25 september 2012

Het belang van vaderschap - Oscar Lohuis


"Vaderschap is een van de belangrijkste dingen in een gemeente, maar ook in de samenleving als geheel. Een heleboel problemen in de samenleving hebben als wortel dat vaders niet voor hun kinderen zijn die ze moeten zijn," dat zegt Oscar Lohuis naar aanleiding van een preek over vaderschap. "Het is een teer onderwerp." De Bijbel geeft onder andere in Maleachi 4 aandacht aan vaderschap. Daar staat: 'Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.' "Wat een prachtige omschrijving is dit."

Oscar Lohuis: "Je kunt als vader het hart van je kind verliezen. Paulus schrijft dan ook: 'Vaders, verbitter je hart niet.' Dat merk ik in mijn eigen leven ook. Ik heb drie puberjongens, dat brengt wel eens frustratie met zich mee. Dan word je wel eens boos, verkeerd boos. Het is ook niet makkelijk. Het kan dus gebeuren dat je het hart van je kind verbittert en dat je streng bent maar geen relatie met je kind hebt en de taal van de liefde niet meer spreekt. Maar door de bediening van Elia - dat bleek zoals wij weten Johannes de Doper te zijn - zouden vaders zich bekeren en weer goede vaders worden. Daardoor zouden ze het hart van hun kinderen winnen en zouden kinderen hun harten openen voor hun vaders." Johannes de Doper riep mensen op zich te bekeren van hun slechte daden. Zijn boodschap had alles te maken met de praktijk van alledag, hoe je je omgaat met de dingen die je op de dag tegenkomt." Dus ook je kinderen.

Gevaren voor vaders
Er zijn gevaren voor vaders. "Zo kunnen ze te veel opgaan in hun werk," vertelt Oscar. "In je werk kun je iets worden en geld verdienen. Je kunt hogerop komen en aanzien verkrijgen. Maar een gevaar is dat we teveel opgaan in ons werk en te weinig met onze vrouw en kinderen om de tafel zitten. We kunnen onze kinderen dan wel dure vakanties geven maar niet aandacht en liefde."

Vaders kunnen ook teveel opgaan in hun hobby of sport. "Er zijn mannen die voornamelijk met hun werk bezig zijn en daarna met hun hobby. Waarom? Omdat ze in hun hobby dingen onder controle hebben. Je bent ergens goed in geworden, terwijl het opvoeden van kinderen lastig is. Het is ook niet makkelijk. Soms moet je kiezen tegen je gevoel in: ik zal me geven aan mijn kinderen en vrouw."

Op seksueel gebied is er het gevaar van onreinheid en begeerte. Het is niet makkelijk voor mannen om rein te blijven op seksueel gebied in de huidige cultuur, vertelt de predikant. "Maar dat heb je je vrouw beloofd toen je ging trouwen en daar doe je je kinderen goed mee. In het geval van overspel zijn kinderen de dupe. Zij betalen de rekening. We mogen als vaders ons gelukkig verheugen in Jezus Christus. Hij is de Doper in de Heilige Geest en helpt ons goede vaders te zijn, in die kracht"

Moedige mannen
Lohuis verwijst naar een boek van Randy Alcorn, die schreef over een personage die zich uitliet over zijn eigen vaderschap. 'Ik geloof nu,' zegt deze persoon, 'dat je alles moet doen om betrokken te zijn bij je kinderen. Veelmeer dient een vader zijn kinderen te begeleiden en een afspiegeling te zijn van de hemelse Vader. Hij moet proberen hun hart te winnen, hen beschermen, terechtwijzen en onderwijzen over God. Hij moet een voorbeeld zijn en anderen met respect behandelen. Hij moet zijn kinderen uitdagen om verantwoordelijk te leven in het belang van de eeuwigheid. Sommige mensen zullen dit verwerpen, maar als vader moet je verantwoording afleggen voor de invloedrijke positie die je van Hem hebt ontvangen. Je mag niet achter je stuur in slaap vallen om later die dag wakker te worden en erachter te komen dat je werk en hobby's geen eeuwigheidswaarde hebben, terwijl je kinderen wel eeuwigheidswaarde hebben. Sommige mannen zullen dit niet doen, maar er zullen ook mannen zijn die met al hun kracht zichzelf zullen inzetten om God lief te hebben en hun kinderen leren om hetzelfde doen.' Oscar: "Dat is mijn verlangen."
Bron: CIP 

Oscar Lohuis heeft zelf ook een eigen website www.goednieuws.info waar ook o.a.een link te vinden is naar de preek over vaderschap. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de familie Lohuis.


