ABC voor kinderen

Hoe breng je kernbegrippen uit de Bijbel echt dicht bij het hart van kinderen?

Als je als ouder, leerkracht of kinderwerker de rijkdom van Gods Woord hebt ontdekt, wil je waarschijnlijk niets liever dan je kinderen daarover vertellen. Het is belangrijk om de indrukwekkende verhalen en bijzondere woorden dicht bij hun hart brengen, zodat ze het hart van je kind raken. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijk Gereformeerde Kerken heeft eind september een site met kernwoorden van het christelijk geloof gelanceerd. De website is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Op www.abcvoorkinderen.nl worden begrippen als 'geloof', 'hemel', 'Christus' en 'verzoening' uitgelegd met behulp van voorbeelden en Bijbelteksten. Op onderstaande video wordt uitgelegd hoe de site werkt. Ook op You Tube zijn verschillende video's te bekijken.

            

Eerder verscheen er een jongerenvariant van deze website: www.abcvanhetgeloof.nl  


Reacties