29 januari 2013

Ouders van nu willen geen gehoorzaam kind


Vorige week verscheen er een onderzoek in het dagblad Trouw getiteld:

'Ouders van nu willen geen gehoorzaam kind'

"De roep om een strengere opvoeding zwelt aan, maar toch streven ouders niet naar gehoorzaamheid bij hun kind. Sterker nog, ouders hechten nu nóg minder aan een gehoorzaam kind dan dertig jaar geleden, vlak na de flowerpowertijd.
Niet het gehoorzame maar het stevige kind is anno 2013 het opvoedingsideaal, blijkt uit het Trouw Opvoedonderzoek. Dat is een reprise van een vrijwel identieke enquête uit 1983, onder lezers van het blad Ouders van Nu. Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor uw kind? was de vraag toen en nu. En welke eigenschappen vonden uw ouders belangrijk voor u, toen ze u opvoedden?
In 1983 bleken eigenschappen als gehoorzaam, bescheiden en ijverig van het toneel verdwenen. Ouders wilden liever dat hun kind mondig en zelfstandig was. "Toen werd de moderne mens geboren", constateert psychologe Rita Kohnstamm, die indertijd hoofdredacteur was van Ouders van Nu. Het 'ouderwetse', gezagsgetrouwe kind was tijdens de antiautoritaire jaren zeventig uit de mode geraakt." Lees HIER verder voor het hele artikel. 

Wat vind jij als christelijke opvoeder op basis van de Bijbel van het gehoorzamen van kinderen? 
Welke Bijbelgedeelten helpen je hierbij?


28 januari 2013

Hoe weet ik of mijn bekering echt is?


In deze video legt John Piper uit hoe je kunt weten of je bekering wel echt is. "Het antwoord op die vraag vind je vaak niet met een zielsbevredigend antwoord," zegt hij hierover. Toch is wat hij zegt hierover bemoedigend. Bekijk de video!


Gekend en geliefd

"Vandaag wil ik je bemoedigen met enkele gedachten uit Gods Woord. Ten eerste - je bent gekend en gezegend door God. Jeremia 1:5 zegt: 'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend.' Vriendin en medemoeder in de frontline, je bent geliefd door God. Zijn Zoon stierf voor jouw zonden. Als je dat gelooft, ben je aanvaard door God. Volmaakt in Christus.
In Efeze 1: 3 staat:'Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen (...) in Christus.' Bedenk bovenal - en vergeet daarbij niet, moeder, dat je een werk in uitvoering bent en eens volmaakt zult zijn! - wat we lezen in Filippenzen 1:6 'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus '.
Wanneer je twijfelt aan je waarde of je doel, zoek dan troost in Gods beloften die door Christus voor jou vervuld zijn."


Elizabeth George - uit: Een moeder naar Gods hart

24 januari 2013

Leren van oudere mensen

Afgelopen week heb ik iets bijzonders meegemaakt wat ik graag wil delen. Ik ben er zelf nog vol van en heb het telkens in mijn gedachten.
Al een tijdje bezoek ik oudere mensen in een complex hier in het dorp. Dinsdagmorgen ging ik naar een mevrouw die ik alleen van naam kende. Ze bleek familie van mijn man te zijn, dat was al heel bijzonder. Maar....wat nog bijzonderder was, was dat we na een minuut of tien over het christelijk geloof in gesprek raakten. Ik had haar Bijbeltje (en een boekje van Watchman Nee) al zien liggen op de tafel en dat biedt altijd mooie aanknopingspunten. We hebben ruim een uur gepraat over onze Heer en Heiland! Het was zo'n bijzondere morgen, ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Zoals deze vrouw (ze was 93) getuigde was echt geweldig. Wat voelden we ons één, terwijl we elkaar nog nooit ontmoet hadden. Aan het einde van de ochtend vroeg ze of ik een paar verzen wilde lezen uit de Bijbel. Ik mocht iets lezen dat ik mooi vond. Ik bladerde gelijk naar het gedeelte dat is 's morgens zelf had gelezen en las uit Lucas 2 vers 17-20. Wat vond ze dit geweldig....ze werd er helemaal blij van. Ze vroeg of ik ook nog wilde bidden en zij bad ook voor mij. Samen hebben we, net als de herders deden, God geprezen en Hem gedankt voor de Here Jezus! Wat was dit een bijzondere ervaring om zoiets te mogen doen met iemand die je niet kent maar waar je je diep mee verbonden voelt. Zo is het eigenlijk met ons allemaal als christenen, we kennen elkaar misschien niet persoonlijk, maar mogen één zijn in onze Here Jezus Christus en Hem prijzen. Wat geweldig!