Cursisten van de Basis Bijbel Cursus stellen vragen

Al een aantal jaren mag ik met veel plezier een aantal cursisten begeleiden met de Basis Bijbel Cursus.*

De Basis Bijbel Cursus online is een goed te volgen cursus die de basiswaarheden van het christelijk geloof behandelt. Er zijn in totaal 42 lessen verdeeld over 5 thema's. Voor een overzicht van de lessen klik hier. En hier kun je de eerste les inzien.

Af en toe zitten er cursisten tussen die de ene na de andere vraag stellen. Soms zijn het makkelijke vragen, soms zijn het vragen waar je even over na moet denken of de Bijbel voor moet openslaan en soms zijn het vragen waar je gewoonweg het antwoord (nog) niet op hebt. 
Graag wil ik jullie een aantal vragen van een cursist voorleggen die mij in één cursus gesteld zijn. Soms zijn het vragen waarvan de antwoorden voor mij tot nu toe heel vanzelfsprekend waren. Wanneer je er dieper over nadenkt, blijken er soms meerdere kanten aan te zitten en is het niet zo eenvoudig als het lijkt.
Lees mee en stel de vragen eens aan jezelf:
 1. De smalle weg leidt naar boven (de hemel, eeuwig zijn met God), de brede weg leidt naar beneden (de hel, voor eeuwig gescheiden zijn van God) Klopt dat? 
 2. Kan een christen die de Here Jezus niet meer wil gehoorzamen, verloren gaan dus voor eeuwig gescheiden zijn van God?
 3. Kunt u wat meer uitleg geven wat eeuwig leven (is) betekent ?
 4. ‘Geboden bewaren’, is dat hetzelfde als Zijn ‘geboden gehoorzamen’?
 5. De sabbat gedenken, is dat ook hetzelfde als de sabbat onderhouden?
 6. Kan een niet wederom geboren mens zich bekeren van bepaalde zonden, b.v. hij neemt de beslissing te stoppen met drugsgebruik.
 7. Is het verkeerd om op de zondag te sporten of om te werken?
 8. Over wie zullen wij met Christus samen regeren tijdens de Duizend jaren en in de eeuwigheid?
 9. Als de duivel weer voor een poosje vrij gelaten zal worden, wie zijn dan de velen die hij zal proberen te verleiden?
 10. Zijn mensen die afvallig zijn geworden van God, of christenen die hun eigen zin doen, zich niet willen bekeren van hun zonden, ook tegenstander van God?
 11. Zijn alle daden van onbekeerde mensen zondig (onaanvaardbaar bij God) b.v. zij die in ziekenhuizen werken?
 12. Zijn opnieuw geboren mensen, omdat ze nog zullen zondigen, ook nog zondaren?
 13. Mag een christen deelnemen aan de politiek om zo aan regeermacht te komen?
 14. Is het raadzaam of beter dat christenen niet deelnemen aan de wereldsystemen zoals politiek, handel enz...
 15. ‘Sterven aan mijn eigen plannen en ambities’, betekent dat dat ik geen toekomstplannen mag hebben (b.v.: studieplannen) en geen ambities mag hebben om wat te bereiken in de maatschappij?
 16. Christelijke gemeentes die leerstellig afwijken van de Bijbel (bv. de Rk gemeente, de Jehova’s getuigen  e.a.) behoren zij ook tot het lichaam van Christus?
 17. Worden christelijke gemeentes die de behoudenis in Christus niet verkondigen, maar de babydoop of de lidmaatschap van de kerk als de behoudenis in Christus verkondigen, ook aangerekend tot valse godsdiensten?
Mocht je op een van de vragen willen reageren dan is je reactie van harte welkom.

* inmiddels ben ik geen docent meer van de BBC

21 september 2012

Mattendragers zijn

Vorige week hebben we met een aantal moeders weer het voorrecht gehad om met elkaar te mogen bidden voor de kinderen en leerkrachten van de middelbare school waar onze kinderen opzitten.
Als moeders uit allerlei verschillende kerken en gemeenten bidden we eensgezind voor hetzelfde. Elke keer is dit weer een bijzonder moment en zoals gezegd een geweldig voorrecht.
Als inleiding op deze morgen had ik een stukje uitgekozen om te lezen uit 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig'. Op blz. 104 wordt geschreven over het belang van voorbede doen. De schrijfster trekt de vergelijking naar het gedeelte uit Marcus 2 waar vier vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brengen en op deze manier 'mattendragers' zijn.

