31 augustus 2012

Resultaat van gebed...
'Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed'.
C. ten Boom

29 augustus 2012

Hij heeft de toekomst in Zijn hand!

Als mensen zijn wij soms geneigd niet al te ver vooruit te kijken. We leven vaak van dag tot dag en zien wel wat er gebeurt. Soms is dit ook goed en hoeven we ons niet te veel zorgen te maken over 'de dag van morgen', aan de andere kant is het goed om te zien welke plannen God met ons leven en dat van anderen heeft en wat erover staat geschreven in Zijn Woord.
Persoonlijk vind ik het bemoedigend om te weten dat God ons hele leven overziet, en niet alleen ons eigen leven, Hij overziet álles. Hij is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Wat geweldig dat niets Hem ontgaat, dat Hij alles begrijpt en dat Hij alles (van ons) weet.
Niet zo lang geleden heb ik iets geschreven over het prachtige boek over het bijbelboek Openbaring getiteld De Koning komt van J. v.d. Schoot. Het blijft een fascinerend boek met prachtige en duidelijke afbeeldingen.
Eén ervan wil ik graag met jullie delen. (Het lijkt een soort mini-Bijbelstudie).
We hoeven ons geen zorgen te maken over de toekomst als we Hem kennen!

Afbeelding van H. Fros (Met toestemming overgenomen uit 'De Koning komt' )

Natuurlijk weet ik dat er ook andere visies bestaan over 'de schets der gebeurtenissen'. Mocht je willen reageren, dan is je reactie van harte welkom.

26 augustus 2012

Ga naar een vakman!

"Als ik een paar schoenen wil laten repareren, ga ik niet naar een automonteur. Automonteurs zijn beste mensen, maar van schoenen repareren hebben zij geen verstand. Met mijn schoenen ga ik naar de schoenmaker! Maar als ik pech heb met de auto, ga ik niet naar de schoenmaker, maar naar een automonteur in een garage. En als ik broodjes wil kopen, ga ik niet naar de slager of de groenteman. Dat zijn beste mensen, maar van brood bakken hebben zij geen verstand. Als ik broodjes wil kopen, ga ik naar de bakker. En als de waterleiding springt, laat ik een loodgieter komen. Dat wil zeggen: ik ga altijd naar een vakman.
Maar als wij willen weten wat er na de dood komt, vragen wij het aan Jantje of Pietje of gaan af op onze eigen vage gedachten. Zouden wij ons met deze uiterst belangrijke vraag - Wat komt er na de dood? - niet juist tot de vakman moeten wenden?! Wie is de vakman? Er is slechts één vakman! En dat is de Zoon van God, Die uit die andere wereld is gekomen en zelf in het dodenrijk is geweest. Hij is aan het kruis gestorven en teruggekomen uit de dood. Hij is volledig op de hoogte! En Hij zegt: Je kunt in het verderf komen! Maar je kunt ook in de hemel komen!
En al zouden 25 professoren mij vandaag proberen te bewijzen: met de dood is alles uit: dan zeg ik: Met alle respect voor uw vele titels, maar op dit gebied bent u geen vakman. U bent namelijk nog niet aan de andere zijde van het graf geweest. Maar ik ken IEMAND die er wel is geweest: Jezus en die zegt dat het anders is."

Uit: Jezus onze bestemming (Wilhelm Busch)

23 augustus 2012

Getuigenis van prediker Richard Wurmbrand

Een bijzonder getuigenis:

De Roemeense prediker, Richard Wurmbrand, heeft veertien lange jaren, om zijn geloof onder het communisme, in de gevangenis moeten doorbrengen. Op zekere dag had men hem tot aan de borst in de beerput van de gevangenis laten zakken, waar hij ‘zijn zonden’ moest overdenken. Dit op zich was wel de grootste vernedering die men had kunnen uitdenken.

Toen hij echter in het donker omhoog keek, ontdekte hij boven zijn hoofd een menigte rioolpijpen, die daar bij elkaar kwamen. Iedereen die in hun cel de wc doortrok, stortte zijn ontlasting op zijn hoofd of spetterde om hem heen.

