21 juni 2013

Van welke kerk ik lid ben?


'Vult u hier dan maar even in van welke kerk u lid bent...van de PKN toch?' Niet zolang geleden werd deze vraag mij weer gesteld. Ik zuchtte, waarom moet ik dat nu wéér invullen op deze manier?

Soms word ik er moe van, heel moe. Altijd moet je maar weer invullen, of wordt er gevraagd, van welke kerk of gemeente je lid bent. Op enquêteformulieren, bij lezersonderzoeken, op websites of wanneer je je aanmeldt voor een tijdschrift, vereniging of Politieke partij.
Wat doet het er eigenlijk toe? Wat heeft het voor meerwaarde om te zeggen dat je lid bent van een baptistengemeente of van een evangeliegemeente? Of dat je lid bent van de PKN? Wat maakt het in wezen uit? Is een baptist dan niet her-vormd en is een ge-re-formeerde dan niet evangelisch? Hoe kun je nu 'hervormd' zijn in je denken zonder hierbij het evangelie te gebruiken?
Het zijn toch allemaal maar 'naampjes' die wij als mensen aan elkaar hebben gegeven? In de Bijbel wordt trouwens niet eens gesproken over een 'lidmaatschap' van een kerk.

Je begrijpt het al.... ik ben erachter gekomen dat het helemaal niets uitmaakt van welke kerk je 'lid' bent.  Het gaat er hier op aarde (en in de hemel al helemaal) niet om bij welke kerk je ingeschreven bent, waar je je handtekening hebt gezet of waar je de bediening uitvoert die God je gegeven heeft. Het gaat erom of je een volgeling van Jezus Christus bent, of je Hem gehoorzaamt en of je een lid bent van Zijn lichaam. En een volgeling van Jezus kun je in elke kerk zijn. Het gaat erom dat je het evangelie verkondigt aan de mensen om je heen, dat je een levende brief van Christus bent en een 'geur' van Christus verspreidt. Christus' gemeente is wereldwijd en doorbreekt alle menselijke grenzen en ook alle kerkmuren die wij hebben gebouwd.

Gelukkig wordt er aan het einde van mijn leven niet gevraagd van welke kerk(en) ik lid ben geweest. Ik denk ook dat het voor God totaal onbelangrijk is en dat het 'Huis met de vele woningen' waar de Bijbel in Johannes 14:2 over spreekt niet op die manier is ingericht.
Ik zie werkelijk uit naar de dag dat alle kerkmuren wegvallen....wat heerlijk moet dat zijn. Dan zijn we echt 'één' en 'samen in de naam van Jezus'....Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt!


Rovers in je leven

"Laat je niet door geniepige 'rijdrovers' beroven van een kostbare dag om Gods plan voor je leven te verwezenlijken. Als je niet overziet waar je je tijd aan besteedt, kun je niet weten hoe je je programma voor jou en je gezin moet bijstellen. Welke dingen stel je uit, terwijl je weet dat je ze moet doen? Waaraan besteed je minimale tijd of energie, terwijl je weet dat je er je volle aandacht aan zou moeten geven?
Als jij je dag niet plant, zal iemand anders het voor je doen. Je kinderen en andere mensen zullen je voortdurend afleiden en aandacht vragen voor wat in hun optiek prioriteit heeft. Maar leef niet de dag van iemand anders. In Psalm 118:24 staat: 'Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en blij zijn'.
Leef de dag die God jou heeft gegeven om Hem te dienen - de dag die Hij voor jou gepland heeft. "
E. George


17 juni 2013

Elk kind heeft een biddende moeder nodig - Fern Nichols

Onderstaande samenvatting uit het boek 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' van Fern Nichols gebruik ik regelmatig  in mijn stille tijd. Ik hoop dat het voor jou ook een hulp en bemoediging mag zijn. Ik wil je overigens het boek van harte aanraden!

Het boek beschrijft vier stappen van gebed:
    