Fern Nichols schrijft er het volgende over:
'De grote vreugde van het bidden met anderen is dat je als voorbidders samen kunt strijden. Het idee dat moeders (lees ook vaders) voor elkaars kinderen 'mattendragers' zijn, spreekt me enorm aan. In Marcus 2 was Jezus bezig te onderwijzen en genezen in de 'woonkamer' van een gezin.
Vier mannen namen hun zieke vriend mee naar Jezus. Ze wisten gewoon dat, als ze bij Hem konden komen, Jezus hem zou genezen. Ze namen er ondanks hun drukke leven tijd voor om een hoek van de mat te pakken, hun vriend op te tillen en wie weet hoe ver te lopen.
Zelfs een mensenmenigte bracht hen niet van hun plan af. Ze waren zo vrij om boven op het huis van iemand anders te klimmen en een gat in zijn dak te maken zodat ze hun verlamde vriend voor de voeten van Jezus konden laten zakken. Deze mannen namen een onmogelijke situatie en brachten die onder de directe aandacht van Jezus, die het onmogelijke mogelijk maakte.
Kun je je deze mannen voorstellen, turend door het gat in het dak, wachtend op het wonder? Vervolgens kijkt Jezus omhoog en zegt tegen hen dat, door hun geloof, Hij hun vriend zal genezen. Het geloof van de mannen, niet het geloof van de zieke, bewerkstelligde het wonder.
Voorbidders zijn als deze vier mannen. Ze nemen allemaal een hoekje van de mat en laten hun geliefden, een voor een, zakken tot voor de voeten van Jezus.'

Stel je je eens voor dat we met elkaar allemaal een stuk van de mat vastpakken en zo onze geliefden bij de Here Jezus brengen. Het is geweldig dat wij dit kunnen en mogen doen. De weg tot God is voor ons vrijgemaakt door de Here Jezus. We mogen al de mensen die dicht bij ons staan, maar ook anderen bij Hem brengen, ze als het ware 'op de mat' leggen en voor Zijn voeten brengen.
Het is één van de grootste vreugden voor een voorbidder dat we mogen bidden voor de redding en de noden van anderen.

Samen eten?

Een onderzoekje uit 2011:

"Uit een onderzoek aan de University of Illinois is gebleken dat wanneer men gezamelijk als gezin aan tafel eet er minder kans is op overgewicht en er betere eetgewoontes ontstaan.
Volgens de onderzoekers ontstaat er ook minder kans op een verstoord eetgedrag omdat men het eerder herkent en zo het verstoord eetgedrag kunt voorkomen. Gezinnen die samen aan tafel eten zijn ook gezonder en hebben betere eetgewoontes, bovendien is het ook een goede manier om gesprekken te voeren met de kinderen over bepaalde problemen.
Door samen aan tafel te eten zouden kinderen, volgens de onderzoekers, 25 procent minder kans hebben voor het ontwikkelen van eetproblemen en overgewicht dan gezinnen die maar een paar keer per week samen eten. Zo kunnen ouders ook in de gaten houden hoeveel en wat hun kind eet en maakt samen eten bovendien het gezin veel hechter, er wordt meer tijd besteed aan elkaar."

In mijn omgeving merk ik dat er in veel gezinnen met opgroeiende kinderen, met name door de weeks, steeds minder samen wordt gegeten. Het ontbijt (als er al ontbeten wordt) gaat vaak in fases, 's middags eten de meesten op school of op het werk en de maaltijden 's avonds gaan gehaast of gefaseerd omdat de kids moeten sporten, naar andere (kerkelijke) activiteiten willen of willen gaan werken. Ook de computer blijkt vaak een 'magneet' te zijn waar jongeren (en ouderen) soms moeilijk achter vandaan kunnen komen om samen te eten.
En...soms zijn het niet altijd de kinderen die zich hier schuldig aan maken want ook als ouders hebben we soms drukke baan, maken we lange dagen en hebben niet altijd de gelegenheid en tijd om samen met het gezin te eten 's avonds.

Uit bovenstaand onderzoekje blijkt dat samen eten goed is om bepaalde gewoontes vast te houden. Wanneer je hier verder over nadenkt zouden wij  als christelijke opvoeders zouden wij misschien nog wel meerdere vragen kunnen stellen over het samen eten.
Een logische vraag die hieruit voortkomt is bijvoorbeeld: wanneer openen we als gezin samen dan de Bijbel als we niet meer samen eten, wanneer bidden we samen of zingen we met elkaar? Doen we dit dan misschien ook ieder voor zich, soms een paar dagen niet, of alleen op zondag of helemaal niet meer?

Het is een onderwerp waar veel over te zeggen en te schrijven valt. Het kan van allerlei kanten belicht worden maar bewust doe ik dat niet in dit stukje.
Het lijkt mij goed om jullie als lezer eens aan het woord te laten en te horen/lezen hoe jullie dit nu in je eigen gezin beleven.
Hoe gaan jullie ermee om en wat doe je eraan om eventueel veranderingen ergens in te brengen of heb je je er al bij neergelegd dat het toch niet meer zal veranderen? Misschien hebben jullie wel andere manieren om hiermee om te gaan?

Reacties zijn welkom!  Ook in de Facebookgroep Christelijk Opvoeden kan erover doorgepraat worden.