Eigenlijk hoef ik hier verder niet veel aan toe te voegen maar vanmorgen las ik uit Lucas 2: 36-40. Ook hierin komt weer terug hoeveel we van oudere mensen en in dit geval Hanna, kunnen leren.
In 'Het Leven' las ik nog deze toevoeging: 'Onze samenleving hecht vaak meer waarde aan jeugd dan aan wijsheid en vaak wordt voorbij gezien aan de mogelijke bijdragen van ouderen. Als christenen moeten wij deze waarden omkeren waar dat maar mogelijk is. Moedig oudere mensen aan hun wijsheid en ervaring te delen. Luister goed als ze spreken. Geef hun je vriendschap en help hen manieren te vinden om God te kunnen blijven dienen'.

Een prachtige aanvulling en wijze les.21 januari 2013

Sneeuw...leuk?

Een berg sneeuw....en dat op de maandagmorgen!

Toen de kinderen hier klein waren en nog allemaal op de lagere school zaten, was dat altijd een feest. Zodra ze hun gordijnen opendeden hoorden we de vreugdekreten door het hele huis. Vervolgens aten ze razendsnel om maar naar buiten te kunnen. Als het tijd was om naar school te gaan mochten ze om beurten op de slee, sneeuwballen gooien op het schoolplein en uiteindelijk met pantoffeltjes aan in de klas zodat niet het hele lokaal nat werd. Als ik dan als moeder als de school weer uitging met de slee hen stond op te wachten, kon hun dag niet meer stuk...Wat genoten ze ervan!

Nu de kids hier wat ouder zijn vinden zij en wij sneeuw eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Ja, wel op zondagmiddag als je lekker warm bij het kacheltje zit en naar buiten kunt kijken. Dan is de sneeuw prachtig! Ook een boswandeling is dan leuk om prachtige foto's te maken. Maar zodra de werkweek weer is begonnen is het allemaal niet meer zo geweldig als het lijkt.
De twee oudsten moeten elke dag met de trein naar school. Vertragingen....aangepaste dienstregelingen.....wachten...treinen of bussen die helemaal niet blijken te rijden.....te laat op school. Het gebeurt de laatste tijd regelmatig.
De twee jongsten fietsen elk zo'n 15 km per dag heen en hetzelfde stuk weer terug. De één mocht vandaag gelukkig meerijden met een vriendje, de andere ging, goed ingepakt, door de barre weersomstandigheden heen.
Nee, geen kip stond echt te springen vanmorgen, letterlijk en figuurlijk. Onze vier scharreltjes komen het hok niet uit deze dagen. Gelukkig hoeven zij niet naar school en zijn ze tevreden met wat vers water en voer af en toe...
Wat mij betreft mag het voorjaar worden!

Hoe gaan jullie kinderen met dit weer naar school? Kun je van de sneeuw genieten of vind je dat er ook nadelen aanzitten? 


19 januari 2013

Gebed voor bescherming bij het gebruik van internet

"Voor veel ouders is de digitale wereld een onbekend en voortdurend veranderen terrein dat ons beangstigt. Een recent onderzoek bracht aan het licht dat er niet één medium is dat ouders meer zorgen baart dan het computergebruik. 
Dat is een belangrijke verschuiving ten opzichte van een paar jaar geleden, toen de televisie als Gezinsvijand nummer Eén nog boven aan het lijstje prijkte".

Dit zijn zo maar een paar treffende zinnen uit het boek 'Elke tiener heeft biddende ouders nodig' van Jodie Berndt. Hfdst. 18 gaat helemaal over het gebed voor bescherming bij het gebruik van internet.
Wat hebben onze kinderen, en waarschijnlijk ook wijzelf, deze bescherming hard nodig.

