Christus weerspiegelen

Een van de redenen waarom God het huwelijk aan ons gegeven heeft is om Christus te weerspiegelen. Net als anderen Christus moeten kunnen zien in ons als individuen als we christen zijn, zo moeten ze Hem weerspiegeld kunnen zien in onze huwelijken.
Liefde, geluk, vrede, geduld, vriendelijkheid, beschaafdheid - deze en andere vruchten van de heilige Geest moeten even duidelijk aanwezig zijn in de relatie tussen een christelijke man en vrouw als in ons persoonlijk karakter (Gal. 5: 22-23). Bovenal moet de eenheid van een stel een symbool zijn van Christus' eenheid met zijn gemeente (Ef. 5: 22-23).

Zien anderen Christus in jouw huwelijk?

Reacties