31 maart 2012

Van Palmpasen tot Pasen


Wie het leuk vindt om met de kinderen de week voor Pasen bewust te vieren kan eens kijken op de site Van Palmpasen tot Pasen Wij hebben het vele jaren gedaan toen de kinderen bij ons nog wat kleiner waren.

Het is de bedoeling dat jullie vanaf Palmzondag iedere dag een verhaal uit de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus lezen of vertellen. Om dit te visualiseren is er voor elke dag een symbool bijgevoegd. Dit symbool kan op de bijgevoegde strook (‘weg’) worden gelegd. In dit boekje wordt verdere toelichting bij de symbolen gegeven. Deze toelichting kan worden gebruikt om de kinderen de symbolen uit te leggen.

Een gezegende week toegewenst!


Kun jij tegen kritiek?"Ik hou van kritiek, want het levert mij veel voordeel. Ik bekijk kritiek niet als een persoonlijke aanval, probeer niet te verdedigend te reageren en laat ze bewust toe. Kritiek is een kans om na te denken, en mijn leven aan Gods Woord en de invloed van de Geest te toetsen. Gaat het om terechte kritiek, dan kan ik die in dank aanvaarden en tot herstel komen. Onterechte kritiek laat ik aan God over. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Dat helpt mij toe te blijven zien op mijzelf en de navolging van Christus belangrijker te achten dan mijn gelijk."
Jef De Vriese

Dit is mooi verwoord vind ik. Hoe ga jij om met kritiek?30 maart 2012

EchtVerbonden - een informatie website over het huwelijkMisschien heb je er al wel eens op gekeken, misschien nog nooit, maar de website EchtVerbonden is bijna  5 jaar in de lucht! De schrijfster van de website, Marianne, vertelt waarom het zo belangrijk is om te investeren in je huwelijk. Hieronder volgen enkele citaten van haar website:

"Door mijn eigen ervaringen, maar ook door er veel over na te denken en te lezen, ben ik diep onder de indruk geraakt van de waarde van het huwelijk. Steunend op de pijlers van liefde en trouw is het een unieke verbintenis, die met geen enkele andere menselijke relatie te vergelijken is. De oorsprong van het huwelijk ligt dan ook niet bij mensen, maar bij God." 

"Het kost vaak echt moeite om de onderlinge band sterk te houden. Maar iets wat zo kostbaar is, màg ook wel wat kosten. Het huwelijk is elke investering meer dan waard! En ik ben ervan overtuigd dat God dat ook van gehuwden vraagt. Hij spoort ons aan met de woorden: "Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden...". (Hebreeën 13:4) Als mannen en vrouwen zich inspannen om in hun huwelijk de liefde en trouw hoog te houden, dan wil Hij daar Zijn zegen over geven. Het is mijn droom dat steeds meer mannen en vrouwen hun huwelijk tot bloei mogen zien komen en van de heerlijke vruchten kunnen genieten!"

"Heb je een fijn huwelijk en wil je dat graag zo houden? Of denk je wellicht: 'Wat goed is, kan beter'? EchtVerbonden moedigt je aan om te investeren in je huwelijk. Om door net dat 'kleine-stapje-extra' je huwelijk nog meer glans te geven.

"Misschien ben je op zich wel gelukkig met elkaar, maar vraag je je soms ineens af 'of dit nu alles is?' Of misschien begin je na een aantal jaren toch wat slijtage-plekjes te bespeuren? Dan ben je wellicht zo aan elkaar gewend geraakt, dat de verwondering wat naar de achtergrond is verschoven. En dan kun je plotseling beseffen dat je aan het indutten was. EchtVerbonden moedigt je aan om wakker te worden en om je ogen wijd open te houden. Om die 'haarscheurtjes' te herstellen voordat ze echt gevaarlijk worden. Door je relatie goed te onderhouden, kun je die oorspronkelijke glans weer terug winnen."

"Het kan ook zijn dat je teleurgesteld bent in je huwelijk. Mogelijk is er sprake van gekwetstheid, of wellicht van woede of wrok. Het kan zelfs lijken of jullie volkomen onverschillig voor elkaar zijn geworden. Of misschien wordt jullie verhouding voortdurend aangevreten door gekibbel en onenigheid. EchtVerbonden moedigt je aan om dapper stand te houden. Om trouw te blijven en om te vechten voor de liefde. EchtVerbonden gelooft dat ook beschadigde huwelijken (weer) glans kunnen krijgen! "

Wie meer wil lezen kan terecht op de website van EchtVerbondenHier staat een ruime verzameling teksten en tips op over alles wat te maken heeft met liefde, seksualiteit en huwelijk.


29 maart 2012

Bidden voor mensen die je niet kent

Het klinkt een beetje vreemd maar Paulus bidt in de Colossenzenbrief voor mensen die hij helemaal niet kent en nog nooit had ontmoet. Zijn gebed laat zien hoe ook wij voor anderen kunnen bidden, of we hen nu kennen of niet. We kunnen God vragen dat ze:
 • Zijn wil zullen begrijpen.
 • Geestelijke wijsheid zullen ontvangen.
 • Op een manier zullen leven die God eert.
 • Vriendelijk zullen zijn voor anderen.
 • God steeds beter leren kennen.
 • Vervuld zijn met Gods kracht.
 • Volharden in het geloof.
 • Steeds vol zijn van de blijdschap van Christus.
 • Steeds dankbaar zijn.
Alle gelovigen hebben diezelfde dingen nodig. Als je niet weet wat je voor een ander zou kunnen bidden, denk dan aan dit voorbeeld in Paulus' gebed aan de Colossenzen.

28 maart 2012

Begraaf of gebruik je je talenten ?

Sinds enkele weken lees ik steeds een stukje uit het boek 'Ademruimte' van christenpsycholoog en Jarsons directeur Matthijs Goedegebuure. Nu  heb ik nog maar 7 van de 37 hoofdstukken gelezen en kan nog niets zeggen over de totale inhoud, maar ik weet zeker dat ik nog veel meer moois ga tegenkomen. Wat me tot nu toe opvalt en aanspreekt is de manier waarop de schrijver spreekt over 'talent'.

Veel christenen weten dat ze talenten van God gekregen hebben en gaan er mee aan de slag maar er zijn ook heel veel mensen die niet weten met wat voor talenten ze gezegend zijn. Ook zijn er mensen die het wel weten maar ze niet gebruiken. Ze stoppen ze het als het ware 'onder de grond'.
Op blz 50-51 staat een waardevol stukje. Ik heb het een paar keer gelezen en het tot me door laten dringen.

De waarde van een talent  
'Afgelopen weekend las ik weer eens de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25. Ook al heb ik een bepaald Bijbelgedeelte vaak gelezen, altijd vallen me weer nieuwe dingen op. Zo ook deze keer.
Allereerst viel me op dat de heer die naar het buitenland ging zijn slaven zijn bezittingen toevertrouwde. Deze twee woorden zeggen heel veel: allereerst dat de talenten bezit zijn van die heer, lees: God. Ten tweede dat Hij deze bezittingen aan zijn slaven toevertrouwt. Je leent je talenten niet, je beheert ze niet alleen, nee ze worden je toevertrouwd. Toevertrouwen betekent dat iets je in vertrouwen wordt gegeven. God geeft je dus niet alleen talenten, maar Hij geeft je ook vertrouwen. Hij vertrouwt je. Je krijgt volledige zeggenschap over iets wat Hij zelf heeft gemaakt, heeft bedacht. Alleen dat is al super.

De schrijver rekent vervolgens even en komt iets later tot de ontdekking dat één talent neerkomt op zo'n 600.000 euro. Een half miljoen!