19 september 2012

Omgaan met teleurstellingen - Johan Schep

Iedere christen maakt teleurstellingen mee in zijn of haar leven. Evangelist Johan Schep spreekt regelmatig over dit onderwerp. "Teleurstellingen zijn niet verbonden aan leeftijd of status. Wij hebben er allemaal mee te maken. Wat ik zo bemoedigend vind, is dat als ik in de Bijbel lees, ik daar mensen ontmoet die ook teleurgesteld zijn. Ook vaak teleurgesteld in God. Dan roepen ze het uit naar God. God houdt van zulke eerlijke mensen." Dat zegt Johan Schep in een interview met CIP.nl.

"Wat belangrijk is: als je teleurgesteld bent in God, in mensen of jezelf, luister dan naar de woorden van Asaf. Die zei in een psalm: 'Als ik er over zou praten, dan zou ik ontrouw zijn aan uw kinderen.' Hij hield zijn teleurstelling voor zichzelf en sprak er alleen tegen God over. Er kwam een antwoord. Dat antwoord kwam pas nadat hij het heiligdom was binnen gegaan. Zo is het ook met ons: ga je teleurstellingen niet tegen iedereen vertellen, maar vertel het tegen God. Ik groeide op in Brazilië. Mijn ouders waren geëmigreerd. Het ging daar niet zoals ze wilden. De teleurstellingen werden het centrale onderwerp. Ik geloof dat als je erover begint te spreken, de duivel het wil verviervoudigen. Dan staat Jezus niet meer centraal, maar de teleurstelling."

"Jezus kan je teleurstelling veranderen in een bemoediging." Bekijk de hele video hieronder.
Bron: www.cip.nl

18 september 2012

15 manieren waarop ouders hun kinderen kunnen verbitteren


Naar Efeze 6:4 en Colossenzen 3:21

 • Gebrek aan harmonie in het huwelijk (Gen. 2:24)
 • Straffen vanuit je boosheid (Jak. 1:19,20)
 • Niet consequent zijn (2 Cor. 1:17,18; Pred. 8:11)
 • Dubbele standaard hanteren (Fil. 4:9)
 • Wettisch zijn (Mat. 15:8,9)
 • Niet erkennen dat je zelf verkeerd bent geweest (Mat. 5:23,24)
 • Voortdurend fouten vinden (Job 32:2,3)
 • Het verhaal van je kind niet serieus nemen (Spr. 18:3,17)
 • Het kind met anderen vergelijken (2 Cor. 10:12)
 • Niet je woord houden (Col. 3:9)
 • Niet genoeg vrijheid geven (Luk. 12:48)
 • Teveel vrijheid geven (Spr. 29:15)
 • Niet je kind bemoedigen (1 Thes. 5:11b)
 • Zelf het voorbeeld zijn van zondige boosheid (Spr. 22:24,25)
 • Tuchtigen waar anderen bij zijn (Mat. 18:15)16 september 2012

'Ik zal niet sterven maar leven'...

Een christen verloor zijn portemonnee en ergerde zich daar vanzelfsprekend aan. Hij bad er om dat hij hem weer terug mocht vinden, maar er gebeurde niet, de beurs bleef zoek. Misschien maakte hij stilletjes wel verwijten: 'Hoe kunt U dat nu toelaten? Waarom moet uitgerekend mij dit overkomen? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom verhoort U mij niet?
Ongeveer in dezelfde tijd wilde een mens zijn leven wegwerpen. Hij was teleurgesteld in zichzelf en in zijn medemensen en zag geen zin meer in het leven. Hij had de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog doorstaan, was in Stalingrad geweest en daar zwaar gewond geraakt.
Jaren na de oorlog raakte hij aan de drank en ging zijn lichaam hem pijn doen. Nu wilde hij een einde aan zijn bestaan maken en als niet-zwemmer van een brug in het diepe water springen. Op de brug, een paar meter voor de plek waar hij wilde springen om een eind aan zijn leven te maken, zag hij een portemonnee liggen. Hij raapte hem op en onderzocht de inhoud ervan. Daarbij vond hij een kaartje met een spreuk erop, een vers uit de Psalmen:

'Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de Here vertellen'.

Het was het begin van een nieuw leven, dat in de loop van de jaren tot een grote zegen voor talloze andere mensen zou worden.
Wij weten niet waartoe ons leed dient, waarvoor de Heer het gebruikt en waarom sommige gebeden niet verhoord worden. Maar het resultaat is misschien wel iets veel groters dan wanneer de Heer ons gebed wel verhoord had.'
Norberth Lieth

Paddenstoelen
Zijn er ook 'paddenstoelen-kenners' onder ons die weten welke soort dit is?