'Deze ongerustheid', vervolgt Berndt, 'is niet uit de lucht gegrepen. Studies geven aan dat negen van de tien kinderen tussen acht en zestien jaar porno hebben gezien op het internet; vaak onbedoeld en over het algemeen toen ze hun huiswerk maakten. Een op de vijf kinderen is online seksueel benaderd. En de helft van alle internetgebruikers in de tienerleeftijd heeft 'vaak' contact met iemand die ze nog nooit ontmoet hebben.
Aangelokt door een vals gevoel van anonimiteit, zeggen of doen internetgebruikers vaak dingen die ze in een persoonlijk gesprek niet in hun hoofd zouden halen. En elke site met gegevens die ik heb gecheckt, bevestigde dat cyberpesten onder de tieners van vandaag de gewoonste zaak van de wereld is. Per studie wijken de percentages enigszins af,  maar zonder uitzondering geven ze aan dat minimaal de helft van onze kinderen er dagelijks mee te maken heeft; hetzij actief, hetzij passief'.

Laten we voor onze kinderen bidden voor bescherming van alle verkeerde invloeden van het internet!

Wat zijn jouw ervaringen als ouders met jullie kinderen met het gebruik van internet? Hebben jullie zicht op wat ze doen? Hoe ga je ermee om?

17 januari 2013

Sterven betekent niet 'doodgaan'...

De laatste tijd hoor ik veel mensen om mij heen die spreken over het 'doodgaan' van mensen (en soms zelfs over het 'sterven' van dieren). Je hoort het op het journaal, in de media maar ook gewoon in gesprekken met mensen. Het is duidelijk wat er bedoeld wordt wanneer iemand dit zo zegt maar kun je dit ook zo zeggen over christenen die sterven?  Gaan christenen ook 'dood'?  Helaas wordt er zelfs in een Opwekkingslied (nr. 628) gesproken over het 'doodgaan' van de Here Jezus. Jammer dat dit zo, in mijn ogen, oneerbiedig en plat  is verwoord. En afgezien van het feit dat het oneerbiedig is, is het ook Bijbels gezien niet juist denk ik. In de Bijbel wordt nergens over het 'doodgaan' van mensen gesproken. Wanneer je de definitie opzoekt voor 'doodgaan' op Google wordt het al snel duidelijk:

"Ophouden te leven: Sterven drukt dit in 't algemeen uit; het heeft zowel betrekking op mensen als op dieren en planten. Van mensen wordt het vooral gebruikt, als men de oorzaak van de dood opgeeft. 'Deze man is van hartzeer gestorven'.
Doodgaan wordt uitsluitend van planten en dieren gezegd en alleen in ruwe of platte taal ook van mensen.
Overlijden heeft altijd betrekking op mensen; het woord betekent n.l. overgaan, d.i. in een ander, naar men hoopt, beter leven."

'Doodgaan wordt uitsluitend van planten en dieren gezegd en alleen in ruwe of platte taal ook van mensen'. Ik sluit mij hier helemaal bij aan. Misschien is het goed om er eens over na te denken hoe wij het woord 'doodgaan' in ons leven van alledag gebruiken.

Toen ik onderstaand getuigenis van Rachel Barkey weer tegenkwam, werd ik er opnieuw bij bepaald: 'Death is Not Dying'. 

Ze stond voor het spreekgestoelte en zei: "Zoals velen van jullie weten ben ik stervende." Rachel Barkey hield vlak voordat ze stierf een speech tijdens een vrouwenbijeenkomst. De speech werd opgenomen en is inmiddels, een paar jaar naar haar overlijden, door miljoenen mensen over de hele wereld bekeken. Waarom? Omdat ze de speech gaf terwijl haar lichaam vol kanker zat - tot aan haar schedel - en desondanks in staat was een enorm hoopvolle boodschap te geven. "Kanker bepaalt niet wie ik ben... ook niet een echtgenoot of een moeder... Al deze dingen maken deel uit van wie ik ben, maar bepalen niet wie ik ben. Wat mij definieert is mijn relatie met Jezus." Volgens haar betekent sterven niet doodgaan, omdat ze door Christus een eeuwig leven heeft.