      1. Lofprijs: Bidden in overeenstemming met Gods karaktereigenschappen

 • We kunnen weten hoe God ‘eruitziet’ door zijn karaktereigenschappen te leren en te bestuderen. Hij is wie Hij zegt dat Hij is.
 • Lofprijs is een levenslange reis. Verschil met dankzegging is dat lofprijs gericht is op het danken van God om wie Hij is terwijl het bij dankzegging meer gaat om wat Hij gedaan heeft.
 • Lofprijs is in wezen onbaatzuchtig. Dit is een heilig moment dat ons aanmoedigt ons te richten op de waarheden die op onze onveranderlijke God van toepassing zijn in plaats van op veranderde omstandigheden.
 • Het gevolg van lofprijs is dat je steeds meer over God leert: gevolg is persoonlijk contact!
 • Lofprijzen kan door: De Bijbel (zie schema's in het boek), stukjes van andere heiligen uit te spreken of door opzeggen of zingen van liederen.
 • Als we het ons tot doel stellen God dagelijks te prijzen, zullen we ontdekken dat voor elk probleem en elke nood, onvolkomenheid of strijd die we tegenkomen, een karaktereigenschap in ons hart opwelt die ons de vrede en de kracht geeft om in deze situatie te overwinnen.
 • Als ik getroffen word door problemen, zorgen, ziekte, eenzaamheid, leegheid of verlating, kwetsbaarheid en hartzeer, ben ik dan geoefend in het brengen van lofoffers aan God?
 • Wat fantastisch van God dat Hij ons opdracht geeft Hem te prijzen. Het brengt niet alleen Hem glorie maar het is ook goed voor ons!
 • Satan is allergisch voor lofprijs, dus overal waar massale, triomfantelijke lofprijs weerklinkt, wordt satan verlamd gebonden en verbannen.
 • Er is niets zo krachtig als lofprijs. Lofprijs geeft Hem de eer die Hem toekomt: trekt ons dichter tot het hart van de Vader: brengt ons ertoe omhoog te kijken en onze gedachten te richten op de dingen die boven zijn: verandert onze houding: maakt ons bewust van Gods aanwezigheid; verslaat satan: ontketent Gods kracht; geeft ons een perspectief van overwinning; weert zelfmedelijden, depressie en ontmoediging af; en geeft kracht aan een angstig hart.

2. Schuldbelijdenis

 • Als we ontdekken dat we zondigen, moeten we daar onmiddellijk mee ophouden  (‘kruisigingsmomenten’). Niet opsparen tot een grote hoop zodat je je te onwaardig voelt om zelfs nog maar te bidden.
 • Regelmatig tijd nemen voor schuldbelijdenis reinigt ons en stelt ons in staat vrijelijk met God te communiceren (verfrist en loutert). Vragen aan de Heilige Geest of Hij jou alles wil openbaren wat een levende relatie met Jezus in de weg staat. Zonde verbreekt onze gemeenschap met God.
 • We moeten ons herinneren dat God Jezus’ bloed ziet dat al onze zonden heeft weggedaan. We staan heilig voor Hem.
 • Door de dag heen moet je telkens keuzes maken of je Christus je hart laat regeren of je eigen ik.
 • Naast belijden, ook berouw hebben. Berouw betekent een verandering van denken, een hartsverandering en een andere houding t.o.v. zonde (Jes. 59:1-2)
 • 1 Sam. 15:22  Het is beter te gehoorzamen dan offers te brengen. Totale gehoorzaamheid !
 • 1 Joh. 1:9 'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid"
 • Eén van de grootste worstelingen van een vrouw is geen woede of wrok jegens haar man te koesteren. Dit is te voorkomen: a) oude, zondige gedachtepatronen moeten vervangen worden door nieuwe. b) elke keer bidden voor je man, als je in de verleiding komt kritisch, onvriendelijk of kleinerend over hem te denken. c) je gedachten vullen met het Woord van God. (bv 1 Kol 1: 9-11)
 • Er is geen zonde die Zijn bloed niet wegwast! Niet uitgaan van onze gevoelens maar van Gods belofte.
 • God openbaart onze zonden om ons daarvan te bevrijden, satan blijft ons voortdurend aanklagen en beschuldigen om ons aan onze zonden te binden.
 • Zonden belijden is een geweldige erfenis om door te geven aan onze kinderen

3.Dankzegging: de uiting van een dankbaar hart

 • “Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus t.o.v. u” 1 Thess. 5:18.
 • God danken voor wat Hij gedaan heeft! Opschrijven!
 • God danken voor verhoorde gebeden. Gedenken is een belangrijk onderdeel van dankzegging. V.b. van Jozua en de gedenkstenen
 • In de hemel is een gedenkboek, geschreven voor Zijn aangezicht, ten goede van hen die de Here vrezen en Zijn naam in ere houden ( Mal 3:16).
 • Dankbaar zijn onder alle omstandigheden. Dankzeggen hoeft niet overeen te stemmen met onze gevoelens.
 • Er is niets- geen omstandigheden, geen problemen, geen beproevingen- dat mij ooit raakt zonder dat het, allereerst, via God en via Christus gegaan is. Pas daarna komt het bij mij terecht. Als iets zover gekomen is, dan dient het een belangrijk doel, ook al begrijp ik het op dat moment zelf misschien niet. Maar wanneer ik weiger in paniek te raken, mijn ogen ophef naar Hem en het aanvaard als iets dat, met een belangrijk doel en tot zegen van mijn eigen hart, van Gods troon afkomstig is, zal geen enkel verdriet mij ooit in de war brengen, geen strijd me ooit de kracht ontnemen en zullen geen omstandigheden mij ooit tot tobben aanzetten- want ik zal rusten in de vreugde van het besef wie mijn Heer is ! Dat is de rust van overwinning.
 • Voordelen van dankzegging: a) ervaren van God rust en b) je houding verandert erdoor.
 • Als je niet dankt dan ervaar je a) teleurstelling en b) onze gebeden worden gehinderd.
 • Als wij gehoorzaam zijn en dankzeggen, zal de Heer iets moois en kostbaars op onze weg brengen dat niet op ons lijstje met dingen die we moeten doen voorkomt.
 • Alle goede geschenken zijn van God afkomstig; nooit vergeten Hem te danken.

