17 juni 2013

Elk kind heeft een biddende moeder nodig - Fern Nichols

Onderstaande samenvatting uit het boek 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' van Fern Nichols gebruik ik regelmatig  in mijn stille tijd. Ik hoop dat het voor jou ook een hulp en bemoediging mag zijn. Ik wil je overigens het boek van harte aanraden!

Het boek beschrijft vier stappen van gebed:
    
      1. Lofprijs: Bidden in overeenstemming met Gods karaktereigenschappen

 • We kunnen weten hoe God ‘eruitziet’ door zijn karaktereigenschappen te leren en te bestuderen. Hij is wie Hij zegt dat Hij is.
 • Lofprijs is een levenslange reis. Verschil met dankzegging is dat lofprijs gericht is op het danken van God om wie Hij is terwijl het bij dankzegging meer gaat om wat Hij gedaan heeft.
 • Lofprijs is in wezen onbaatzuchtig. Dit is een heilig moment dat ons aanmoedigt ons te richten op de waarheden die op onze onveranderlijke God van toepassing zijn in plaats van op veranderde omstandigheden.
 • Het gevolg van lofprijs is dat je steeds meer over God leert: gevolg is persoonlijk contact!
 • Lofprijzen kan door: De Bijbel (zie schema's in het boek), stukjes van andere heiligen uit te spreken of door opzeggen of zingen van liederen.
 • Als we het ons tot doel stellen God dagelijks te prijzen, zullen we ontdekken dat voor elk probleem en elke nood, onvolkomenheid of strijd die we tegenkomen, een karaktereigenschap in ons hart opwelt die ons de vrede en de kracht geeft om in deze situatie te overwinnen.
 • Als ik getroffen word door problemen, zorgen, ziekte, eenzaamheid, leegheid of verlating, kwetsbaarheid en hartzeer, ben ik dan geoefend in het brengen van lofoffers aan God?
 • Wat fantastisch van God dat Hij ons opdracht geeft Hem te prijzen. Het brengt niet alleen Hem glorie maar het is ook goed voor ons!
 • Satan is allergisch voor lofprijs, dus overal waar massale, triomfantelijke lofprijs weerklinkt, wordt satan verlamd gebonden en verbannen.
 • Er is niets zo krachtig als lofprijs. Lofprijs geeft Hem de eer die Hem toekomt: trekt ons dichter tot het hart van de Vader: brengt ons ertoe omhoog te kijken en onze gedachten te richten op de dingen die boven zijn: verandert onze houding: maakt ons bewust van Gods aanwezigheid; verslaat satan: ontketent Gods kracht; geeft ons een perspectief van overwinning; weert zelfmedelijden, depressie en ontmoediging af; en geeft kracht aan een angstig hart.

2. Schuldbelijdenis

 • Als we ontdekken dat we zondigen, moeten we daar onmiddellijk mee ophouden  (‘kruisigingsmomenten’). Niet opsparen tot een grote hoop zodat je je te onwaardig voelt om zelfs nog maar te bidden.
 • Regelmatig tijd nemen voor schuldbelijdenis reinigt ons en stelt ons in staat vrijelijk met God te communiceren (verfrist en loutert). Vragen aan de Heilige Geest of Hij jou alles wil openbaren wat een levende relatie met Jezus in de weg staat. Zonde verbreekt onze gemeenschap met God.
 • We moeten ons herinneren dat God Jezus’ bloed ziet dat al onze zonden heeft weggedaan. We staan heilig voor Hem.
 • Door de dag heen moet je telkens keuzes maken of je Christus je hart laat regeren of je eigen ik.
 • Naast belijden, ook berouw hebben. Berouw betekent een verandering van denken, een hartsverandering en een andere houding t.o.v. zonde (Jes. 59:1-2)
 • 1 Sam. 15:22  Het is beter te gehoorzamen dan offers te brengen. Totale gehoorzaamheid !
 • 1 Joh. 1:9 'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid"
 • Eén van de grootste worstelingen van een vrouw is geen woede of wrok jegens haar man te koesteren. Dit is te voorkomen: a) oude, zondige gedachtepatronen moeten vervangen worden door nieuwe. b) elke keer bidden voor je man, als je in de verleiding komt kritisch, onvriendelijk of kleinerend over hem te denken. c) je gedachten vullen met het Woord van God. (bv 1 Kol 1: 9-11)
 • Er is geen zonde die Zijn bloed niet wegwast! Niet uitgaan van onze gevoelens maar van Gods belofte.
 • God openbaart onze zonden om ons daarvan te bevrijden, satan blijft ons voortdurend aanklagen en beschuldigen om ons aan onze zonden te binden.
 • Zonden belijden is een geweldige erfenis om door te geven aan onze kinderen

