12 december 2013

Wij zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid!

Colossenzen 3: 1-4:

"1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid."

Ook deze keer weer een paar verzen uit de Bijbel die je leven als het ware op z'n kop kunnen zetten. Wanneer je ze leest en nog eens leest en nog eens leest, dringt het steeds beter tot je door. 

'Indien' zegt vers 1. Als het goed is, gaan wij anders leven doordat wij Christus in ons laten leven. We streven dan niet meer naar een onbereikbaar ideaal, maar kan Hij ons maken zoals Hij ons hebben wil. De vraag is natuurlijk of wij willen zijn zoals Hij ons bedoeld heeft...

'Bedenkt de dingen die boven zijn' zegt vers 2. Het werkelijke thuis van een christen is waar Christus is. Dat geeft ons een andere kijk op ons leven hier op aarde. Onze gedachten op de hemel richten, betekent dat we het leven gaan zien vanuit Gods standpunt. Dat beschermt ons tegen materialisme. Hoe meer we het leven rondom ons zien zoals Hij het ziet, hoe meer we in harmonie met Hem leven.
Vaak hecht ik mij aan de dingen die tijdelijk zijn, de oproep in vers 2 zet mij er weer eens bij stil dat ik mijn blik naar boven moet richten en in afhankelijkheid van Hem mag leven.

'Want gij zijt gestorven' (vers 3). Hoef ik dan niet meer te sterven? 'Nee', zegt Paulus 'want gij ZIJT gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.' Het eeuwige leven met Hem is als het ware al begonnen hier op aarde. Dit doet mij overigens denken aan de tekst in Filippenzen 1:21 waar Paulus zegt: 'Het leven is mij Christus en het sterven gewin'. We hebben als christen in feite niets meer te verliezen. Dankzij Hem en mét Hem is alles winst!

Vers 4 tot slot, bevat een troostrijke gedachte en belofte. Wij zullen MET Hem verschijnen in heerlijkheid.
Hoe dit precies zal gaan, daar zijn de meningen over verdeeld. Persoonlijk geloof ik in de Opname van de Gemeente (o.a.1 Thess. 4: 13-18) en daarom denk ik dat de gelovigen na de verdrukking terugkomen met de Here Jezus en duizend jaren met Hem als koningen zullen heersen nadat Hij is teruggekomen op de aarde. (Zie ook 2 Tim. 2:12, Openb. 3:21 en Openb. 20:6). Wat een geweldig moment om als christenen naar uit te zien. We verschijnen niet alleen mét Hem maar ook nog eens 'in heerlijkheid'.
Wat een heerlijk vooruitzicht hebben we...

Als je tijd hebt lees dan nog eens dit blogbericht over 'Het rijke leven'.


3 opmerkingen:

  1. Heel mooi! Het eeuwige leven is zo inderdaad al begonnen, zo zie ik dat ook. Het dodenrijk kan hen niet vasthouden die één zijn met Christus in God, net zo min als het Jezus kon vasthouden. De hemel is ons thuis, nu al! En dat verandert het perspectief heel duidelijk.

    Wat ik ook mooi vind is 'uw leven is verborgen met Christus in God'. Dat is zowel een troost als een oproep tot ernst voor mij. Het verborgene, dáár gaat het om, daar moet ik mijzelf toetsen - en daar is nog zoveel te vinden dat gereinigd moet worden. Maar het verborgene, dat betekent gelukkig ook dat ik niet mij beter voor hoef te doen (wat een last!) voor de buitenwereld door bijv. allerlei dingen op mijn schouders te nemen die Hij niet van me vraagt. Het draait niet om het zichtbare! Verborgen met Christus in God betekent ook veiligheid en geborgenheid, de wetenschap dat ik in een reine verhouding tot Hem sta, altijd.
    Mijn verborgen, innerlijke leven komt dan in overeenstemming met het verborgen, innerlijke leven dat Jezus zelf leefde op aarde: hetzelfde leven, hetzelfde lijden (innerlijk, sterven aan mijzelf), delen in Zijn heerlijkheid!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Jaja Wendy, die Colossenzen brief he, wat staan daar een prachtige dingen in, die moet je wel vers voor vers uitpluizen, anders lees je er over heen. Mooie blog, thanks.

    BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...