         4. Voorbede; Op de bres staan

 • Wat is een voorbidder ? Eenvoudigweg iemand die voor een ander bidt. Iemand die voor Gods troon pleit voor iemand anders. Tot God gaan om genade te verkrijgen voor iemand in nood!
 • De grote tragedie van het leven zijn niet de gebeden die niet verhoord werden maar de gebeden die niet werden uitgesproken.
 • God roept ons om door gebed mee te werken aan de vervulling van zijn goddelijke plannen- niet onze plannen. Rusten in de waarheid dat het allemaal om God gaat en niet om ons, dan is bidden niet zo afmattend. God zal het tij doen keren, zelfs als wij het niet kunnen zien.
 • We moeten bidden in de Geest. Jezus heeft de leiding en niet wij zelf.
 • We kunnen geen belangrijkere bediening hebben, geen belangrijkere taak dan het bidden voor anderen.
 • Voorbede doen is a) mattendrager zijn en b) bidden voor de redding van anderen. Als voorbidder kun je een blijvende erfenis van gebed nalaten.
 • Na 2000 jaar koesteren wij ons nog in Jezus’ gebedsdekking.
 • We hebben slecht een paar jaar om overwinningen te behalen en een eeuwigheid om er van te genieten.
 • De Bijbel bidden = bidden naar Gods wil
 • Specifiek bidden, duidelijk zijn bij God ! Niet bang zijn God te veel te vragen. God kan alles, Hij wordt geëerd als we Hem grootse verzoeken doen. Vrijmoedig bidden!
 • 1 Tim 2: 1,2-4 “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen”.
 • We zijn niet alleen kinderen van God maar we zijn ook priesters. We hebben niet alleen het voorrecht dat we tot Gods troon mogen naderen maar we mogen ook gebeden voor anderen meebrengen.Toch ....'Een man naar Gods hart'

Al sinds de start van dit weblog, eind 2009, staat aan de zijkant "Het is mijn verlangen om elke dag steeds meer te groeien in mijn geloof in Jezus Christus en om meer en meer een vrouw naar Gods hart te worden". Deze uitspraak is gedeeltelijk gebaseerd op een tekst uit 1 Sam. 13:14b waarin David een 'man naar Gods hart' wordt genoemd. Soms, wanneer ik over deze uitspraak nadenk, denk ik: 'Onmogelijk, welk mens kan nu een man of vrouw naar Gods hart worden. Het zal altijd een verlangen blijven en nooit realiteit worden.'
Toch, nu ik in 2 Samuël aan het lezen ben over het leven van David, besef ik steeds meer dat het hele bijzondere woorden zijn die over David gezegd zijn en dat het toch mogelijk is voor ons, als zondige mannen en vrouwen, een 'man of vrouw naar Gods hart' te worden.

Ik neem jullie even mee naar 2 Samuël 11 naar het overbekende verhaal van David en Batseba:
Verleiding kennen we allemaal in ons leven en deze komt ook vaak het sterkst op ons af wanneer we moe zijn of wanhopig. Maar in het leven van David zien we juist dat je net zo gauw aan verleiding ten prooi kunt vallen wanneer alles voor de wind gaat. Onderstaand verhaal laat maar weer eens zien hoe vatbaar we als mensen zijn voor verleidingen.