De man die vijf talenten had gekregen, had dus ruim twee en een half miljoen euro van zijn heer toevertrouwd gekregen. Ik was echt verrast toen ik dit las. Zo'n ontdekking inspireert en stimuleert me weer opnieuw om mensen te helpen hun talent te ontdekken en het beste er uit te halen. Er zit zo ongelofelijk veel potentie in talent. Ik wil daarom iedereen die dit leest uitdagen. Uitdagen om te ontdekken wat je in huis hebt. Denk er over na, doe een test, vraag het na bij je omgeving, kijk eens terug naar je prestaties en wat je graag doet.
Want een talent is iets wat je gemakkelijk over het hoofd kunt zien. Veronachtzamen. Of denken dat het niet zoveel bijzonders is. Of denken dat God er wel iets mee zal doen. Zoals die man die zijn half miljoen onder de grond stopte. Hij zag zijn Heer niet als iemand die hem een goddelijke bezitting toevertrouwde waar succes mee te behalen was. Maar hij zag zijn heer als een hard mens die 'maait waar hij niet gezaaid heeft, en inzamelt waar hij niet gestrooid heeft.' Zijn motivatie voor zijn gedrag wordt angst. Angst voor de afrekening, angst voor mensen, angst voor verkeerde invloeden, vul maar in. Zijn heer benoemt haarscherp hoe deze man ten diepste in elkaar zit: boos en lui. Angst, boosheid en luiheid vormen een duivelse triade in mensenlevens. Het maakt mensen kritisch, achterdochtig, onevenwichtig en obsessief. Ze durven hun talent, en ook dat van anderen, niet in vrijheid in te zetten en isoleren zich vervolgens steeds meer van de rest. Ze hebben geen echt vertrouwen. Niet in God, niet in zichzelf en niet in anderen.
Maar even terug naar het positieve nieuws: God heeft je zijn bezittingen toevertrouwd! Geen kleinigheidje, geen aardigheidje, maar iets dat regelrecht uit de hemel komt. Iets wat miljoenen waard is! En let op: er zit iets in waarmee je deze waarde kunt verdubbelen! Wees dankbaar, niet bang, zet het vertrouwen in. 'Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken' zegt Spreuken. 
Gods bezittingen zijn echt bijzonder. In Zijn handen vermenigvuldigen zaken zich op een wonderlijke manier. Maar alles draait om vertrouwen. Dat is de sleutel tot zegen.'

Wat doen wij eigenlijk met onze talenten die we van God hebben gekregen ook al is het er misschien maar één? Begraven we ze of gebruiken we ze en op welke manier dan? Zijn we ons eigenlijk wel bewust van de waarde van de talenten die we hebben gekregen?
Goede vragen om eens over na te denken en er tenslotte er ook iets mee te doen.

Hieronder is nog een filmpje van Goedegebuure waar hij uitlegt waarom het belangrijk is op zoek te gaan naar je talent. Op YouTube is ook nog de langere versie te zien van dit interview.

             27 maart 2012

Wat voor volgeling zou een jonge christen worden?


Filippenzen 3: 17-18  'Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus.'

Paulus riep de Filippenzen op ernaar te streven steeds meer op Christus te gaan lijken. Dat konden ze doen door zijn voorbeeld te volgen. Dat betekende natuurlijk niet dat ze precies alles moesten doen wat hij deed. Hij had immers net gezegd dat hij niet volmaakt was. Maar net als hij, moesten ze hun leven richten op dat ene doel: worden als Christus.
Waarschijnlijk was nog geen van de evangeliën geschreven. Paulus kon dus niet tegen hen zeggen dat ze in de Bijbel moesten lezen hoe Jezus was geweest. Daarom spoorde hij hen aan hem na te doen. Dat Paulus tegen mensen kon zeggen dat ze zijn voorbeeld maar moesten navolgen, getuigt van zijn karakter. 
Kunnen jij en ik dat ook zeggen? Wat voor volgeling zou een jonge christen worden als hij of zij mij of jouw voorbeeld navolgde?

Bron: Het leven

26 maart 2012

100 namen van Jezus


Advocaat  - 1 Johannes 2:1
Alfa en Omega - Openbaring 1:8; 22:13
Almachtige  - Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
Amen  - Openbaring 3:14
Apostel van ons geloof  - Hebreeën 3:1
Beeld van God  - 2 Korintiërs 4:4
Begin en het Einde  - Openbaring 22:13
Begin van Gods schepping - Openbaring 3:14
Bemiddelaar tussen God en mensen - 1 Timoteüs 2:5
Bemiddelaar van een nieuw verbond -  Hebreeën 9:15
Bereider van redding  - Hebreeën 2:10
Betrouwbare Getuige - Openbaring 1:5
Bron van eeuwige redding - Hebreeën 5:9
Brood dat leven geeft  - Johannes 6:35; 6:48
Brood van God - Johannes 6:33
Christus - 1 Johannes 2:22
De HEER is onze gerechtigheid  - Jeremia 23:6
De Opstanding en het Leven - Johannes 11:25
De rechtvaardige - Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen - Handelingen 4:11
Deur - Johannes 10:9
Die leeft  - Openbaring 1:18
Eerste en Laatste  - Openbaring 1:17; 2:8; 22:13
Eerstgeborene uit de doden  - Openbaring 1:5
Eeuwige Leven -  1 Johannes 1:2; 5:20
Eeuwige Vader  - Jesaja 9:5
Enige Erfgenaam  - Hebreeën 1:2
Enige Zoon - Johannes 1:18
Enige Zoon van God - 1 Johannes 4:9
God - Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Romeinen 9:5;
2 Petrus 1:1; 1 Johannes 5:20; enz
Goddelijke held - Jesaja 9:5
Gods kracht -  1 Korintiërs 1:24
Gods wijsheid - 1 Korintiërs 1:24
Goede Herder -  Johannes 10:11,14
Grondlegger en voltooier van ons geloof Hebreeën 12:2
Grote Herder - Hebreeën 13:20
Grote Hogepriester  - Hebreeën 4:14
Heer - 2 Petrus 2:20
Heer die deelt in Gods luister -1 Korintiërs 2:8
Heer van alle mensen  - Handelingen 10:36
HEER van de hemelse machten  - Jesaja 9:5
Heerser over de vorsten van de aarde-  Openbaring 1:5
Heilig en Betrouwbaar  - Openbaring 3:7
Heilige  - Handelingen 3:14
Hemels mens - 1 Korintiërs 15:48
Hoeksteen - Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
Hogepriester - Hebreeën 2:17
Hoofd van de Kerk -  Efeze 1:22; 4:15; 5:23
Hoogste Heer en koning - 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Hoogste herder -  1 Petrus 5:4
Hoop -  1 Timoteüs 1:1
Hoop op goddelijke luister - Kolossenzen 1:27
Hoorn van Heil - Lukas 1:69
Ik Ben - Johannes 8:58
Koning der eeuwen  - 1 Timoteüs 1:17
Koning der koningen - 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Koning van de Joden - Matteüs 27:11
Koning van Israël - Johannes 1:50
Kostbare hoeksteen -1 Petrus 2:7
Laatste Adam - 1 Korintiërs 15:45
Lam - Openbaring 13:8
Lam van God  - Johannes 1:29
Lam zonder smet of gebrek - 1 Petrus 1:19
Leeuw uit de stam Juda  - Openbaring 5:5
Leven  - Johannes 14:6; Kolossenzen 3:4
Levende steen - 1 Petrus 2:4
Licht van de wereld  - Johannes 8:12
Mensenzoon  - Matteüs 8:20
Ons Pesachlam - 1 Korintiërs 5:7
Onze bescherming - 2 Tessalonicenzen 3:3
Onze echtgenoot - 2 Korintiërs 11:2
Onze grote God en Heiland - Titus 2:13
Onze heiligmaking - 1 Korintiërs 1:30
Onze rechtvaardigheid  - 1 Korintiërs 1:30
Onze verlossing - 1 Korintiërs 1:30
Onze wijsheid  - 1 Korintiërs 1:30
Profeet -  Handelingen 3:22
Rechtmatige telg -  Jeremia 23:5
Redder -  Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Petrus 2:20
Redder / Verlosser - Romeinen 11:26
Rots - 1 Korintiërs 10:4
Schepper  - Johannes 1:3
Stralende morgenster - Openbaring 22:16
Telg van David -  Openbaring 5:5; 22:16
Trouw en Betrouwbaar - Openbaring 19:11
Trouwe en betrouwbare Getuige - Openbaring 3:14
Uiterste Hoeksteen -  Efeze 2:20
Verheven en enige heerser - 1 Timoteüs 6:15
Verzoening voor onze zonden - 1 Johannes 2:2
Vorst van de volken - Openbaring 15:3
Vorst van het leven - Handelingen 3:15
Vredevorst - Jesaja 9:5
Waarheid - Johannes 1:14; 14:6
Ware brood uit de hemel  - Johannes 6:32
Ware licht dat ieder mens verlicht - Johannes 1:9
Ware wijnstok -  Johannes 15:1
Weg - Johannes 14:6
Wijsheid van God - 1 Korintiërs 1:24
Wonderbare raadsman - Jesaja 9:5
Woord  - Johannes 1:1
Woord van God  - Openbaring 19:13
Zoon van David  - Lukas 18:39
Zoon van de Allerhoogste - Lukas 1:32
Zoon van God - Johannes 1:49; Hebreeën 4:14a

