21 april 2014

Bidden voor de (basis)school

Kijk op de website van het
Evangelisch Werkverband
voor deze gratis folder
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.  Jacobus 5:16b

De christelijke opvoeding van kinderen is natuurlijk allereerst een taak van de ouders en opvoeders zelf. Maar ook op de (basis)scholen waar onze kinderen op zitten, wordt voor een belangrijk deel de opvoeding bij de leerkrachten neergelegd. Wat is het een groot voorrecht dat we als ouders mogen en kunnen bidden voor het onderwijzend personeel.
Je kunt als ouders thuis bidden voor de school maar het is geweldig wanneer je kunt bidden samen met andere ouders bv. in een gebedsgroep.
Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijk bidden een geweldig belofte verbindt: 'Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden'. (Matt. 18:19-20)

Vanaf 2001 ben ik actief betrokken (geweest) bij het opstarten en leiden van gebedsgroepen op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Vanwege allerlei andere bezigheden heb ik deze periode vorige maand na ruim 13 mogen afronden. Wanneer ik op deze jaren terugkijk, kan ik niet anders zeggen dan dat het een geweldig rijke periode is geweest. Het is moeilijk om dat kort in een blogbericht te kunnen weergeven maar het waren zegenrijke jaren. Wanneer je samen bidt, vul je elkaar aan. Het brengt je soms ook op andere gedachten en het meest belangrijke wat ik ontdekt heb, is dat God dikwijls mijn eigen hart veranderd heeft. Onze gebeden werden niet altijd verhoord op de manier waarop wij het verwachtten, maar ons eigen hart werd vaak wel veranderd zodat we er op een andere manier tegen aan gingen kijken.
Wat ik persoonlijk ook altijd mooi vond, was dat we met heel veel verschillende moeders waren uit allerlei verschillende kerken en gemeenten. En tijdens het bidden samen vielen de kerkmuren weg. We richtten ons samen op één doel: het bidden voor onze kinderen en de school! Ook konden we elkáár vaak bemoedigen en tot steun zijn door voor elkaar en elkaars kinderen te bidden.

Misschien heb jij als ouder ook wel eens nagedacht om mee te doen aan een gebedsgroep of misschien heb je zelfs wel eens overwogen om er eentje te starten?
'Ga ervoor bidden' zou ik zeggen. Kijk eens om je heen aan wie je zou kunnen vragen om een gebedsgroep te beginnen. Neem daarna samen contact op met de directeur van de school en vertel hem of haar van jouw plannen. Soms kun je gewoon met twee ouders beginnen en merk je dat heel langzaam dat God andere ouders toevoegt.
Wanneer de school al een gebedsgroep heeft, zou je eens iemand van de groep kunnen aanschieten en eens kunnen vragen of je een keertje kunt komen kijken om te zien wat het precies inhoudt.

Een gebedsuur zou er zo kunnen uitzien:
  • welkom
  • zingen van enkele liederen (lof, dank schuldbelijdenis)
  • kort Bijbelgedeelte lezen
  • kort noemen van de gebedspunten
  • samen bidden (eventueel in blokken, zodat je niet van de hak op de tak springt)
  • afsluiten met gemeenschappelijk Onze Vader of een lied
Onderwerpen van dank en voorbede kunnen ook vooraf op papier gezet worden door de leerlingen zelf (bv. d.m.v. gebedsbusjes in de lokalen) of ze kunnen misschien doorgegeven worden door iemand van de school. Hiervoor zijn nog veel meer mogelijkheden.

Wil je meer weten over het starten van een gebedsgroep of heb je een vraag? Mail mij gerust en ik wil proberen je te helpen.

Ook kun je op de site van het Evangelisch Werkverband een gratis folder aanvragen over het starten van een gebedsgroep. Ook het IBB heeft een folder over gebedswerk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...