Mandaat7 - Het hart van vaderschap

Het gebed en verlangen van Mandaat7 is dat vaders actief betrokken zijn bij hun kinderen en dat kinderen ontvangen waar zij het meest naar hunkeren: een betrokken vaderhart.

Voor wie is Mandaat7 bedoeld?
Voor aanstaande vaders, jonge vaders en ervaren vaders, en mannen die:
  • met andere vaders willen praten over gezin en opvoeding
  • willen weten hoe andere mannen met hun situaties omgaan
  • hun eigen ervaringen, vragen en twijfels willen delen met anderen mannen
  • vriendschappen willen aangaan
  • willen weten hoe God vaderschap bedoeld heeft
  • hun mandaat willen oppakken namens God

Als man, als echtgenoot en als vader heb je een opdracht, een mandaat. Mandaat7 daagt je uit die opdracht serieus te nemen. Mannen zijn geneigd om het alleen te doen. De kracht ligt in verbondenheid. Verbondenheid met elkaar en de hemelse Vader.
In ‘Het hart van vaderschap’ van Theo W. Verboom - een boek dat uitstekend gebruikt kan worden om in groepsverband te bespreken - komen 7 thema’s uitgebreid aan bod: het hart van een man, jouw vader, betrokken vaderschap, moedig vaderschap, jij en je vrouw, time-out en omzien.

Dit boek moedigt je aan en daagt je uit tot meedoen met Mandaat7, Het bevat een voorwoord van Bert Reinds. Met zijn toestemming mocht ik een gedeelte uit het voorwoord citeren:

'De mannen van Mandaat7 snappen het. Het is namelijk niet gebleven bij een klein clubje enthousiastelingen. De kerngroep heeft de noodzaak tot schaalvergroting omgezet in het opzetten van een netwerk van vaders die elkaar periodiek ontmoeten. Elkaar in hun rol als man, echtgenoot, maar vooral als vader, te bemoedigen. Samen eten, de verbondenheid proeven, kwetsbaar zijn en elkaar ‘mooier’ maken. Op deze wijze wordt het Licht van Jezus steeds meer zichtbaar in hun leven. En om deze avonden ook nog meer gewicht te geven, dan alleen elkaars verhaal te delen, is dit mooie studieboek ontwikkelt. Prachtige hoofdstukken over het man zijn, de relatie met je eigen vader, betrokkenheid tonen, hoe blijf je moedig doorgaan, de kwaliteit van je huwelijk, hoe ga je met de tijd die je met elkaar nog te leven hebt, en hoe blijf je in contact met andere mannen om elkaar op te bouwen? Inhoudsvolle hoofdstukken met pittige vragen en opdrachten voor thuis. Want het echte vaderschap vindt niet plaats in de kring van Mandaat7 maar thuis in jouw Jeruzalem.
Ik wens je veel plezier bij het lezen van dit boek, en de toepassing. Laat je bemoedigen, durf kwetsbaar te zijn zoek andere mannen op en verbindt je met hen. Schuur elkaar op en houd elkaar vast.'

Wil je meer weten over Mandaat7, kijk dan op de website. Hier staat precies vermeld waar de organisatie voor staat, wanneer en in welke plaats vaders bij elkaar komen en hoe je eventueel zelf een groep kunt starten. Ook is er een deelnemerspakket te bestellen. Dit pakket is bedoeld voor gespreksleiders die naast het boek 'Het hart van vaderschap' ook het boekje 'Handleiding voor gespreksleiders' nodig hebben.

www.mandaat7.nl 

Reacties