23 maart 2012

Wat betekent Pasen?


Aan de zijkant van dit weblog heb je een tijdlang kunnen lezen dat het bericht 'Wie weet nog wat Pasen betekent?' het meest gelezen blogbericht is. Aan de ene kant is dat mooi - het valt op en zet aan tot nadenken - maar aan de andere kant is het een erg triest bericht. "Slechts 3,2 procent van de Nederlandse bevolking denkt met Pasen aan vergeving. Blauw Research onderzocht dit (in 2011) in opdracht van Alpha-cursus Nederland. “Mensen in de leeftijd van 26 tot 34 jaar associëren Pasen eerder met de paashaas dan met Jezus.”

Toen ik afgelopen week de 'Allerhande' van AH mee naar huis nam, viel ik van de ene verbazing in de andere. Een paar citaten die ik tegenkwam:

'Zálig Pasen! met 100% natuurlijke roomboter'.
'Een paasontbijt met heel veel l'amour'
'Verras iedereen deze Pasen eens met een unieke rollade'
'Pasen zonder kip? Kan. Maar Pasen zonder ei? Onmogelijk'
'Maak een feest van Pasen'
'Ja, zin in Pasen! van ontbijt tot borrel. In de paaskrant vind je alles wat je nodig hebt'.
'Een paashaas van chocolade van wel 2.8 kilo. Dat is nog eens een paascadeau'
'Kleur je Pasen, maak het extra bont dit jaar!'
'Op je paasbest aan het diner'

En zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan. Nu heb ik persoonlijk niets tegen op lekker eten en een gezellige tijd met je gezin of met vrienden of familie. Ook dat heeft God ons gegeven om van te genieten, maar zo overdreven als het hierboven wordt aangekondigd, is volgens mij toch niet de bedoeling. De werkelijke betekenis van Pasen wordt totaal over het hoofd gezien en vergeten.

We kunnen nog veel getuigen als christen en mensen vertellen dat er meer is dan wat hierboven is vermeld. Kijk ook eens op de website Waarom geloven?, misschien kunnen we mensen in onze omgeving hierop wijzen als we met ze in gesprek raken.22 maart 2012

Heeft je man prioriteit?

In het Bijbelboek Titus (Hfdst. 2:3-4) kun je lezen dat het de bedoeling is dat je, na God, je man de eerste plaats inneemt in je hart. (Voor de man geldt natuurlijk dat dit de vrouw zou moeten zijn.)
Toch blijkt dit voor veel vrouwen, vooral in het begin van hun huwelijk maar ook in de jaren die volgen, één van de moeilijkste dingen te zijn.
'Natuurlijk' houd je van je man maar om dit ook praktisch te laten zien in het leven van elke dag, is een ander verhaal. Er zijn zo vaak zoveel andere mensen die je aandacht vragen waardoor het soms moeilijk is je man te verkiezen boven alle andere relaties.

In het boek 'Een vrouw naar Gods hart', van Elizabeth George waarvan velen van jullie inmiddels al weten dat dit naast de Bijbel mijn meest favoriete boek is, (vandaag vielen voor het eerst de bladzijden eruit) vond ik opnieuw enkele aanwijzingen en richtlijnen die wij als vrouwen zouden kunnen overwegen én toepassen om onze man nog meer lief te hebben en hem werkelijk tot onze allereerste prioriteit te maken.
 • Bid dagelijks voor je man. (Wanneer je je tijd, hart en je leven investeert in gebed voor je man, zul je op een dag tot de ontdekking komen dat er minder ruzies zijn en dat je hart naar je man toe zachter - en zelfs warmer- wordt)
 • Plan dagelijks iets voor je man (bv. speciale momenten, maaltijden, speciale dingen waardoor je hem laat merken dat je om hem geeft, of plan momenten alleen en breng de kinderen een keertje wat eerder naar bed).
 • Bereid je dagelijks voor op de komst van je man. (Maak het huis aan kant, doe iets aan je uiterlijk, zorg voor een warm welkom of zorg ervoor dat je niet aan de telefoon bent)
 • Behaag je man (Nauwlettend aandacht besteden aan zijn verlangens, voorkeuren en aversies kost enige inspanning maar kan veel opleveren).
 • Bewaak je tijd met je man. (Het is soms verleidelijk om je avonden vol te plannen met goede dingen maar 's avonds thuis zijn met je man is ook heel belangrijk).
 • Heb je man in lichamelijk opzicht lief. (In 1 Korinthe 7:3-5 staat hier meer over net als in het boek Hooglied).
 • Reageer positief op je man. (Het zou veel spanning schelen wanneer de gedachten, beslissingen en woorden van je man in zijn huis liefdevol beantwoord worden, in plaats van met verzet, negativisme of een preek).
 • Prijs je man (en laat je bv. niet kritisch uit tegenover anderen over je man).
 • Bid zonder ophouden. (Beginnen met gebed en eindigen met gebed zal het grote verschil maken. Je kunt bidden voordat je 's ochtends iets zegt, telkens wanneer hij thuis is, voor dat hij thuiskomt, gedurende de avond of wanneer jij thuiskomt en hij al thuis is.
Door de dag heen kunnen we gebruik maken van de elke gelegenheid die we hebben om God te vragen ons in staat te stellen de liefdevolle, steunende vrouw te zijn die Hij wil dat we zijn.

Het is een hele lijst, en een hele opsomming die in het boek nog veel verder wordt toegelicht en uitgediept. Het is mij opnieuw duidelijk geworden... er is nog veel gebed nodig en ik heb nog een hele hoop te leren (ook na ruim 21 jaar huwelijk).


Wij zijn verantwoordelijk voor onze kinderen


"We beseffen vaak te weinig dat wij verantwoordelijk zijn voor onze kinderen. Natuurlijk maken ze op een bepaalde leeftijd eigen keuzes, maar ik denk dat we ze die te makkelijk laten maken." Dat zegt Corien Stap in een interview met CIP.

Stap is zelf samen met haar man werkzaam op een evangelisatiepost van de Protestante Kerk in Nederland. Ze meent dat we onze kinderen te makkelijk hun gang laten gaan: "Er wordt naar mijn mening te snel voor de lieve vrede gekozen. We willen geen ruzie met onze kinderen en we willen al helemaal niet dat ze het huis uit gaan. Het gevolg is dat we ze hun zin geven. Dat hebben onze kinderen natuurlijk zelf door en daar maken ze graag gebruik van. Op deze manier kunnen ze zichzelf alles permitteren en ik ben ervan overtuigd dat wij als ouders er dan medeverantwoordelijk voor zijn. We mogen onze kinderen houden aan de regels, die we samen afgesproken hebben en wanneer ze dat niet doen, kunnen we ze daar op aanspreken. We zijn echter slappe ouders geworden die benauwd zijn dat hun kinderen boos worden. Dat is toch de omgekeerde wereld?"