Wurmbrand wilde niet gek worden in zijn isoleercel en daarom was hij gewend om dagelijks een preek voor zichzelf te houden. Toen hij in deze beerput was gezet, merkte hij hoeveel rioolpijpen er boven zijn hoofd bij elkaar kwamen. Hij werd overweldigd door een hemelse vreugde, want hier had God hem gebracht bij een labyrint van ‘microfoons’ die via ‘gehoorbuizen’ naar iedere ‘kamer’ liepen. Hier was de kans van zijn leven. Nu had hij vrije toegang van de regering gekregen om tot iedereen te kunnen preken tot binnenin elke gevangeniscel.

Hij begon met luide stem lofliederen te zingen. Alle gevangenen hoorden hem zingen door de ‘luidsprekers’ van de toiletten. Daarna begon hij, staande in de ontlasting en stank, uit volle borst te preken. En zo bracht hij het evangelie van Jezus Christus tot alle ‘luisteraars’. Het gevolg was dat gevangenen tot bekering kwamen en hun zonden door het riool begonnen te belijden. Deze gebeurtenis was één van de hoogtepunten geworden in het gevangenisleven van Pastor Wurmbrand.

21 augustus 2012

Moge God je zegenen
Moge God je zegenen met ontevredenheid
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties
opdat jij onverschrokken de waarheid mag zoeken in liefde
diep in je hart

Moge God je zegenen met woede
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen opdat jij onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede voor allen

Moge God je zegenen met tranen
die mogen vloeien met hen die lijden aan pijn en afwijzing
of het verlies van een geliefde
opdat jij je hand mag uitstrekken en
hun pijn in vreugde mag veranderen

Moge God je zegenen met genoeg dwaasheid
om te geloven dat jij een verschil kan maken in deze wereld opdat jij door Gods genade kan doen
wat anderen voor onmogelijk houden.

Geplaatst op verzoek van Arne Kleefman

Hij is één van de lopers voor Compassion in Rwanda en hoopt volgend jaar 
(mits hij voldoende sponsors krijgt) ook weer in Oeganda van start te gaan.19 augustus 2012

Een warme zaterdagavond in de tuin

Hieronder volgen wat mooi 'plaatjes' uit onze tuin op een warme avond in augustus:

Hortensia


Meisjesogen


AstersEn nog een Hortensia

Oude regenton en pompZelfgetimmerd vogelhuisje

Aardbeienplant ( cadeautje van LandideeMini tomaatjes...
paprika's


En...Fritsie...ons huismuisje!

God kan door jou heen buitengewone dingen doen

In de Bijbel komen ze veel voor. 'Gewone' mensen die door God geroepen worden. Afgelopen week las ik uit het Bijbelboek Amos en werd geraakt hierdoor.
Hij was schapenfokker - niet echt een 'geestelijke' baan - en toch werd hij een kanaal van Gods boodschap voor anderen.
Misschien is jouw werk geen reden om je geestelijk erg 'succesvol' te voelen, maar het is van levensbelang wanneer het de plek is waar God je wil hebben. God kan door jou heen buitengewone dingen doen, hoe gewoon je bezigheden ook zijn.


De weg naar het kinderhart - Tedd Tripp

Vorige week ben ik begonnen in het boek 'De weg naar het kinderhart' van Tedd Tripp. Een geweldig boek. Het is herkenbaar en praktisch. Ik zou hoofdstuk voor hoofdstuk willen citeren maar dat kost wat veel tijd.
Mijn advies is: koop het en lees het!

Op de achterkant van het boek staat het volgende:
"Ouders maken zich vaak vooral druk om het gedrag van hun kind. Maar God heeft oog voor het hart. Hij zegt dat alles voortvloeit uit het hart ( Spreuken 4:23). Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dit principe vormt de basis voor een goede, Bijbelse opvoeding.

Tedd Tripp laat heel praktisch zien hoe je een gids voor je kind kunt zijn. Wie geen oog heeft voor het hart, ziet niet dat zondig gedrag blijk geeft van een zondig hart. Wie alleen let op gedrag, gaat ook voorbij aan het Evangelie. Jezus kwam naar deze aarde om harten te veranderen, te bevrijden en te vernieuwen.