 

15 januari 2013

Ezra, een boeiend Bijbelboek

De afgelopen weken heb ik uit het boek Ezra gelezen. Wat een geweldig Bijbelboek is dit. Diverse thema's komen aan de orde: voorbereiding, toewijding, tegenstand, maar ook Gods Woord, geloof, dankzegging en lofprijs.
Hoofdstuk 3, dat gaat over de start van de herbouw van de tempel,  was deze keer een hoofdstuk dat mij raakte. In 'Het Leven' staat vaak een treffende en praktische toelichting. Enkele stukken wil ik delen en er aan jullie en mijzelf een vraag bij stellen.

Ezra 3:8 Het volk wil starten met de tempelbouw maar alleen de voorbereiding van deze bouw duurde al van september tot juni. De ballingen namen tijd om plannen te maken, omdat het project zo belangrijk voor hen was. Voorbereiding lijkt misschien niet zo heldhaftig of geestelijk, maar is van groot belang voor elk project dat goed moet worden uitgevoerd!
Hoe zit het met mijn planning, (geduld) en voorbereiding? Focussen we ons soms niet te veel op het (eind)resultaat? 

Ook mooi is het gedeelte uit de verzen 10 en 11. Het voltooien van de tempelfundering vroeg grote inspanning van alle betrokkenen. Maar niemand probeerde de eer voor zichzelf op te eisen of voor zijn eigen harde werken. In plaats daarvan prees iedereen God voor wat tot stand gekomen was. Alle goede gaven komen van God: talenten, vaardigheden, kracht en leiderschap. Wij mogen God danken voor wat in en door ons is gedaan!
Wie geef jij de eer voor wat er tot stand komt in jouw leven? 

Wanneer de fundering is gelegd, wordt dit uitbundig gevierd met elkaar. Dit werd wel gekenmerkt door verschillende emoties van zowel vreugdekreten als gehuil. Beiden waren gepast. De Heilige Geest kan ons ertoe brengen ons te verheugen over Zijn goedheid en genade, maar ook te treuren over onze zonden die Hem dwongen ons te corrigeren.
Geweldig ook om te lezen in de verzen  11-13 hoe het volk de Heer prees en loofde:

"Zij zongen beurtzangen van lof en prijs aan de HERE: want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de HERE, omdat het fundament van het huis des HEREN gelegd was.
Maar vele van de priesters, van de Levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden gezien, weenden luid, toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had; terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volks, want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord."

Op welke manier geef jij uiting aan wat God heeft gedaan en nog doet in jouw leven? 


14 januari 2013

Een paar leuke wetenswaardigheden

Deze keer wil ik jullie een paar leuke wetenswaardigheden doorgeven:

1) Misschien hebben jullie inmiddels gezien dat ik een reactie op het televisieprogramma waarin ons gezin te zien was, heb geplaatst onder het vorige blogbericht. Hierin wordt ook nog gelinkt naar het weblog Het Moederfront waarin Nicole Oriëns nog een 'kritische noot' heeft geplaatst...en terecht! ( Achteraf gezien had ik beter het woord 'carrière' kunnen gebruiken dan 'ontwikkeling'.) 
Voor degenen die het programma nog terug willen kijken: klik HIER.

2) Begin januari was er nog een 'manager van het gezin' te zien op de televisie. Haar naam is Beatrijs Hofland. Het programma waarin ze te zien was, was Debat op 2 en ging deze keer over de bezuinigingen in de kinderopvang. Wie het leuk vindt om dit programma nog eens terug te zien, kan het HIER kijken. Beatrijs heeft ook een eigen weblog waar ze er het een en ander over schrijft.
Misschien kunnen we haar bemoedigen met een reactie?

3) Kennen jullie de website van de NBPO? Het is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Organizers. Nu denk je misschien: 'Wat moet ik daar nu mee, ik ben geen professionele organizer'?  Helemaal waar natuurlijk maar we kunnen hier als managers van het gezin ons voordeel mee doen. Veel van deze organizers geven namelijk met enige regelmaat een nieuwsbrief uit waar veel huishoudelijke en opruimtips in staan. Hier hebben we denk ik allemaal wat aan!!
Op de website kun je aan de linkerkant klikken op 'organizers' en daarna op 'overzicht organizers'. Je krijgt zo een hele lijst in beeld, elk met een link.