3.Dankzegging: de uiting van een dankbaar hart

 • “Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus t.o.v. u” 1 Thess. 5:18.
 • God danken voor wat Hij gedaan heeft! Opschrijven!
 • God danken voor verhoorde gebeden. Gedenken is een belangrijk onderdeel van dankzegging. V.b. van Jozua en de gedenkstenen
 • In de hemel is een gedenkboek, geschreven voor Zijn aangezicht, ten goede van hen die de Here vrezen en Zijn naam in ere houden ( Mal 3:16).
 • Dankbaar zijn onder alle omstandigheden. Dankzeggen hoeft niet overeen te stemmen met onze gevoelens.
 • Er is niets- geen omstandigheden, geen problemen, geen beproevingen- dat mij ooit raakt zonder dat het, allereerst, via God en via Christus gegaan is. Pas daarna komt het bij mij terecht. Als iets zover gekomen is, dan dient het een belangrijk doel, ook al begrijp ik het op dat moment zelf misschien niet. Maar wanneer ik weiger in paniek te raken, mijn ogen ophef naar Hem en het aanvaard als iets dat, met een belangrijk doel en tot zegen van mijn eigen hart, van Gods troon afkomstig is, zal geen enkel verdriet mij ooit in de war brengen, geen strijd me ooit de kracht ontnemen en zullen geen omstandigheden mij ooit tot tobben aanzetten- want ik zal rusten in de vreugde van het besef wie mijn Heer is ! Dat is de rust van overwinning.
 • Voordelen van dankzegging: a) ervaren van God rust en b) je houding verandert erdoor.
 • Als je niet dankt dan ervaar je a) teleurstelling en b) onze gebeden worden gehinderd.
 • Als wij gehoorzaam zijn en dankzeggen, zal de Heer iets moois en kostbaars op onze weg brengen dat niet op ons lijstje met dingen die we moeten doen voorkomt.
 • Alle goede geschenken zijn van God afkomstig; nooit vergeten Hem te danken.

         4. Voorbede; Op de bres staan

 • Wat is een voorbidder ? Eenvoudigweg iemand die voor een ander bidt. Iemand die voor Gods troon pleit voor iemand anders. Tot God gaan om genade te verkrijgen voor iemand in nood!
 • De grote tragedie van het leven zijn niet de gebeden die niet verhoord werden maar de gebeden die niet werden uitgesproken.
 • God roept ons om door gebed mee te werken aan de vervulling van zijn goddelijke plannen- niet onze plannen. Rusten in de waarheid dat het allemaal om God gaat en niet om ons, dan is bidden niet zo afmattend. God zal het tij doen keren, zelfs als wij het niet kunnen zien.
 • We moeten bidden in de Geest. Jezus heeft de leiding en niet wij zelf.
 • We kunnen geen belangrijkere bediening hebben, geen belangrijkere taak dan het bidden voor anderen.
 • Voorbede doen is a) mattendrager zijn en b) bidden voor de redding van anderen. Als voorbidder kun je een blijvende erfenis van gebed nalaten.
 • Na 2000 jaar koesteren wij ons nog in Jezus’ gebedsdekking.
 • We hebben slecht een paar jaar om overwinningen te behalen en een eeuwigheid om er van te genieten.
 • De Bijbel bidden = bidden naar Gods wil
 • Specifiek bidden, duidelijk zijn bij God ! Niet bang zijn God te veel te vragen. God kan alles, Hij wordt geëerd als we Hem grootse verzoeken doen. Vrijmoedig bidden!
 • 1 Tim 2: 1,2-4 “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen”.
 • We zijn niet alleen kinderen van God maar we zijn ook priesters. We hebben niet alleen het voorrecht dat we tot Gods troon mogen naderen maar we mogen ook gebeden voor anderen meebrengen.1 opmerking:

 1. ja dit is een geweldig boek
  al een paar keer gelezen :)
  een echte aanrader

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...