God wil ouders gebruiken om Zijn grootheid, goedheid en glorie aan te prijzen, zodat hun kinderen een hart zullen hebben dat Hem dient!
Dit verfrissende boek zal ouders helpen bij de opvoeding van hun kinderen."


18 augustus 2012

God vergeeft geen smoesjes


Vandaag las ik een mooie aanvulling van Corrie ten Boom op het bericht van gisteren:


'Veel zonden (zoals karakterfouten) worden goedgepraat. Nergens in de Bijbel staat dat God smoesjes vergeeft'. 

15 augustus 2012

Het vruchtbaarste zendingsveld

Het vruchtbaarste zendingsveld in de wereld is:

niet een specifieke omgeving
niet een specifiek land
niet een specifieke etnische groep

maar álle aanwezige KINDEREN in álle boven vermelde groepen86% van alle mensen die tot geloof gekomen zijn, kwamen tot geloof voordat ze 15 jaar oud waren.
10% kwam tot geloof tussen 15 en 30 jaar oud,  4% na hun 30e.*

1/3 van de wereldbevolking is kind; in sommige landen zelfs de helft. Het is dus goed aandacht te geven aan zo'n groot deel van de wereldbevolking. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd hun vertrouwen op de Here Jezus stellen. "Maar," zullen sommige mensen zeggen: "Het evangelie is toch veel te moeilijk voor kinderen om te begrijpen?"
Dat is waar; het is zo moeilijk te begrijpen dat zelfs de meest intelligente volwassene het niet begrijpt. (Mat 11:25). Pas als de Heilige Geest dit uitlegt, wordt het zo eenvoudig dat zelfs een jong kind het kan begrijpen.

Spurgeon heeft gezegd op grond van Mat 18:1-6: "De discipelen dachten - Een kind kan niet tot de Here komen voordat hij een volwassene wordt. Maar de Here Jezus zei: ' Je moet niet zeggen dat een kind niet kan komen voordat die als een volwassene wordt, maar weet dat jullie niet kunnen komen voordat jullie als een kind worden'. Het is niet moeilijk voor een kind om als jullie te worden, maar het is zeer moeilijk voor jullie om als een kind te worden."
* naar George B. Eager "How to succeed in winning children to Christ."

14 augustus 2012

Iedere christen heeft een roeping...


"Veel christenen voelen zich schuldig omdat zij menen dat zij het niet genoeg doen voor God. Zondag aan zondag wordt er in de kerk op gehamerd dat het belangrijk is om aan God toegewijd te leven, maar velen ervaren een spanning tussen het leven voor God en het dagelijkse leven. Zo vaak heb ik andere christenen horen zeggen dat zij zo graag meer voor God zouden willen doen, of Hem meer toegewijd zouden willen zijn, maar dat het gewoon niet lukt te midden van de dagelijkse drukte en alle beslommeringen die werk en gezin met zich meebrengen.

Misschien komt het volgende beeld u een beetje bekend voor: Een christenman staat ’s morgens vroeg op, moet zich haasten om klaar te zijn voor vertrek naar zijn werk, gaat naar zijn werk en doet de hele dag wat hij hoort te doen op zijn werk, komt eind van de middag thuis, zet zich dan in voor zijn vrouw en kinderen, doet nog een klusje, neemt de post door en betaalt nog wat rekeningen. Als hij aan het einde van deze drukke dag ’s avonds weer in bed ligt, denkt bij zichzelf: “Vandaag heb ik weer niets voor God gedaan.” Dat denkt hij omdat hij verzuimd heeft wat tijd te nemen voor de Bijbel en voor gebed. Dat laatste is niet wijs, maar dat betekent natuurlijk niet dat hij de hele dag niets voor God heeft gedaan. Hij heeft zich van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat voor zijn naaste en voor zijn gezin ingezet en dat alles was ook dienst aan God.

