1 jaar een relatie hebt, ouder bent dan 18 jaar en interessante inzichten wilt opdoen over relaties, vul dan deze online vragenlijst in voor een wetenschappelijk onderzoek naar partnerrelaties van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit. Het invullen kost een kwartier en je draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek.
Er mag maar één partner per stel meedoen aan het onderzoek en je kunt de vragenlijst het beste invullen op je pc.

Reacties

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.