"Juist daarom maken kinderen namelijk vaak zelf de keuzes", vervolgt Stap. "Ze missen een leidinggevend figuur, iemand die ze de weg wijst en ze houdt aan de afspraken. Wanneer we de liefde van God kennen en weten wat Christus voor ons gedaan heeft, hebben wij ook alles voor onze kinderen over. We zien echter wel dat God ook kan tuchtigen en zijn kinderen terecht kan wijzen. Op die wijze moeten wij ook met onze kinderen omgaan. Niet dat we er plezier in hebben, maar voor hun eigen bestwil."
Bron: CIP

Wat vinden jullie van dit stukje?

21 maart 2012

Wat heb jij vandaag gedaan?


Onlangs las ik een grappig verhaaltje. Even tussendoor als ontspanning. Verdient geen navolging :)

"Op een middag kwam een man thuis van zijn werk en vond een totale chaos in zijn huis. Zijn drie kinderen waren buiten, nog steeds in pyjama's, spelend met modder en lege dozen, en overal slingerden lege verpakkingen rond. De deur van de auto van zijn vrouw was open, net zoals de voordeur van het huis.

Toen hij naar binnen ging vond hij een nog grotere rotzooi. Een lamp was omgevallen, en het kleed lag opgeduwd tegen de muur. In de woonkamer stond de televisie hard aan met daarop het tekenfilmkanaal. Verder slingerden overal speelgoed en verschillende kledingstukken rond. In de keuken stonden op het aanrecht en gootsteen overal borden, resten van het ontbijt lagen op het aanrechtblad, er lag hondenvoer op de grond, een kapot glas lag onder de tafel, een klein hoopje zand lag bij de achterdeur. Hij ging snel naar boven, over speelgoed en nog meer kledingstukken heenstappend, op zoek naar zijn vrouw.

Hij was bezorgd dat ze ziek zou zijn of dat er iets ernstigs gebeurd was. Hij vond haar liggend in de slaapkamer, nog opgekruld in bed in haar pyjama terwijl ze een boek las. Ze keek naar hem op, glimlachte, en vroeg hoe zijn dag was.

Hij keek haar verwilderd aan en vroeg: "Wat is hier vandaag gebeurd?"

Ze glimlachte opnieuw en antwoordde: "Weet je hoe je iedere dag als je van je werk thuiskomt aan me vraagt wat ik die dag gedaan heb?"

"Ja", was zijn ongelovige antwoord. Ze antwoordde: "Nou, vandaag heb ik het niet gedaan."

Het rijke leven


Nu ik in de Efezebrief aan het lezen ben, valt mij weer op hoe 'rijk' ik eigenlijk ben. In geestelijke zin! Het is zóveel dat het niet goed tot mij doordringt. Onderstaande punten heb ik ooit eens na afloop van een dienst meegekregen van Br. Johan Schep. Soms lees ik ze weer eens door en blijf vol verbazing en verwondering. Alles wat ik nodig heb, heb ik ín Hem ontvangen. Wat een genade!!


 • Ik ben door het geloof in zijn volbrachte werk aan het kruis, rechtvaardig voor God en al mijn zonden zijn  vergeven (Rom. 5:1).
 • Als ik opnieuw zondig maar dit oprecht belijd, mag ik weten dat Hij mij vergeeft en daardoor onze relatie weer is hersteld (1 Joh. 1:9).
 • Ik ben met Christus gestorven en opgewekt, mijn leven is verborgen met Christus in God (Kol. 3:3 en Efeze 2:5).
 • Ik word, omdat ik in Christus ben, niet meer veroordeeld (Rom. 8:1)
 • De Here leert mij denken zoals Hij zelf denkt. Ik ben gekocht en betaald (door Zijn kostbaar bloed) en ben niet meer van mijzelf maar van Hem (1 Kor. 2:16, 6: 19-20).
 • Ik ben verzegeld met de Heilige Geest die een onderpand is van mijn toekomstige erfenis (Efeze 1: 13-14).
 • Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen (Efeze 1:3) en zo dankbaar dat ik ben uitverkoren van voor de grondlegging der wereld (Efeze 1:4).
 • Ik heb al reeds een plaats gekregen in de hemel (Efeze 2:6).
 • Ik heb door de Heilige Geest toegang tot de Vader en mag in vertrouwen en vrijmoedigheid tot God naderen en Hem “Abba, Vader” noemen (Efeze 3:12)
 • Ik ben verlost van de macht van de satan en overgebracht in Zijn Koninkrijk (Kol 1:13).
 • Ik heb een nieuwe natuur en een nieuw Leven ontvangen, Christus woont in mij (Kol 2:11 en Gal. 2:20).
 • Ik heb een Geest gekregen van kracht, liefde en bedachtzaamheid (2 Tim 1:7).
 • De Here Jezus schaamt zich niet mij (omdat wij dezelfde Vader hebben) Zijn broeder te noemen (Heb.2:11).
 • Ik mag vrijmoedig naar de troon van God gaan om hulp te krijgen, in alle situaties van mijn leven (Hebr. 4:16).
 • De Here God heeft mij kostbare en zeer grote beloften gegeven. nl; dat ik deel heb aan zijn Goddelijke natuur (2 Petrus 1:4).
 • De Here pleit en bidt voor mij, zonder ophouden (Hebr. 7:25).
 • De Here Jezus heeft mij Zijn volmaakte vrede geschonken en daar kan ik mij op afstemmen (Jes. 26:3 en Fil.4:7).
 • De Here Jezus geeft mij een levende hoop en ik mag nu al weten na dit leven voor eeuwig MET CHRISTUS te zijn (Fil. 1:21).


19 maart 2012

Niets bijzonders....


Nazareth - een geweldige boodschap
Geschreven door: Marienschwester Joela


"In de Bijbel lezen we over de geboorte van Jezus, over zijn vlucht naar Egypte, en dan lange tijd niets meer. Over een periode van meer dan 10 jaar geen enkel woord. Eindelijk een gebeurtenis: Jezus bezoekt als twaalfjarige de tempel in Jeruzalem! Door één enkel zinnetje valt er plotseling licht op zijn identiteit als Zoon van God: "Wist u niet, dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?" ( Luc. 2:49) Maar daarmee houdt het dan al weer op. Terug naar Nazareth, terug in het ouderlijk huis. "en was hun onderdanig" staat er - nog eens 18 jaar lang. Dat scoort bij ons niet bijzonder hoog en is wel het laatste wat ons imponeert. Waar blijft hier creativiteit, zelfverwerkelijking en levensvervulling?
Maar in dit schijnbaar niet tot ontplooiing komen ligt een boodschap verborgen.

De geweldige boodschap van Nazareth luidt: Niets bijzonders! Wij rennen misschien van het ene evenement naar het andere, zoeken van 's ochtends tot 's avonds zoveel mogelijk afwisseling. Hier is het omgekeerd. De Zoon van de levende God, die alles geschapen heeft, het evenbeeld van de onzichtbare God, de Koning der koningen, die komen zal met macht en heerlijkheid - leeft 27 jaar in de verborgenheid van Nazareth. Geen enkel teken, geen wonder, geen genezing - niets bijzonders.
Een eenvoudige timmermanszoon in een provinciestadje, dat ook nog slecht bekend staat, in een arm gezin, met een alledaags handwerk - niets bijzonders. Wat een troost voor ons: dagelijks hetzelfde: wat een goede boodschap voor alle 'niets bijzonderen'!  Een geweldige boodschap voor huisvrouwen: koken, afwassen, de was doen, strijken - koken, afwassen, de was doen, strijken - elke dag opnieuw niets bijzonders!