11 januari 2013

Miljoenen christenen lijden om hun geloof

Deze week verscheen de Ranglijst Christenvervolging met daarop 50 landen waar christenen het meest worden vervolgd. Honderd miljoen christenen maken dagelijks vervolging mee. Vele christenen zitten in de gevangenis of worden onderdrukt in strafkampen. Anderen zijn door hun familie en vrienden verstoten en op de vlucht.

In Afrikaanse landen verslechterde de situatie voor christenen in 2012. In Mali kwamen christenen ernstig in de verdrukking toen moslimfundamentalisten in maart in opstand kwamen. Door het geweld tegen christenen kwam Mali dit jaar nieuw binnen op de Ranglijst Christenvervolging. Op plaats 7, direct in de top-10. Ook in het Midden-Oosten is het geweld tegen christenen in 2012 toegenomen. Zo stijgt Syrië van 36 naar plaats 11.
Christenen in dit land leven te midden van oorlog en zijn hun leven niet zeker.

Er zijn ook hoopvolle ontwikkelingen te melden. Zo is het voor christenen in China makkelijker om openlijk hun geloof in Jezus Christus te belijden. Huiszoekingen en arrestaties komen niet meer op grote schaal voor. Toch zitten er ook in China nog zeker 100 christenen gevangen.
• Veel christenen ervaren afwijzing van hun familie en vrienden en hebben vaak het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Bid dat zij worden bemoedigd en andere christenen leren kennen om hun geloof mee te delen.
• Nog steeds voert Noord-Korea de Ranglijst Christenvervolging aan. Bid voor de 50.000 tot 70.000 christenen die zijn opgesloten in strafkampen. Bid om een verandering in het land en voor een omkeer binnen de regering.
• In veel Afrikaanse landen komen christenen meer in de verdrukking. Bid voor de Kerk in deze landen. Bid dat ze staande blijven in vervolging.

Bron: Open Doors

10 januari 2013

Televisieuitzending 'Manager van het gezin'

Interviewers en cameramannen bij ons thuis...
Graag wil ik jullie doorgeven wanneer het televisieprogramma uitgezonden wordt waarin ik te zien zal zijn en geïnterviewd wordt als ‘manager van het gezin’. De opnames zijn gemaakt op 30 november en het programma wordt a.s. zaterdag, 12 januari uitgezonden op Nederland 2 van 16.05 tot 16.30 uur. Het is van de NTR en het programma heet: ‘Oude kaas en dönner kebab’.
Het productiebedrijf Networks maakt deze serie in het kader van 400 jaar relaties tussen Turkije en Nederland. In zes afleveringen nemen ze een aantal meningen van de gemiddelde Nederlander over Turkije onder de loep en vergelijken die vervolgens met de situatie in Nederland. Ze zijn voor een aantal opnames naar Istanbul geweest, de overige opnames vonden plaats in Nederland. Thema's die ze behandeld hebben (deel 1 t/4) en nog behandelen (deel 5 en 6) zijn onder andere: vrijheid van meningsuiting, economie, kunst & cultuur, en vrouwenemancipatie. Voor dit laatste thema zijn ze op bezoek geweest bij zowel Nederlandse als Turkse 'carrièrevrouwen' en bij zowel Nederlandse als Turkse vrouwen die ervoor hebben gekozen om voor hun gezin te zorgen.
Ze hebben mij gevonden a.d.h.v. een interview dat ik onlangs heb gegeven voor de site van het moederfront en dat leek hen bijzonder interessant voor hun programma. (zie voor het interview ook de link bovenaan dit weblog onder 'nieuws'.)

Ik hoop zelf dat er iets naar voren komt van het/mijn christelijk geloof en dat er een stuk getuigenis vanuit mag gaan. Helaas heb ik dat zelf niet in de hand, maar toch heb ik ervoor gekozen om mee te werken. Ik zag het als een kans!
Ze hebben hier een dag gefilmd en er wordt 5 á 10 minuten van uitgezonden. We zullen het zien en hopen er het beste van. Jullie zijn van harte uitgenodigd mee te kijken. Reacties zijn van harte welkom!

De uitzending is inmiddels HIER terug te zien! ( aflevering 5).