Het is heel belangrijk voor onze geestelijke gezondheid dat wij ons leven zien als een eenheid. Iedere christen is, in navolging van Jezus Christus, geroepen tot een leven van dienstbaarheid aan God en naaste. Die dienstbaarheid behoort gestalte te krijgen op alle gebieden van ons leven: wanneer wij naar de kerk gaan, doen wij dat voor God; wanneer wij naar het werk gaan, doen we dat voor God. Kerkgang, stille tijd, bidstonden, getuigen van Christus, taken vervullen in de gemeente, een beroep vervullen, betaald werk doen, klusjes in huis doen, de tuin bijhouden, wc’s schoonmaken, een nieuwe auto kopen, luiers verschonen, de boekhouding bijhouden, tijd nemen om naar elkaar te luisteren, kinderen onderwijzen, kinderen disciplineren, met je hobby bezig zijn, vrijwilligerswerk, vrienden bezoeken, zieken bezoeken, gastvrijheid verlenen, samen wandelen of op vakantie gaan, koken, slapen, of vrijen (als je getrouwd bent) en zo kan ik nog even doorgaan: VOOR GOD! Als we ons in wat we doen door Gods Woord willen laten leiden en als we in alles wat we doen een hart hebben dat op Hem is gericht, dan wordt het hele leven, 24 uur per dag, een loflied voor Hem. Wanneer je God lief hebt boven alle andere dingen en alles ten diepste voor Hem wil doen, dan komt het hele leven in het teken te staan van aanbidding.

Bij het woord ‘bediening’ denken we vaak aan een bediening in het geestelijk werk. Predikanten, evangelisten en zendelingen gaan ‘de bediening’ in. De rest werkt ‘in de maatschappij’. Wij hebben het dienen van God teruggedrongen tot een soort exclusief, afgebakend terrein, waar alleen uitverkoren priesters en Schriftgeleerden zich mogen begeven. In dat denken is het alleen aan een elitair groepje gegeven om ‘in dienst van God’ te staan. Die denkwijze spoort echter niet met wat de Bijbel ons leert. Iedere christen is een geroepene van God. Iedere christen wordt geroepen tot een bediening en wordt geroepen om dienstbaarheid tot motto te maken voor het hele leven. Er zijn vele roepingen des levens.

Je kunt God dienen in het onderwijs, in de gezondheidszorg, in de dienstverlening, in de hulpverlening, in de politiek, bij de overheid, in het leger, in een bedrijf, in de zakenwereld, of bij een bank. Je kunt God dienen als moeder en huisvrouw. Weinig verantwoordelijkheden zijn zo belangrijk voor de samenleving als die van de huismoeders. Het verschonen van een luier is net zo’n heilig werk als het houden van een preek, als het gedaan wordt uit liefde tot God. Het belangrijkste is dan ook niet ‘wat’ voor werk we doen op een dag, of we bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zitten of in de productie werken, maar ‘hoe’ we bezig zijn in dit leven: voor onszelf of voor God? Met andere woorden, wanneer wij Hem liefhebben met heel ons hart, dan leren wij om alles te doen uit liefde voor Hem en zodoende wordt ons leven een eenheid. Die houding leidt tot heelheid. En heelheid is gezondheid. Leren leven in aanbidding, zonder nog langer onderscheid te maken tussen het seculiere (maatschappelijke) en het geestelijke (vrome of kerkelijke) heeft een helende, genezende werking op ons.

God roept ál Zijn mensen tot een bediening en God roept verschillende mensen tot verschillende bedieningen. Ieder van ons heeft een specifieke roeping in dit leven en God geeft ieder van ons verschillende taken, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Daarin moeten wij ons ook niet met elkaar vergelijken en zeker niet jaloers zijn op anderen waarvan wij denken dat zij een hogere roeping of taak hebben, of God meer dienen met wat zij doen. Dat hangt niet af van de taak, maar van het hart. Wanneer wij gewoon rustig voor God doen wat Hij ieder van ons persoonlijk geeft om te doen, dan zal Hij straks tot ieder van ons kunnen zeggen: “Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer” (Matteüs 25:21)."

ds. Oscar Lohuis

Uit: Het Zoeklicht van 20 maart 2010

Wat doe jij met de preek?