Iets verbazingwekkends vindt er in Nazareth plaats. In de verborgenheid groeit de volmacht van de Zoon van God, in het trouw zijn in de kleine dingen, in het eentonige leven van alledag, zonder spotlights - ongezien - ongeacht - onbegrepen. Wat een 'schandaal 'in onze op sensatie beluste wereld! De wetten van Gods Koninkrijk zetten onze waarden volledig op hun kop! Ware grootte ligt in de nederigheid. Wat een enorme kracht groeit er in de verborgenheid! In volledige afhankelijkheid van de Vader wacht Jezus op 'Zijn tijd'. Dan pas treedt Hij in het openbaar met het wonder op de bruiloft in Kana ( Joh. 2)
"Jezus van Nazareth", luidt het opschrift aan het kruis. Nazareth mogen we niet over het hoofd zien. Nazareth mag niet vergeten worden. Nazareth is onlosmakelijk verbonden met het verzoeningsoffer van Jezus.
Ik heb mijn Nazareth lief. Ik dank Hem met heel mijn hart. Zijn voetsporen in Nazareth hebben we heel erg geholpen. Telkens opnieuw wacht Hij op me en Hij roept ons allen toe: "Waar ik ben, daar zal mijn dienaar ook zijn"( Joh 12:26). Hij heeft kostbare geschenken voor ons bereid - verborgen schatten in de donkere akker van Nazareth."

Regeltjes of vrijheid?


De afgelopen week heb ik de Galatenbrief gelezen en ben er opnieuw van onder de indruk geraakt. Het is een open en duidelijke verklaring van de vrijheid van de christen. De christenen in Galatië wilden ongetwijfeld groeien in het christenleven, maar ze werden misleid door mensen die zeiden dat dit alleen kon door de Joodse wetten te houden.
Toen ik hier over nadacht herkende ik er een stuk van mijn eigen manier van leven in. Regelmatig probeer ik me ook aan allerlei regeltjes te houden waarvan ik denk dat ze goed zijn. Soms vraagt een ander iets van mij, maar regelmatig leg ik ze ook mijzelf op. Het voelt vaak goed als je hieraan hebt gehouden, het geeft het gevoel dat 'het gelukt' is en het zelf hebt kunnen bereiken. Toch is dit absoluut niet het christenleven dat Paulus hier bedoelt. We kunnen niet worden gered door iets wat je zelf kunt 'doen'. Wanneer je zo leeft zit je als het ware gevangen en verstrikt in regels en bent op dat moment niet 'vrij'.
Het zou, als je er goed over nadenkt, ook belachelijk zijn als een gevangene die net was vrijgekomen uit zijn cel, weer terugliep en er vrijwillig weer in zou gaan zitten. Ook een dier dat bevrijd is uit een val gaat niet terug om weer in die val te kruipen. Zo is het eigenlijk ook verdrietig voor een christen om weer terug te vallen in allerlei wetjes en regeltjes terwijl Christus ons in de vrijheid heeft gezet.
Ik ben er door het lezen van deze brief weer opnieuw bij bepaald hoe belangrijk het is om in de vrijheid van Christus te leven en hoe belangrijk het is Hem te dienen in plaats van terug te gaan naar een vorm van wetticisme wat eigenlijk een vorm van slavernij is!
Vaak 'weet' ik dat het zo is, maar ik leef er niet altijd naar. Een waardevol Bijbelboek deze Galatenbrief.

16 maart 2012

This is a special person..

Regelmatig heb ik een filmpje of iets anders doorgegeven op dit weblog over Nick Vujicic. Kijk oa. HIER voor een getuigenis dat ik plaatste op 11 november 2010. Gisteren kreeg ik onderstaand filmpje twee keer doorgestuurd en kon niet anders dan het plaatsen. Het zal jullie waarschijnlijk net zo ontroeren en aangrijpen als  het mij (opnieuw) deed om deze man te horen getuigen van onze Heer en Heiland:


 

15 maart 2012

Nieuw leven

In Ezechiël 37: 5 wordt gesproken over een nieuwe geest die God zal brengen in de dorre doodsbeenderen.
Hoewel dit gedeelte bedoeld is voor het volk Israël, kunnen ook wij hier geestelijk gezien wel wat van leren.

"God is in staat om uit 'dode' dingen iets levends te maken. Hij kan elke situatie die voor ons hopeloos lijkt nieuw leven inblazen. De vraag is alleen of wij dit willen en of wij er open voor staan.
Misschien is het 'leven' uit je huwelijk verdwenen of lijkt de kerk waar je heen gaat doods en saai. Misschien ben je zelf het enthousiasme voor God kwijtgeraakt of voelt het of je werk je leegzuigt.
Zoals God Ezechiël de opdracht gaf in Zijn Naam actie te ondernemen, zo geeft Hij ons de kracht van gebed.
Als er geen liefde meer is in je huwelijk, bid! Als er geen leven meer is in je kerk, bid! Als je leven met God doods is, bid! Als je werk je meer en meer verstikt, bid! God staat te wachten om door ons heen te kunnen werken. Hij wil zijn leven brengen op plaatsen en in situaties die dood lijken te zijn. Als dorre beenderen een groot leger kunnen vormen ( Ez.37:1-14) dan zal er vast ook hoop zijn in jouw en mijn situatie. Door het gebed kunnen dingen die voor ons gevoel dood zijn, weer tot leven komen."

Bid je mee vandaag?

14 maart 2012

Vaders liefdesbrief

Kinderwebsites over christenvervolging

Stichting de Ondergrondse Kerk heeft een website voor kinderen gemaakt over christenvervolging. Met de site www.stefweb.nl  wil de organisatie kinderen op een 'ongedwongen' manier in aanraking brengen met het onderwerp. Ze kunnen verhalen lezen, materialen downloaden voor een spreekbeurt, spelletjes doen, puzzels maken en filmpjes bekijken.
Daarnaast is er de mogelijkheid in actie te komen voor vervolgde christenen: post sturen, tekeningen maken of een spaaractie opzetten.

Ook CIP heeft aandacht besteed aan deze website en geeft nog wat aanvullende informatie

De organisatie Open Doors heeft verschillende ook materialen voor kinderen die te gebruiken zijn. Een kinderkrant, posters, placemats, spelletjes enz.

Op welke manier besteden jullie wel eens aandacht aan vervolgde christenen in je gezin?

12 maart 2012

Op onze schoot zitten de politici van morgen

Deze week wil ik beginnen met een bemoediging uit een favoriet boekje van mij:

'Bijna dagelijks brengen de media ons, verborgen of openlijk, de boodschap over: "Vrouwen, jullie worden onderdrukt! Verzet je hiertegen! Handhaaf je!" En ook: "Kinderen ontnemen je je vrijheid. Word geen baarmachines. Door thuis te zitten, blijven jullie dom. Als je huisvrouw bent gaat je leven aan je voorbij. Jullie hebben recht op tederheid."
De gevolgen hiervan zien we vaak bij onze consulten. Was het een aantal jaren geleden nog de man die probeerde van zijn vrouw af te komen, vandaag zijn de rollen omgekeerd. Vee vrouwen kunnen geen zin meer ontdekken in een gewoon gezinsleven. Ook het huwelijk lijkt beknellend te zijn. Het is het summum van vrijheid voor veel van deze vrouwen dat ze geld mogen verdienen en eindelijk af zijn van het lastige kind, waarvan ze toch wel houden. Het is merkwaardig wat wij ons allemaal laten influisteren. Wij laten ons trends voorschrijven en volgen deze alleen maar om 'in' te zijn. Er wordt ons aangepraat dat wij baas in eigen buik zijn en wij gaan bereidwillig naar de 'slachtbank',  omdat een kind onze planning in de war zou kunnen brengen. Hebben wij echt niet door welke gedachte hier achter zit? Misschien vind je mij wel ouderwets, maar ik geloof dat het ons vrouwen aan iets heel  anders ontbreekt!
Ons ontbreekt de moed om de fantastische gaven die God in ons heeft gelegd, te gebruiken, namelijk te verwezenlijken wat latent in ons aanwezig is, omdat we als vrouw werden geboren.
Laten we maar eens op ontdekking gaan. Ons is de gave van de intuïtie gegeven. Dat is het vermogen om indrukken met ons gevoel waar te nemen, zonder woorden; anders gezegd: te weten wat er tussen de regels staat. Deze gave stelt ons in staat de innerlijke nood van de ander te begrijpen zonder dat hij er veel over hoeft te zeggen. Dat betekent je armen spreiden en kunnen troosten. Wat vrouwen in ruime mate is gegeven, is de gave geborgenheid te schenken. Dat stelt ons in staat om in een huis een sfeer te scheppen waarin de ander zich op zijn gemak voelt. De vrouw heeft de gave van een huis een thuis te maken. Wat een enorme gaven sluimeren er in ons! Wij hebben de mogelijkheid uit 'robots' mensen te maken, dat wil zeggen in een mens zijn diepste menszijn te wekken.
Waar de vrouw werkt, of het nu thuis is of op haar werk, moet je haar spoor kunnen volgen, namelijk een spoor van warmte. Iedere vrouw heeft, soms verborgen aanwezig, iets moederlijks in zich. In de omgang met andere mannen die ze tegenkomt, moet haar gave niet zijn dat ze zich slechts bezighoudt met haar uiterlijk zoals het ons in tijdschriften wordt voorgespiegeld. Integendeel, haar gave en opgave moet zijn dat ze door haar leven, door haar handelen en op het wezenlijke wijst.
Dat we verantwoording dragen voor de toekomst, dat ons leven eindig is, dat het streven naar een betere positie niet ten koste mag gaan van een ander, dat meer geld niet 'meer geluk' betekent, dat ieder van ons tegenover God verantwoording draagt voor de mensen aan zijn zijde. De vrouw als moeder, waar zo vaak  meewarig om geglimlacht wordt, is eigenlijk de hoofdpersoon van elk land en elke cultuur.
We kunnen rustig om ons laten lachen! Maar laten we met geheven hoofd lopen, niet vanuit trots, maar in het besef dat God ons waardig heeft bevonden de toekomst in onze schoot te dragen! In ons groeien alle toekomstige werknemers en chefs. Op onze schoot zitten de politici van morgen. Wij vrouwen bepalen hoe mensen met elkaar om zullen gaan. Wat wij onze kinderen bijbrengen aan godsvrucht en hoe ze als mens moeten functioneren, zal in de toekomst zijn vruchten afwerpen.'

Uit: Vertrouwelijk van Ruth Heil

10 maart 2012

WakeUp Deborah


Vorige week werd ik door één van mijn bloglezers gewezen op deze mooi website die in 2011 is gestart: WakeUp Deborah Nu gaat het er niet om dat de website mooi is maar dat het principe achter deze website zo geweldig is.

"WakeUp Deborah is een netwerk van Deborah’s (klik hier om te zien waar de naam vandaan komt) die dagelijks bidden voor (hun) kinderen, in het besef dat gebed het leven van kinderen verandert, nu en in de eeuwigheid.

Deborah’s zijn van oorsprong moeders die dagelijks 15 minuten bidden voor kinderen uit hun gezin, familie, kerk en wijk. Inmiddels is WakeUp Deborah uitgegroeid tot een wereldwijde beweging van gebed met als doel zoveel mogelijk voorbidders – biologisch, pleeg- of geestelijke ouders van kinderen en jongeren – aan te sporen om 15 minuten per dag te bidden tot God.

Deborah’s komen bij elkaar om te bidden, elkaar te bemoedigen, aan te sporen in gebed en te getuigen van de kracht en verhoring van gebeden.

Deborah’s kunnen al lid zijn van bestaande gebedsteams en naast hun dagelijks gebed het gebed van deze groep ondersteunen.

Aanmelden
Deborah’s kunnen zich aanmelden bij WakeUp Deborah en vormen samen het wereldwijde mozaïek van biddende vrouwen. Zij worden ook ingezet bij urgente en grensoverstijgende gebedspunten.

WakeUp Deborah is een initiatief van Youth for Christ en Saskia van Helden is de nationaal coördinator van WakeUp Deborah Nederland."

Wanneer je onderstaand filmpje bekijkt, kan het haast niet anders dan dat je enthousiast wordt :)

Klik HIER om de video te bekijken.8 maart 2012

Tennisballen

'Tijdens een dienst kwam een jeugdwerker met een kruiwagen vol met tennisballen het podium op lopen. 'Dit', zei hij terwijl hij een tennisbal in de lucht hield, 'dit zijn de momenten waarop wij onze jongeren, uw kinderen zien en een impact kunnen hebben op hun leven. Iedere bal staat voor een apart contactmoment. Een clubavond. Een gesprekje na de dienst op het kerkplein. Een toevallige ontmoeting bij de supermarkt in het centrum'.

Hij hield even stil. Op dat moment kwamen door alle gangpaden jeugdleiders aanlopen met kruiwagens vol tennisballen. 'En dit...', vervolgde hij zijn verhaal, terwijl de jeugdwerkers de kruiwagens één voor één leeggooiden over het podium, 'dit zijn de momenten waarop jullie als ouders impact hebben op uw kinderen en onze jongeren. Wij kunnen ons ding niet doen onder jullie.'
uit: handboek voor jeugdleiders

Hoe belangrijk vinden jullie goed jeugdwerk voor jullie kinderen? En hoe zien jullie dit in relatie tot de invloed die je als ouders hebt?

Sleutelkinderen door bezuinigingen


Gisteravond, 7 maart, werd tijdens het Journaal mijn aandacht getrokken door een triest bericht. Lees maar mee:

"Ouders besluiten vaker om kinderen noodgedwongen al op jonge leeftijd alleen thuis te laten, omdat ze de naschoolse opvang niet langer kunnen betalen. Dat zeggen kinderopvangbedrijven en de brancheorganisatie tegen de NOS.

Leiders in de kinderopvang zien jongens en meisjes van amper 6 jaar steeds vaker alleen op straat, al dan niet onder toezicht van een oudere broer of zus. Tot voor kort gingen deze kinderen naar de naschoolse opvang.

Minder werken
Sinds 1 januari is de kinderopvang duurder geworden. Alleenstaande ouders of gezinnen met een minimuminkomen zeggen de kosten van de opvang niet meer te kunnen betalen.

Ze kiezen ervoor om minder te gaan werken, of om familie en vrienden te vragen om op te passen. Maar als dat niet lukt, laten ze de kinderen vaker alleen thuis of op straat spelen.

Het probleem van sleutelkinderen doet zich zowel voor in grote steden als in plattelandsgemeenten, zeggen kinderopvangorganisaties als 2Samen, KindeRdam, Estro en Triodus.

Tweede Kamer
De vraag naar kinderopvang is met 10 tot 20 procent afgenomen, melden de opvangorganisaties. De bedrijven maken zich zorgen. Ze moeten groepen samenvoegen of locaties sluiten. Daarnaast worden tijdelijke contracten van leiders vaak niet verlengd.

In een enkel geval redden bedrijven het niet, zegt directeur Lex Staal van de brancheorganisatie Kinderopvang. "Wij maken ons dan ook ernstig zorgen over de beschikbaarheid van voldoende kindplaatsen en de werkgelegenheid in onze sector", schrijft Staal aan de Tweede Kamer. Morgen debatteert de Kamer over de bezuinigingen."
(Kijk HIER voor de bijbehorende video)

Ik begrijp dat sommige moeders er nog een betaalde baan bij willen of soms 'moeten' hebben maar dat dit dan het gevolg er van wordt, lijkt me toch niet de bedoeling.