Wat gebeurt er allemaal in dit hoofdstuk? (in het blauw de vragen die bij mij opkwamen)
Ten eerste ging David al niet mee om te vechten, hij bleef thuis en liet het vechten aan zijn mannen over. Hij had dit niet toch niet mogen doen? Wie corrigeerde David eigenlijk? Waren er geen mensen om hem heen om hem heen die hem terechtwezen of advies gaven?
Vervolgens verveelt hij zich, loopt hij over zijn dak en ziet Batseba die aan het baden is. Hij had een andere bezigheid kunnen zoeken en hij had toen hij dan toch over het dak liep direct z'n ogen kunnen sluiten, zijn hoofd om kunnen draaien of de andere kant op kunnen lopen. Waar waren eigenlijk zijn eigen vrouwen? 
Ten derde laat hij Batseba halen door een van zijn dienstbodes. Waarom betrekt hij nog meer mensen bij zijn misstappen? 
En ten vierde vraagt hij om informatie over haar. Hij had op dit moment toch beter moeten weten. Toen David hoorde dat ze getrouwd was, had hij haar direct terug moeten laten brengen.
Vervolgens schakelt hij zijn gedachten totaal uit en geeft toe aan zijn gevoelens en verlangens. Waar is zijn verstand gebleven, waarom bad hij op dit moment niet om Gods hulp en kracht en waarom vocht hij niet tegen de verleiding? Hij wist toch bovendien ook nog dat de kans groot was dat Batseba zwanger zou kunnen raken in deze periode?
Daarna pleegt hij overspel met Batseba en niet lang daarna blijkt zij zwanger te zijn. Wat vond Batseba hier eigenlijk van, had zij keuze hierin, kon ze weglopen? Heeft David haar gedwongen tot dingen die ze niet wilde?
Ten zevende probeert David haar man, Uria, nog te dwingen bij haar te laten slapen zodat hij zou denken dat Batseba zwanger van hem zou zijn. David maakt hem zelfs dronken in de hoop dat hij teruggaat naar zijn vrouw. Waar was David allemaal mee bezig? Kon hij niet meer stoppen met zondigen nu hij er zover inzat?
En als klap op de vuurpijl laat hij Uria vooraan in de strijd plaatsen waardoor hij sneuvelt. Wat een blinde vlekken had David, hoe kon hij nu ook nog een moord op zijn geweten willen hebben?

En toch....David is en blijft een man naar Gods hart! In hoofdstuk 12 lezen we dat hij berouw heeft van zijn zonde en dat God hem vergeeft hoewel hij met de gevolgen van de zonde moet leren leven.
Wat een bemoediging dat na zoveel fouten, zoveel misstappen, verkeerde gedachten en daden, God vergeeft en genadig is en blijft. Ook voor ons is het mogelijk een man of vrouw naar Gods hart te zijn dankzij Gods liefde, vergeving en genade. Geprezen zij Zijn Naam!

Welke plaats neemt jouw man in op je prioriteitenlijstje?

Wat is het belangrijk om, als manager van het gezin, je prioriteiten goed in de gaten te houden. Vanmorgen toen ik in 'De kracht van een biddende vrouw' las, werd ik hier weer eens bij bepaald.

"Mannen hebben allemaal verschillende ideeën over wat hun prioriteiten behoren te zijn. Maar elke vrouw vindt dat zij bovenaan het lijstje van haar man hoort te staan - vlak onder God. Ik heb echter ontdekt dat, als een vrouw die plaats wil innemen op het prioriteitenlijstje van haar man, zij hem dezelfde plaats moet geven in haar eigen elven. Met andere woorden, als u wilt dat uw man de voorrang geeft boven zijn werk, kinderen, vrienden en activiteiten, moet u hetzelfde voor hem doen. Als God en uw partner geen duidelijke voorkeurspositie hebben in úw leven, zal uw man ook minder geneigd zijn u die positie te geven.
Ik weet heel goed dat het een strijd kan zijn om de juiste prioriteiten te stellen, zeker als er kleintjes in beeld zijn. Kinderen hebben verzorging nodig en daarmee kunt u niet wachten tot het u uitkomt, terwijl uw man een volwassene is die hopelijk voor zichzelf kan zorgen. Maar ook als er geen kinderen zijn, kunt u gemakkelijk in beslag genomen worden door uw werk, huishouden, hobby's en andere activiteiten. Als u veel dingen hebt die uw tijd en aandacht vragen, zal uw man bijna vanzelf dalen op uw lijstje - of zal hij in elk geval dat gevoel hebben."

Voor mij was dit stukje weer een goede aanleiding om mijn prioriteiten weer eens kritisch door te lopen.
Hoe is dat bij jou? Op welke plaats staat jouw man op 'je lijstje'?


5 juni 2013

Nooit haast


"Moeders hebben zo'n druk programma dat zelfs de meeste zakenmensen ervan in paniek zouden raken! Gelukkig maar dat je inspiratie kunt putten uit het leven van Jezus. Hij is het ultieme voorbeeld van een druk bezet persoon.
Toch bleek Hij nooit haast te hebben. Hij was nooit gejaagd of buiten adem. Hij werkte doelbewust Zijn programma en Zijn dag af. En Hij nam de tijd voor mensen.
Hoe Hij dat kon? De Here Jezus wist waar Zijn prioriteiten lagen. Als jij je leven eenvoudiger wilt maken, bepaal dan welke prioriteiten God voor jou en je gezin heeft vastgesteld. Dan word vanzelf duidelijk hoe je programma eruit moet zien. Ik houd van Paulus' aanmoediging in 1 Kor. 15:58: 'Daarom mijn geliefde broeders (zusters), wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Here'."
Elizabeth George 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...