9 januari 2013

Family Night - gezinsmomenten -

De term 'Family Night' komt uit de cursus Family Builders en verwijst naar een gezinsmoment waarop je als ouders het geloof doorgeeft aan je kinderen op een praktische en voor hen aansprekende manier. (Family Builders is onderdeel van Stichting Generatio.)

Onlangs werd ik attent gemaakt op een prachtig weblog van Ilse: www.familynight2012.blogspot.nl.
Samen met haar gezin organiseert zij regelmatig van deze speciale avonden en houdt er een weblog over bij. De schrijfster is moeder van 2 zonen van 3 en 5! Sinds 3 jaar houden zij iedere vrijdagavond een family night, hierin staat de Bijbel centraal. Ze kiezen een thema, Bijbelgedeelte of iets actueels van die week uit en gaan hiermee aan de slag. Ze lezen, zingen, bidden en knutselen over het thema. Hun jongens vinden het een feest en zij genieten volop mee! 'Je kunt dit 's avonds, 's middags, iedere week, iedere 2 weken of iedere maand doen, maar net wat bij jullie gezin past', aldus Ilse.

"De wereld is erg veranderd en is opvoeden zoals wij zijn opgevoed nog wel goed genoeg? Uiteraard was/is daar niks mis mee, maar wij wilden hun kinderen nog wat meer bieden. Op deze manier kun je alles bespreekbaar maken. Je kunt je misschien voorstellen dat hoe ouder ze worden hoe dieper je kunt gaan en hoe uitgebreider het kan. We willen in de toekomst ook thema's bespreken als, pesten, social media gebruik, internet en de gevaren ervan, seks, drugs, alcohol. Tijdens deze avonden is niks gek en mag alles gevraagd en gezegd worden en zo creëren we al van jongs af aan een veilige avond.
De rugzakken van onze jongens wil ik zo vol mogelijk proppen, zodat als ze op eigen benen gaan staan ze een goed fundament hebben. Kunnen wij dan als ouders achterover leunen? Nee zeker niet! Wij gaan er biddend achteraan... Vertrouwend op Hem!

Nieuwsgierig voor je eigen gezin? Of voor je gemeente? Of gewoon nieuwsgierig naar wat het nog meer is? Gluur dan een keer over onze schouders mee op een van onze avonden..."

Ik kan jullie haar weblog van harte aanbevelen. Voor vragen kun je haar ook mailen. Bekijk hier haar weblog: www.familynight2012.blogspot.nl
8 januari 2013

Kan jouw droom werkelijkheid worden? - John C. Maxwell

In november 2012, tijdens onze eerste 'Bloggersday', (een ontmoetingsdag voor Christelijke Webloggers), kreeg ik van Marja Verschoor-Meijers een geweldig boek getiteld 'Kan jouw droom werkelijkheid worden' van John C. Maxwell. Zelf heeft zij een geweldige droom die ze, samen met haar man, al voor een deel verwezenlijkt heeft en onlangs ook o.a. op Jarsons publiceerde. Het is en blijft haar droom om met de Stichting Traveling Light rond te reizen en praktische hulp, financiële steun en geestelijke bemoediging te bieden aan Christelijke organisaties en gemeenschappen door heel Europa en in het Middellandse Zeegebied! Bij zo'n droom komen veel dingen kijken, hij wordt niet 'vanzelf' werkelijkheid.

Veel mensen hebben geweldige dromen maar vaak blijft het alleen bij dromen. Echte stappen ondernemen om van je droom realiteit te maken, komt er vaak niet van om allerlei redenen.

Het boek 'Kan jouw droom werkelijkheid worden' maakt duidelijk wat  het verschil is tussen een dromer en iemand die zijn dromen werkelijkheid maakt. Volgens John. C. Maxwell is het antwoord gelegen in 10 krachtige maar confronterende vragen. Of je nu een oude droom bent verloren of je bent op zoek naar een nieuwe droom in jezelf. 'Kan jouw droom werkelijkheid worden?' biedt je een stappenplan waar je vandaag mee kunt beginnen om je droom te gaan zien, eigen te maken en te bereiken. Op basis van zijn veertigjarige ervaring in coaching en leiderschapsontwikkeling leidt Maxwell je vaardig door de tien vragen die aan elke dromer worden gesteld. Hij helpt je om de juiste antwoorden te formuleren, reikt je de principes en adviezen aan zodat je de juiste beslissingen kunt nemen en ieder moment maximaal kunt benutten om je droom te bereiken.
De vragen die hij stelt en die behandeld worden in het boek zijn:

1. Is mijn droom werkelijk mijn droom?
2. Zie ik mijn droom duidelijk?
3. Ben ik afhankelijk van bepaalde factoren die ik in mijn macht heb om mijn droom te verwezenlijken?
4. Ben ik gedreven bij het volgen van mijn droom?
5. Heb ik een strategie om mijn droom te verwezenlijken?
6. Heb ik de benodigde mensen om mijn droom te verwezenlijken?
7. Ben ik bereid om de prijs voor mijn droom te betalen?
8. Kom ik al dichter bij mijn droom?
9. Geeft het ijveren voor mijn droom mij voldoening?
10. Komt mijn droom anderen ten goede?

Tot slot zegt Maxwell in zijn boek: 'Mijn droom heeft mij geholpen om me ergens op te concentreren. Telkens als ik werd afgeleid van mijn doel, hielp mijn droom mee om in de juiste richting te blijven gaan. Mijn droom heeft mij geholpen om me uit te strekken. Vaak wilde ik in mijn comfortzone blijven, maar mijn droom trok me daar altijd uit en daagde me uit om te blijven groeien.
Mijn droom heeft mij geholpen om offers te brengen. Toen de prijs voor succes hoog werd, moedigde mijn droom me aan om te betalen en herinnerde me eraan dat er geen kortere weg naar succes is.
Mijn droom heeft mij geholpen om te volharden. Als ik over mijn droom nadacht, was ophouden geen optie. Niemand heeft ooit zijn droombestemming bereikt door op te houden. Dromen komen niet naar ons toe; wij moeten ernaar toe gaan.
Mijn droom heeft mij geholpen om winnaars aan te trekken. De grootte van mijn droom bepaalde de grootte van de mensen die erdoor werden aangetrokken. Kleine dromen trekken kleine mensen aan. Grote dromen trekken grote mensen aan.
Mijn droom heeft mij geholpen om afhankelijk te zijn van God en van anderen. Mijn droom was te groot voor mij. Ik had God en anderen nodig om me te helpen. Dat deden ze en iedereen heeft gewonnen!'

‘Een droom hebben is een ding, het is iets anders om datgene te doen dat nodig is om het te bereiken. Als je bereid bent om je droom aan een test te onderwerpen – en te doen wat nodig is om deze vragen met ja te beantwoorden – dan heb je bijzonder goede papieren om je droom werkelijkheid te zien worden’. - John C. Maxwell -

Wat is jouw droom en (hoe) zou je hem willen verwezenlijken?

7 januari 2013

Ochtendgebed

Veel van jullie zullen, net als ik, vandaag de draad in het huishouden weer oppakken na een paar weken vakantie. De kinderen gaan weer naar school en de rommel van de afgelopen periode moet weer weggewerkt en opgeruimd worden. Zie jij er tegenop? Weet je niet waar je beginnen moet?

Vandaag wil ik jullie bemoedigen met deze woorden:

"Begin je dag met de keuze om de de hele dag Gods weg te bewandelen. Bid erom en neem je voor om elk moment van de dag Zijn wil te doen. Ja, dat geldt ook voor de telefoontjes die je liever niet pleegt, de bijeenkomsten die je liever zou overslaan, de maaltijd die je liever niet zou klaarmaken. Mijn 'ochtendgebed' helpt mij om door de dag heen op God gericht te blijven. Het bereidt me erop voor om de uitdagingen die op mijn pad komen met succes onder ogen te zien. En weet je, het helpt je ook om vreugde en vrede te ervaren door de dag heen. Als je je overdag opgejaagd of overbelast voelt, praat dan met God. 
Je zou kunnen zeggen: 'Here God, help me alstublieft om op Uw manier te reageren. Help me om kalm te blijven. Help me om te weten wanneer ik iets moet zeggen en wanneer ik moet luisteren. Help me om te helpen!'.
E. George

Ik wens alle 'managers' vandaag Zijn liefde en geduld toe bij alles wat we vandaag mogen doen in ons huishouden en in ons gezin!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...