14 september 2012

Een moeder naar Gods hart - Elizabeth George

Jullie hebben vast de afgelopen tijd aan de zijkant van dit weblog de aankondiging van het nieuwe boek van Elizabeth George wel zien staan. 'Een moeder naar Gods hart'.
Het is een praktisch dagboekje waarin ze schrijft over jou, als moeder, die door God vereerd is met een geweldig roeping. Op de achterkant van het boekje staat:

'Mogelijkheden te over om je gezin zó lief te hebben, te bemoedigen en te dienen als niemand anders dat kan. Maar er wordt enorm veel van een moeder gevraagd. Waar moet je naartoe om verfrist en opgeladen te worden, zodat je al je bezigheden weer aankunt?
Het antwoord: naar God en Zijn Woord.

 En dit dagboekje wil je daarbij helpen; het biedt je
- hulp om je te richten op prioriteiten en je leven eenvoudiger te maken;
- beloften van God voor alles wat je nodig hebt, zoals kracht, rust en vrede;
- inspiratie om het geloof van je kinderen te voeden;
- wijsheid voor de vele uitdagingen van het ouderschap

Met Gods hulp en leiding kun je de moeder zijn die je kinderen nodig hebben.

Op blz 35 staat een prachtig stukje:
'Je bent geschapen naar het beeld van God. Laat het besef diep tot je doordringen dat je een creatieve, intelligente en geweldig moeder bent! Telkens wanneer je liefde betoont, iets aardigs voor een ander doet, bereid bent te vergeven, een beetje extra geduld toont of trouw volhoudt, zullen anderen - inclusief je kinderen - door jou het karakter van God leren kennen.
Maak je niet druk om je 'zelf-waarde'. Verheug je in plaats daarvan over je waarde in God. Bekritiseer of kleineer jezelf niet; houd de woorden van Psalm 139:14 steeds in gedachten en zeg ze hardop tegen jezelf: 'Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.'
Verheug je vandaag in de kracht die God je voor iedere dag wil geven, en in de hoop die Hij je biedt voor alle dagen die nog komen.'

Van harte aanbevolen:

Een moeder naar Gods hart
Elizabeth George
Gebonden met leeslint, 288 pag., € 16.95
ISBN: 9789077669617
Te bestellen bij: Grace Publishing House

Christelijke Webloggers

Vandaag wil ik jullie als lezers eens in het zonnetje zetten en heel erg hartelijk danken voor jullie trouwe bezoek aan dit weblog Christenleven. 
Ook de reacties die jullie zo trouw plaatsen onder de berichten, de tips die jullie geven en de discussies die er soms op gang komen moedigen mij aan om elke keer weer een nieuw berichtje te schrijven en te delen wat ik lees, hoor en leer. Ik waardeer dit zeer!
Dit weblog 'Christenleven' wordt gemiddeld zo'n 1100 keer bezocht per week door nieuwe maar ook door veel terugkerende bezoekers. En ja...'wat zou een schrijver zijn zonder zijn lezers' schreef iemand mij onlangs als bemoediging. Helemaal niets natuurlijk....dus nogmaals heel erg bedankt dat jullie steeds weer de moeite nemen om te komen kijken en lezen.

Nu weten jullie ongetwijfeld dat ik niet de enige christelijke weblogger ben. Er komen de laatste tijd steeds meer weblogs bij van christenen die schrijven over christenzijn maar ook over over hun passie en talent voor fotograferen, koken of allerlei andere creatieve talenten die ze hebben gekregen. De onderwerpen zijn eindeloos.
Als christelijke bloggers hebben wij elkaar 'gevonden' door de volgers die jullie kunnen zien aan de zijkant op de weblogs,  maar ook op Facebook hebben we een mogelijkheid gevonden tips en ideeën te delen. We bidden voor elkaar en bemoedigen elkaar. We ervaren dat allemaal als iets om dankbaar voor te zijn.

Enkele weken terug hebben Tineke Venhuizen en ik het idee gekregen om meer aandacht te vragen voor alle christenen die een eigen weblog hebben.*
Allereerst heeft dat geresulteerd in een Facebookpagina** waar iedereen zijn of haar eigen blogberichten kan plaatsen en op deze manier zijn/haar eigen weblog onder de aandacht kan brengen. Daarnaast hebben wij samen een nieuw weblog opgestart www.christelijkewebloggers.blogspot.nl waar iedere christelijke weblogger zijn weblog kan 'promoten' en onder de aandacht kan brengen.
Dit laatste weblog is nog vrij nieuw en er staan nog niet heel veel 'bloggers' op maar we vertrouwen dat dit de komende tijd steeds meer aangevuld gaat worden.

Heb je ook een eigen weblog en wil je deze onder de aandacht brengen om zo ook meer mensen te laten meegenieten en meelezen? Kijk dan snel op bovengenoemd weblog en mail je stukje naar dit
e-mailadres. Het hoeft niet uitgebreid te zijn, een paar regels is ook voldoende.
Wij zien uit naar jullie reacties!