Stilte is zendtijd van de Heilige Geest

"Meer en meer christenen kunnen niet goed tegen de stilte. Dat is eng. We zijn liever  te druk om stil te zijn. Zouden we Gods stem niet kunnen verstaan omdat het vaak te lawaaierig is? En wat gebeurt er als we wel stil zijn?
Onze tijd is schaars, zeggen we schouderophalend. Daar is niets aan te doen. We hebben het te druk met mailen, internet, Twitter, Facebook en ga zo maar door. Want je moet mee, je moet alles volgen en je moet ook alles bijhouden. Druk, druk, druk. We onderscheiden ons in ons drukke en jachtige gedrag niet meer met niet-christenen.
Stilte is eng, dus doen we ons best om de stroom van prikkels, geluiden en indrukken in volle gang te houden. Zappen, klikken, typen en consumeren. Er zijn zelfs mensen die zo slecht tegen de stilte kunnen, dat ze met de tv aan gaan slapen, om zo ’s nachts, in het onderbewustzijn, ook nog de nodige prikkels te ontvangen. En dan maar afvragen hoe het komt dat ze altijd zo moe en opgebrand zijn.
De levenshouding van herrie en jachtigheid sijpelt zelfs door in kerken en gemeenten. Als het in een gemiddelde gemeente even stil is, wordt de gemiddelde bezoeker meteen onrustig: Geluidsset defect? Microfoon kapot? Als er maar geluid is, dan is het goed. Luide muziek, luid zingen en een spreker die luid schreeuwt. Actie! Herrie! Opwinding! Extase!
Het wordt hoog tijd dat christenen de helende werking van de stilte en de rust van God herontdekken. Dat kerken en gemeenten oases van rust worden. Dat men zich stil weet in de de liefdevolle aanwezigheid van God. 
Afgelopen weekend mocht ik de aanbidding leiden op de Eva-vrouwenconferentie. Thema: rust en stilte. Met bijna zeshonderd vrouwen zijn we een aantal keren he-le-maal stil geweest. Wat bleek: Gods sprak tot velen, juist in de stilte. Er waren getuigenissen van vrouwen die (soms voor het eerst) Gods liefde ervoeren. “Net terug van Eva's voorjaarsweekend en ik ben diep onder de indruk van Gods waarheid en liefde die volop werd gezien en erkend dit weekend”, schrijft Nienke Westerbeek in haar blog.
Stilte is zendtijd van de Heilige Geest, luidt een uitspraak. En zo is het. God spreekt zo weinig, zeggen we wel eens. Is dat zo? Of horen wij zijn stem niet, omdat het zo’n herrie is?"
Bron: CV Koers

6 maart 2012

Plan jij je huishouden?

In het boek 'Mam, je bent fantastisch', van Linda Weber, waar ik later nog eens een stukje over wil schrijven, wordt achterin de bijlage een hele lijst genoemd met allerlei dingen die moeders zoal op hun lijstje hebben staan.

Een kleine opsomming:
 • Baby's voeden, verschonen, in bad doen, wiegen, laten boeren, knuffelen
 • Luisteren naar kinderen die huilen, zich vervelen, je bestoken met vragen
 • Eten oprapen, etensresten van de vloer vegen
 • Problemen oplossen, praktische adviezen geven, klaarstaan om te praten met wie dat maar nodig heeft.
 • Luisteren of een kind huilt
 • De telefoon beantwoorden, anderen herinneren aan hun taken
 • Troosten, bemoedigen en raad geven.
 • Hygiëne bijbrengen
Verder is de schrijfster:
 • Taalkundige en kenner van het dialect van een tweejarige
 • Trainer van babysitters
 • Klankbord voor zowel haar man als haar kinderen, die iets kwijt willen over hun ervaringen van de dag, hun behoeften, hun zorgen, hun aspiraties.
 • Leraar in alle praktische vakken, variërend van hoe je voedsel moet kauwen tot hoe je een auto moet besturen.
 • Assistent bij schoolprojecten
 • Vragensteller, bevorderaar van het denken.
 • Keurmeester van televisieprogramma's, film en boeken
 • Huiswerkbegeleider
 • Voorlezer van duizenden kinderboeken ( en dan nog een keer, en nog een keer).
 • Organisator en gastvrouw van verjaardagspartijtjes van kinderen
 • Snelkok van maaltijden van atleten in de dop, die na afloop van de gezinsmaaltijd even binnen komen waaien
 • Controleur van alle onderhoudswerkzaamheden, van het repareren van de koelkast tot tapijtreiniging.
 • Historicus van de familie, die de fotoalbums, de babyboeken en de schoolrapporten bijhoudt en archiveert ( ze is nu bij boek 58)
 • Agent van de dag, oproepbaar voor ieder noodgeval, zowel thuis als ergens anders
 • Ontdooier van de vrieskist
Dit gaat zo nog wel een tijdje door in het boek. Geweldig om te lezen en erg herkenbaar.

Nu zijn veel van bovengenoemde punten vaak dingen die gebeuren zonder dat je dit plant of bedenkt. Je weet niet altijd van te voren wat er gaat gebeuren. Onverwachts duiken ze ineens op en moet je alert reageren en wil je er zijn voor je man en kinderen.

Mijn vraag is: hoe plannen jullie tussen al deze dingen de 'gewone dagelijkse dingen' in. Bv. de keuken schoonmaken, stofzuigen, wassen, strijken, maar ook dingen als ramen lappen, frituurpannen schoonmaken, vriezer ontdooien of nieuwe viltjes onder de stoelen plakken.
Hebben jullie hier een schema voor, schrijven jullie het op en plannen jullie allemaal of doen jullie gewoon elke dag wat je hand vindt om te doen?

Ik ben benieuwd.


Geestelijke gezondheid'Veel mensen werken hard om het leven te verlengen en hun lichamelijke conditie te verbeteren. Maar mensen besteden lang niet zoveel tijd en moeite aan hun geestelijke gezondheid'. 
Prediker 6: 1-6

Een mooie spreuk om over na te denken vandaag. Hoe zit dat bij mij en bij jou?

5 maart 2012

Er alleen voor staan als tiener

Graag wil ik iets delen wat ons de laatste tijd erg bezighoudt. Twee van onze vier kinderen zitten namelijk niet op een christelijke school en staan 'midden in de wereld'. Nu staat iedere jongere natuurlijk midden in de wereld, ze leven niet in een klooster maar vaak hebben de meeste jongeren nog wel medechristenen in hun klas waar ze nog enkele steun aan hebben. Helaas is dit voor onze oudste dochter op het HBO en onze oudste zoon, derde klas voortgezet onderwijs, niet het geval. Zij staan er helemaal alleen voor.
Er wordt aan alle kanten aan hen getrokken want er komt van alles op hen af. Zo wordt er bij onze dochter voortdurend gepraat over uitgaan, feesten, op kamers gaan, het studentenleven, seksuele ervaringen, leningen afsluiten enz. Soms lijken die dingen nog belangrijker dan de studie zelf (waar dan vaak geen tijd meer voor is). Hoewel het soms goede onderwerpen zijn en dit jongeren bezighoudt, is het moeilijk voor hen om vanuit hun christelijke achtergrond hierop te reageren. Ze worden regelmatig voor ouderwets of behoudend aangezien en er wordt niet begrepen dat zij hun waarden en normen uit de Bijbel halen.
Ook in de klas van onze zoon, hij is 15 jaar, wordt door bijna iedereen gedronken en gerookt, wordt er de gekste taal uitgekraamd en worden leraren voor gek uitgemaakt waar ze bij staan. Ik word er soms stil van.
Nu wil ik niet zeggen dat ik de braafste kinderen van de wereld heb, ook zij hebben zo hun streken en eigenaardigheden maar de hoeveelheid dingen uit de wereld die op hen afkomen zijn niet meer op een hand te tellen. Het jammere is ook dat daardoor echte vriendschappen sluiten erg moeilijk wordt omdat ze veelal niet begrepen worden in de keuzes die ze maken. Ze worden soms opgebeld of ze ook 'naar de kroeg' komen en zijn verbaasd als je daar geen zin in hebt.