‘Hoewel niets de preek kan verdringen, moet hij worden aangevuld met onderwijs en discussies achteraf. Het Woord van God is niet alleen leesbaar en hoorbaar, maar ook zichtbaar en voelbaar te maken; in Christus heeft God de menselijke gestalte aangenomen en er behoort geen deel van het christelijke leven en communicatie te zijn dat Hem geen glorie kan brengen.’ 
John Stott

Wanneer je op het internet zoekt naar handreikingen voor een goede preek, zijn er talloze tips te vinden. Voor de voorgangers of dominees onder ons: kijk maar eens hier of op deze site. Er is zelfs een speciale site voor gemaakt: Passie voor Preken.nl Geweldige initiatieven en ik hoop dat veel predikers er hun voordeel mee zullen doen.

Vandaag wil ik het even vanaf de andere kant bekijken.
Veel lezers van dit weblog zullen op een zondag - ergens in het land - een preek horen. Het is vaak het centrale punt in een dienst en veelal wordt hier ook het meest over gesproken na afloop van de dienst. Jammer genoeg gebeurt dit niet altijd op een positieve manier. Over het algemeen wordt er (te) veel over de uiterlijke vorm van een preek gesproken. 'Te lang, te kort, te moeilijk, te herhalend, te diepgaand of juist te oppervlakkig.' Eigenlijk 'vinden' we als luisteraars altijd wel iets van de preek. We mogen kritisch zijn - dat mag of moet misschien ook wel - maar het is jammer dat we daardoor soms niet verder komen en horen wat de boodschap van de verkondiging is.

Toen ik vanmorgen het idee kreeg een stukje over dit onderwerp te schrijven, vroeg ik mijzelf af wat ik tot nu toe zelf had  had gedaan met de preek van afgelopen zondag. Gisteren dacht ik er nog regelmatig aan maar hoe verder de week vordert, hoe meer alles wegzakt en hoe meer ik vergeet. Gelukkig is het niet het enige 'geestelijke' voedsel voor de hele week en lees en hoor ik veel meer maar toch is het jammer dat het soms zo gauw weer op de achtergrond raakt. Predikanten en voorgangers steken er vaak uren en uren voorbereiding in en de meeste mensen zijn de preek na een paar dagen (paar uur?) alweer vergeten.
Het gebeurt wel eens dat een predikant vraagt waar de preek afgelopen zondag over ging. Tot onze schande zijn we het eigenlijk gewoon alweer vergeten (en spieken in ons notitieboekje).

Persoonlijk heb ik het voornemen meer te doen met dat wat ik op zondag hoor. Ik wil er meer over nadenken en het meer proberen toe te passen in mijn dagelijks leven. Vaak doe en gebruik ik een aantal dingen die mij helpen om de preek beter te kunnen onthouden. Maar het blijft moeilijk... het gaat zeker niet vanzelf. We hebben Gods hulp hierbij nodig.
Misschien heb je wat aan deze tips:
  • Ga op zaterdagavond niet al te laat naar bed. Hoe slaperiger je je voelt op zondagmorgen, hoe moeilijker het zal zijn om alert te blijven
  • Bid, voor de preek begint, om een luisterend oor maar bovenal een ontvankelijk hart. Wees bereid de Heilige Geest in je hart te laten werken terwijl je luistert.
  • Neem altijd je Bijbel mee naar de dienst. Soms wordt het Bijbelgedeelte geprojecteerd maar dat gebeurt vaak ook niet. Als je zelf meeleest in de Bijbel, onthoud je beter wat er gezegd wordt. 
  • Neem soms bewust eens een andere Bijbelvertaling mee, dat houdt je scherp!
  • Gebruik een notitieboekje tijdens de preek. Schrijf op wat je aanspreekt, wat je raakt of waar je nog eens over na wilt denken
  • Probeer tijdens de preek niet te veel te letten op de manier waarop er gepreekt wordt maar probeer te luisteren naar wat er gezegd wordt.
  • Probeer na afloop van de dienst voor jezelf de preek eens samen te vatten in één zin.
  • Probeer tenminste één ding uit de preek te onthouden en hier iets mee te doen. ( Dit is ook hetgeen wij onze kinderen proberen mee te geven als de preek te moeilijk is om te begrijpen).
  • Pas dat ene ding toe, leer ervan, wees kritisch naar jezelf, durf jezelf te onderzoeken,  in actie te komen, zonden te belijden aan God of aan anderen enz.
  • Probeer in je gemeente (eventueel in overleg met de predikant/oudsten) een manier te vinden om na afloop van de dienst na te praten over de preek. Dit kan tijdens het koffiedrinken na de dienst, in je eigen gezin, maar bv. ook op een weblog van de gemeente of andere groep op internet. Probeer ook te leren van elkaar!
Misschien hebben jullie zelf nog wel andere aanvullende tips. Ik sta ervoor open en zou ze graag horen.