*Aanvulling: in het voorjaar van 2016 is ook Martine van den Brink erbij gekomen als beheerder.
** De Facebookpagina is inmiddels verwijderd.


13 september 2012

Uit het hart komt het gedrag voort

Onlangs schreef ik al iets over het boek 'De weg naar het kinderhart' van Tedd Tripp. Inmiddels ben ik enkele hoofdstukken verder en het blijft een boeiend boek met veel onderwerpen om over na te denken.
Wat er keer op keer uitspringt, wordt hieronder kernachtig weergegeven:

'In de opvoeding gaat het te vaak om de buitenkant', zegt Tripp. Hij ziet dat ouders geneigd zijn veel meer bezig te zijn met het uitwendige gedrag van hun kind dan met dat wat er in het hart leeft. 'We maken ons vaak meer zorgen over het 'wat' van het gedrag dan om het 'waarom'. Maar het gaat God om het hart, de bron waaruit het gedrag voortkomt ( Spreuken 4:23). Als we ons in de opvoeding alleen maar richten op het gedrag, zullen wij onze kinderen niet leren dat zondig gedrag blijk geeft van een zondig hart. Als we geen oog hebben voor het hart, hebben we ook geen hart voor het Evangelie.
We moeten onze kinderen leren dat zondig gedrag voortkomt uit een zondig hart. Als het kind dit beseft, beseft het ook dat het hartvernieuwende genade nodig heeft.'

Tripp geeft in zijn boek concrete handvatten aan ouders voor een opvoeding die het hart raakt. Hij maakt ouders ervan bewust dat de buitenkant van het kind wordt vormgegeven door de binnenkant. 'Veel nadruk op alleen de buitenkant ziet er misschien een poosje mooi uit, maar zorgt voor lege vaten', aldus Tripp.12 september 2012

Kies voor Jezus

Er is veel gezegd, veel gepraat, veel gediscussieerd en veel beloofd de afgelopen maanden, weken en dagen in de politiek. Mensen doen beloftes maar weten niet of ze die waar kunnen maken.
Gelukkig is er iemand die de toekomst in Zijn hand heeft, die weet waar Hij over praat en Die onze stem meer dan waard is. Het is goed om op een christelijke partij te stemmen maar het is nog mooier om 'op' de Here Jezus Christus te stemmen. Hij maakt al Zijn beloftes waar, in Hem zullen we nooit teleurgesteld raken, Hij weet wat Hij doet en Zijn 'programma' is het allerbeste.

Vandaag kun je de allerbeste en allermooiste keuze maken in je leven die er is: ...en laat Hem toe in je leven. Je zult er geen spijt van krijgen.

9 september 2012

Wie is winnaar?


Lijkt het er, ondanks onze gebeden, soms niet op dat satan aan het winnen is?
Evelyn Christenson schreef een pakkend verhaal dat weergeeft hoe de strijd zal eindigen.

"Begin vorige eeuw werkte meneer Das als regeringsambtenaar in India, dat toen nog een Britse kolonie was. Voor zijn werk reisde hij door het hele land. Omdat er in de afgelegen gebieden geen hotels waren, hadden de Britten op strategische plaatsen kleine huisjes neergezet, speciaal voor mensen die voor de regering werkten.
Op een gegeven  moment reisden meneer Das en zijn gevolg door de jungle ten zuiden van Calcutta. Het zou al snel donker worden, dus hij stuurde wat mensen vooruit om het huis klaar te maken voor hun komst. Plotseling stormde een van de bedienden het huis uit, doodsbleek en helemaal in de war. Hij was oog in oog komen te staan met een zes meter lange python die zich om een meubelstuk gekruld had.
Een python is in staat een hert, een varken of een mens in zijn geheel op te slokken. Het is een dodelijke, bijzonder sterke slang.
Meneer Das en zijn bedienden deden alle ramen en deuren dicht, zodat de slang opgesloten zat. Toen haalden ze het kistje munitie tevoorschijn. Er was maar één kogel groot genoeg om een slang van deze afmetingen te doden, en dan nog alleen als de schutter het beest in zijn kop raakte.
Meneer Das richtte zorgvuldig en schoot de python precies in zijn kop, maar tot ieders verbijstering stierf de python niet. In plaats daarvan werd hij woest. Hij vernielde alles, smeet alle lampen omver, sloeg alle meubels aan stukken en liet niets heel van de inrichting van het huis. De toeschouwers stonden er doodsbang naar te kijken, terwijl ze zich afvroegen of deze doorgedraaide python zou uitbreken. Toen, na anderhalf uur, ging de slang eindelijk dood.
Meneer Das, die ook een fantastisch prediker was, vertelde het verhaal van deze python regelmatig en legde het als volgt uit. Wij, lieve christenen, leven in deze anderhalf uur. Satan heeft de zonde naar de planeet Aarde gebracht, Adam en Eva verleid en de mens viel. Maar de Here God zei tegen satan, die oude slang:"Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen ( Gen. 3: 14-15).
God had een 'kogel' die krachtig genoeg was om die slang, satan, te doden. Toen Zijn Zoon, Jezus, aan het kruis hing, richtte God de Vader zorgvuldig, haalde de trekker over en raakte satan precies in zijn kop.
Satan heeft aan het kruis de fatale klap gekregen, maar om redenen die wij niet begrijpen, heeft God hem als het ware nog 'anderhalf uur' tijd gegeven. Door deze kogel in zijn kop is satan helemaal doorgedraaid. Hij vernielt wat hij maar kan en probeert ieder van ons te pakken te krijgen.
We bevinden ons midden in een gevecht dat steeds heftiger wordt, maar vergeet niet dat de beslissende klap al gevallen is. Soms lijkt het net of satan aan de winnende hand is, maar dat is niet zo. Hij is al verslagen en zal uiteindelijk in de poel van vuur geworpen worden, voor eeuwig, terwijl Jezus erkend zal worden als de Koning der koningen en de Heer der heren".

6 september 2012

Hij wacht op ons

Het boekje 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' van Fern Nichols blijft een geweldig inspirerend boek. Ik heb het al diverse keren gelezen maar elke keer als ik het lees, word ik mij weer bewust van de enorme invloed die een biddende moeder (of vader) kan hebben op het leven van haar kinderen.
Achterop het boek wordt het ook zo mooi verwoord: 'Dit boek onthult een manier van bidden die je zal stimuleren, die je een honger naar de intieme omgang met God zal geven, en die het leven en het perspectief van de bidder zal veranderen.'

Dit stukje wil ik graag delen vandaag:

'Ik vind het fijn om te weten dat Jezus' tafel altijd gedekt is; Hij wacht alleen nog maar tot ik bij Hem kom. De schrijver Warren Myers zegt het zo: 'Onze Vader, die voortdurend aan ons denkt, wacht vol spanning tot we thuiskomen, of het nu een bezoek van een paar minuten, een half uur, of een hele middag is.'
Mezelf realiseren dat God op mij wacht, helpt me tijd apart te zetten om te praten, net zoals ik dat zou doen voor een vriendin die een heerlijke maaltijd voor me had klaargemaakt.
Deel van de reden dat het zo moeilijk is om deze tijd te nemen, is dat satan uit alle macht probeert je ervan te weerhouden. Hij wil dat je denkt dat 'geestelijk zijn' inhoudt dat je productief bent. Hij wil niet dat je de onzichtbare grens overschrijdt die je nog scheidt van krachtig, levensveranderd gebed. Als hij ervoor kan zorgen dat je blijft denken dat je grote dingen voor God doet wanneer je aan de productieve zijde blijft, zul je weinig zegeningen zeker stellen voor jezelf, je gezin, de school van je kinderen, je gemeenschap en je land. Maar als je die grens overgaat en met God verkeert, zal Hij hemel en aarde bewegen om je gebeden te beantwoorden. Dan zul je grote overwinningen zien en satan wordt verslagen. Satan weet dat hij niet is opgewassen tegen jouw gebeden.'
F. Nichols


4 september 2012

Elk kind heeft een biddende moeder nodig - Fern Nichols


Dr. James Dobson heeft al eens gezegd: 'Wanneer we kijken naar de problemen die vandaag de dag op onze scholen spelen, wanneer we kijken naar de hoeveelheid geweld, de dingen die kinderen buiten hun klaslokaal zien, programma's op televisie die beneden elk peil zijn - wanneer we naar al deze dingen kijken, is er geen andere oplossing, geen andere hoop dan gebed. En dat brengt ons op de knieën.'

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor een geweldig boek over gebed voor je kinderen.

Een biddende moeder ( en een vader uiteraard ook) kan een enorme invloed hebben op het leven van haar kinderen. Elk kind heeft een biddende moeder nodig van schrijfster Fern Nichols, is gebaseerd op de gebruiken en gewoonten van Moms in Touch International en laat zien hoe je je kinderen en je gezin kunt omringen en ondersteunen met gebed.
Het boek onthult een manier van bidden die je zal stimuleren, die je een honger naar de intieme omgang met God zal geven, en die het leven en het perspectief van de bidder zal veranderen.