Weet jij nog waar de preek van afgelopen zondag over ging?


9 augustus 2012

He's Everything To Me
Een 'gouwe ouwe': "Zie ik sterren aan de hemel staan", maar dan het Engelse origineel, zoals deze werd gemaakt voor de Billy Graham film "The Restless Ones".

In the stars His handiwork I see, 
On the wind He speaks with majesty,
Tho He ruleth over land and sea,
What is that to me?

I will celebrate Nativity,
for it has a place in history
Sure, He came to set His people free
What is that to me?

Till by faith I met Him face to face
and I felt the wonder of his grace
Then I knew that He was more
than just a God who didn't care
That lived a way out there

And now He walks beside
me day by day,
Ever watching over me lest I stray,
Helping me to find that narrow way
He's Everything To Me.  

En dan de versie zoals wij hem leerden:

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan
is het of de nacht mij noemt de Naam
van een machtig God.

Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,
op het veld de bloemen opengaan
is het of de dag mij noemt de Naam
van een machtig God

Deze God die aard en hemel schiep
is Dezelfde God die mij eens riep
Uit het duister tot Zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.

Die Zijn liefde aan mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart
dag en nacht mij in Zijn Hand bewaart,
hoe groot is God voor mij!


Oorsp. titel: He's everything to me
Tekst & muziek: R. Carmichael
Vertaling: J. Visser
© Bud John Songs / Universal Songs.

5 augustus 2012

Dreigende lucht


Zojuist was er bijna een windhoos boven Putten. Heel bijzonder om te zien...Later blijkt hij inderdaad uitgegroeid te zijn tot een echte windhoos. Lees dit bericht om de gevolgen te zien!4 augustus 2012

Een plaats van genezing (3)


“Ik neem me ook vandaag weer voor om het volledig van Hem te verwachten. Dat is de reden waarom ik mijn dag naar alle oprechtheid met deze woorden kan beginnen: ‘Heerlijk – weer een dag om Jezus te dienen!’
Wist je dat het hebben van deze houding een opdracht is? In Psalm 100 staat: ‘Dien de Heer met vreugde.’ Met andere woorden: dat is niet slechts een optie. God met vreugde dienen is niet een goedbedoeld advies, alsof God zegt: ‘O ja, voor Ik het vergeet, zou je vandaag misschien af en toe even willen glimlachen terwijl je Mij dient? Dat zou Ik heel fijn vinden. Het zou geweldig zijn als je je houding een beetje kon aanpassen.’
Nee, dat wij de Heer met vreugde dienen is niet iets wat Hij prettig zou vinden (als we er toevallig aan denken of in een vrolijke bui zijn); het is een gebod.
Wie je ook bent en wat je omstandigheden op dit moment ook zijn, God geeft je de opdracht om Hem op een vreugdevolle manier te dienen. En die opdracht geldt voor iedereen, of je nu vanaf je nek verlamd bent en in een rolstoel zit, of dat je een ouder bent die zijn kinderen naar school brengt. Of je nu student bent, op weg naar college, of in een verpleegtehuis woont, of je voorbereidt op het leiden van een Bijbelstudie. Deze opdracht geldt voor mensen die voltijds voor een christelijke organisatie werken, voor huisvrouwen, voor mensen met een baantje als afwasser of parkeerwacht. Als zoon of dochter van God maakt het niet uit welke taak Hij je gegeven heeft – je dient Hem ermee. En Hij zegt dat je alles wat je doet van harte moet doen ( een mooie omschrijving, vind ik, want dat betekent dat je het met vreugde doet), als voor Hem. Dien de Heer met vreugde, met blijdschap. Dat is geen optie.”
Joni Eareckson Tada

3 augustus 2012

Zomerwandeling

Is het zomer of herfst?

Mos...veel mos...

NaaktslakRoofvogelnest


Hoe zou Paulus naar de Spelen gekeken hebben?


"Toen Paulus zijn brieven schreef aan de christenen in Korinthe werden er al Olympische Spelen gehouden. Die hadden namelijk plaats vanaf 776 voor Christus tot 393 na Christus. "Iedereen wist van de Spelen. Paulus hoefde hen niet uit te leggen wat het was. Iedereen was zich bewust van de Spelen. Dat is ook vandaag zo." Dat zei John Piper in 1992 tijdens een prekenserie over de Olympische Spelen van dat jaar. De preken van Piper werd vorige week opnieuw gepubliceerd door de website Desiring God.
Paulus schreef met de Spelen in zijn achterhoofd aan de gemeente in Kortinhe: 'Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.'

John Piper: "Wanneer je de atleten ziet rennen, zie dan een ander rennen. Wanneer je hen ziet boxen, zie dan een ander boxen. Wanneer je hen ziet trainen en zichzelf ziet verloochenen, zie dan een andere vorm van training en zelfverloochening. Wanneer je atleten ziet lachen met een gouden medaille om hun nek, zie dan een andere prijs. Dat is wat Paulus in dit bovenstaande gedeelte wilde zeggen. Iedere keer wanneer je de televisie aanzet om de Spelen te bekijken, spreekt God tot ons. Als ik Paulus goed begrijp zijn de Olympische Spelen voor christenen bedoeld als een enorme impuls om de strijd van het geloof te strijden en de race van het leven met niets minder dan Olympische passie te lopen. Tijdens de Olympische Spelen zie je enorme discipline en zelfs pijn van atleten in het streven naar een gouden medaille en een uur in de glorie van menselijke lof."

"Onthoud boven alles dit: wat God ons aanbiedt in het Evangelie en de kroon als prijs is 10.000 keer waardevoller dan al het goud."
Bron: CIP

2 augustus 2012

Het Aardhuis

Het Aardhuis In Apeldoorn, werd gebouwd in opdracht van Koning Willem III in 1861 op de Aardmansberg. Het diende oorspronkelijk voor militaire besprekingen. Later kreeg het de functie als jachtchalet. Het fungeert nu als bezoekerscentrum en museum, maar is gedeeltelijk nog ingericht als jachtchalet, bijvoorbeeld de trapopgang, de grote zaal en de stijlkamer met historische meubels, schilderijen, jachtwapens en geweien van belangrijke herten. Bij het Aardhuis is ook een wildpark waar je een route kunt wandelen of van een rondleiding kunt genieten o.l.v. een gids.
Vanmorgen hebben we hiervan genoten:

In de verte zagen we met een verrekijker Edelherten


Tonderzwammen

Wilde zwijnen

Inspirerende boom


De 'jonge' gids die ons veel leerde onderweg..

1 augustus 2012

Een plaats van genezing (2)"Misschien ben jij, net als ik, er weleens bang voor geweest dat de zorgen, de problemen en de beproevingen van het leven jou op een gegeven moment zouden uitputten, dat je vreugde zou verdwijnen en je hoop op zou drogen; dat je niet langer in staat zou zijn om het licht van Jezus te verspreiden. In werkelijkheid gebeurt vaak juist het tegenovergestelde.
Het zijn niet de pijn, het verdriet of de (geestelijke) blauwe plekken die ons beroven van de schoonheid van Christus in ons leven. Het zijn juist dingen als onverschilligheid, ongepaste trots, aardse beslommeringen of te veel voorspoed die een smerige laag over onze ziel vormen."
Joni Eareckson Tada
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...