"Wanneer we bidden, raken we als het ware de hemel aan en veranderen we de wereld. Spreker Ron Hutchcraft herinnert ons hieraan:’God heeft zijn voorraadschuur opengegooid voor zijn kinderen. Hij heeft zijn onuitputtelijke bronnen ontsloten, en Hij belooft dat onze gelovige gebeden deze krachten in werking zetten en ze richten op de nood die wij hebben, de situatie waar we mee te maken hebben of de persoon van wie wij houden. Vergeet dat nooit als je aan het bidden bent – je raakt werkelijk de hemel aan en verandert de wereld".  

Kennen jullie het boek en wat vinden jullie ervan? Is het jullie ook tot steun (geweest)?
3 september 2012

Een rondje langs het fietspad
De verkeerde wedloop?
Heer, het was zo’n drukke dag
en ik nam geen seconde de tijd om te bidden.
Nu is de dag bijna voorbij
en ik ben te moe om met U te praten.

Het tempo van het leven ligt zo hoog,
denken aan morgen doet me duizelen.
Ik maak me nu al bezorgd over het weer
en alle plannen die ik moet zien te verenigen.

Heer, zal deze gekte ooit stoppen,
of moet ik me altijd tot het uiterste inspannen
om mijn hoofd boven water te houden?
Ik kijk uit naar de dag dat ik Jezus werkelijk zal ontmoeten,
wanneer Hij zijn armen zal openen om mij te omhelzen.

Maar terwijl Hij diep in mijn vermoeide ogen kijkt,
klinken zijn woorden, misschien onverwacht:
‘Je hebt je leven op een belachelijk hoog tempo geleid,
en tot mijn spijt moet Ik zeggen:

Je koos de verkeerde wedloop.
Je vloog en je haastte, de hele dag door,
maar alles wat Ik wilde, was jouw gebed horen.
Dan had Ik je onder mijn vleugels genomen
en je kracht gegeven om de belangrijke dingen te doen’.

De moraal van dit verhaal is niet moeilijk:
Jezus wil niet wat overblijft, Hij wil allereerst mij.
Diane Elliot

Aardappelbovisten en een bijzondere boom....

Aardappelbovisten...
Een bijzondere boom die onderaan is doorgezaagd en toch gewoon blijft staan!

2 september 2012

Bouwen aan de gemeente

In veel gemeenten en kerken wordt traditiegetrouw een 'startweekend' gehouden in de maand september. Een goed initiatief denk ik. Het een goede gelegenheid mensen uit je gemeente te spreken, beter te leren kennen en onderlinge relaties te verstevigen.
Naast de gezelligheid van zo'n weekend is het ook goed om samen na te denken over de manier waarop je je talenten en gaven kunt inzetten in de gemeente het komende seizoen.


In een tijdschrift las ik enkele goede vragen die hierop betrekking hebben.
Misschien is het goed om hier er eens over na te denken, het in gebed te brengen en er wellicht met anderen over door te praten:

Hoe kun je jouw Gemeente laten groeien door jouw invloed?
Wat is een gezonde Gemeente en hoe kun je daar aan bijdragen?
Hoe werkt mijn persoonlijke groeiproces in de Gemeente en waaraan is dat zichtbaar?
Wat is mijn persoonlijke roeping en bediening in de Gemeente?
Hoe groei je als Gemeentelid naar een actieve Gemeentebediening?

Misschien zijn bovenstaande vragen iets te stellig geformuleerd. In feite kunnen we vanuit onszelf niets en moet God dóór ons heen Zijn werk doen. Toch zijn het goede punten om je gedachten eens over te laten gaan en ze biddend aan Hem voor te leggen!

Zijn jullie al langer bezig met dit onderwerp en wil je je ervaringen hierover delen? Reacties zijn welkom!


1 september 2012

Gebed voor je kind
Geef mij een zoon, Heer, die sterk genoeg is om te weten wanneer hij zwak is.
Een zoon die dapper genoeg is om eerlijk toe te geven, als hij bang is.
Geef mij een zoon die genoeg karakter bezit om niet iedere wens vervuld te zien;
een zoon die U kent en zichzelf als de basis van de ware kennis.
Leid hem, bid ik U niet op een pad van gemak en comfort maar op een weg
van druk, moeilijkheden en uitdaging.
Laat hem hier leren overeind te blijven in de storm,
laat hem hier leren de bewogenheid voor diegene die falen.
Geef mij een zoon, wiens hart rein is, en wiens doel hoog is;
een zoon met zelfcontrole; een die altijd serieus is, en toch zichzelf
niet al te serieus neemt.
Leer hem nederig te zijn, zodat hij altijd de eenvoud van grootheid nastreeft,
het verlangen naar ware wijsheid en kracht in nederigheid.
Een zoon wiens enige verlangen en passie is om God te kennen en Hem
met heel zijn hart te dienen al de dagen van zijn leven.
Dan zal ik als zijn vader fluisteren: Ik heb niet tevergeefs geleefd.

Gebed van D.Mac Arthur voor zijn zoon.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...