We bidden veel voor onze kinderen dat ze staande mogen blijven in alle verleidingen en aanvallen die op hen afkomen. Dat ze sterk mogen staan in hun geloof in de Here Jezus en niet meegaan in alles wat door hun klasgenoten als 'normaal' wordt gezien.
Gelukkig zijn er zo nu en dan ook gesprekken en zijn er toch enkelen die nieuwsgierig zijn, respect hebben en de moeite nemen door te vragen. Hier zijn we dankbaar voor.
Ook is het een unieke gelegenheid om te getuigen van hun geloof omdat er een onnoemelijk zendingsveld voor hen is. De Here Jezus heeft het gezegd in zijn Woord in Joh. 16:33 'In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen'. Dat is een bemoediging die we vast mogen houden met elkaar.
De titel doet overigens suggereren dat ze er 'alleen voor staan' maar ik ben me er van bewust dat dit niet het geval is want onze Hemelse Vader is altijd bij hen en door Zijn Heilige Geest krijgen ze ook de kracht dit aan te kunnen. Maar...het blijft een moeilijke situatie.
Wie het leuk vindt om te zien hoe onze dochter hier zelf mee omgaat kan op deze link klikken en kijken op haar eigen weblog.

Misschien herkennen jullie je in deze situatie en heb je zelf ook jongeren die met hetzelfde probleem worstelen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier met hen samen mee om gaan.
Je kunt hieronder reageren maar ook op de Facebookgroep.


Wat zegt de Bijbel over het christelijke moederschap?


Vorig jaar vond ik op een site een bemoedigend stukje. Er wordt wel eens gesuggereerd dat je het moederschap er 'even bij doet'. Onderstaande uitleg zet je nog eens aan het denken hierover en maakt je bewust van de verantwoordelijkheid die je gekregen hebt.

"Wat zegt de Bijbel over het Christelijke moederschap?"

"Het moederschap is een belangrijke rol die de Heer aan veel vrouwen heeft gegeven. In Titus 2:3-5 wordt moeders verteld dat ze van hun kinderen moeten houden: “Ze moeten goede raad weten te geven, en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden”. In Jesaja 49:15a zegt de Bijbel: “Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?” Wanneer begint het moederschap?
Kinderen zijn een geschenk van de Heer (Psalm 127:3-5).
In Titus 2:4 wordt het Griekse woord “phileoteknos” gebruikt. Dit woord representeert een bijzonder soort van “moederliefde”. Het idee dat door dit woord wordt uitgedrukt is “de voorkeur geven” aan onze kinderen, voor hen “zorgen”, hen “opvoeden”, hen “liefdevol omarmen”, “in hun behoeften voorzien”, en met elk van hen “op tedere wijze bevriend raken” omdat zij uniek door Gods hand zijn geschapen. De Schrift gebiedt ons om “moederliefde” als onze verantwoordelijkheid te zien. Zowel vaders als moeders wordt in het Woord geboden om verschillende dingen te doen:

Beschikbaarheid –  (Deuteronomium 6:6-7)

Betrokkenheid –  (Efeziërs 6:4)

Onderwijs –  (Psalm 78:5-6, Deuteronomium 4:10, Efeziërs 6:4)

Opleiding –  (Spreuken 22:6)

Discipline –  (Efeziërs 6:4, Hebreeën 12:5-11, Spreuken 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15-17)

Opvoeding –  (Titus 2:4, 2 Timoteüs 1:7, Efeziërs 4:29-32, 5:1-2, Galaten 5:22, 1 Petrus 3:8-9)

Een toonbeeld met integriteit zijn –  (Deuteronomium 4:9, 15, 23; Spreuken 10:9, 11:3; Psalm 37:18, 37).

De Bijbel gebiedt nergens dat elke vrouw een moeder zou moeten zijn. Maar de Bijbel zegt wel dat vrouwen die door de Heer met het moederschap gezegend zijn deze verantwoordelijkheid serieus moeten nemen. Moeders hebben een unieke, belangrijke en cruciale rol in de levens van hun kinderen. Het moederschap is noch een huishoudelijk karwei noch een onplezierige taak. Net zoals een moeder een kind tijdens de zwangerschap draagt, en net zoals een moeder in de baby-tijd voor haar kind zorgt en het kind voedt – zo spelen moeders ook een voortdurende rol in de levens van hun kinderen, tieners, jonge volwassenen en zelfs volgroeide kinderen. Hoewel de rol van het moederschap moet blijven veranderen en zich moet ontwikkelen, moet er aan de liefde, zorg, ondersteuning en bemoediging van een moeder nooit een einde komen."

3 maart 2012

Voldoening vinden in je werk


'Het vermogen om voldoening in je werk te vinden, hangt voor een groot deel af van je houding. 
Je zult onvoldaan zijn als je niet meer weet welke bedoeling God met je werk heeft. We kunnen genieten van ons werk als we onthouden dat Gods ons werk gegeven heeft ( Pred. 3:10) en beseffen dat de vrucht van onze arbeid een geschenk van Hem is. ( vs.13).
Zie je werk als een manier om God te dienen.'
n.a.v. Prediker 3:9-13

2 maart 2012

Blogger Award

Van één van mijn bloglezers Rita kreeg ik een Award. Ik heb er al vaker van gehoord in 'bloggerland' en moest er eerlijk gezegd eerst een beetje om lachen. Bij nader  inzien vind ik het toch niet zo'n gek idee. Ik plaats op mijn weblogs voornamelijk serieuze en ernstige berichten dus het kan helemaal geen kwaad om er eens een ontspannend berichtje tussendoor te doen. Een leuke bijkomstigheid is dat ik ook wat andere mooie weblogs kan aanprijzen!


Regels:
1. Plak deze award in je blog.
2. Bedank de blogger, die hem aan jou gaf.
3. Vertel zeven dingen over jezelf.
4. Geef de award aan een paar anderen.
5. Geef een uitleg van wat ze moeten (mogen) doen op je blog
6. Informeer hen erover, door een berichtje op hun blog achter te laten.

Hierbij dan zeven onthullingen over mijzelf. Misschien vinden jullie het leuk om te weten dat:

1. Ik altijd meerdere boeken tegelijk lees. 
2. Ik heel veel slaap nodig heb en altijd vroeg onder de wol lig.
3. Vorig jaar een gitaar heb gekocht maar dit toch niet iets is wat bij mij past. ( Je mag me mailen als je er interesse voor hebt).
4. Voetballen mijn grootste hobby is en dat toen ik 'jong' was de bal 265x kon hooghouden. 
5. Geen koffie en geen alcohol drink.
6. Niet zonder het bos kan.
7. Een van mijn dromen het schrijven van een (kinder)boek is en ...ik al begonnen ben :)

Graag geef ik ook enkele bloglezers dit Award. Het zijn vijf 'christenbloggers' met schitterende weblogs. Ik wil jullie aanraden er eens een kijkje te nemen:

Marja Meijers met haar blog: http://tiengeboden.blogspot.com/
Anton Verweij met zijn blog: http://godisindestilte.blogspot.com/
Peter de Mooij met zijn blog: http://geestelijkemomenten.blogspot.com/
Annemieke met haar blog: http://christen-zijn.blogspot.com/

* sommige blogs die hierboven vermeld zijn, werken helaas niet meer.

1 maart 2012

Elkaar scherpen is waardevol

Een gaaf stukje dat ik las in Het Leven naar aanleiding van Spreuken 27:17

'Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, 
zo scherpt de ene mens de ander'

'Er bestaat een geestelijke scherpte, die voortkomt uit omgang met goede mensen. Een brainstorm kan mensen helpen hun ideeën met nieuwe helderheid te zien, het kan hen scherpen en leiden tot briljante inzichten. Dit vereist discussiepartners die elkaar kunnen uitdagen en gedachten kunnen stimuleren: mensen die zich concentreren op het idee zonder hun ego in de discussie te betrekken; mensen die weten hoe zij de gedachte en niet de denker moeten aanvallen. Twee vrienden die hun ideeën samenvoegen, kunnen elkaar helpen scherper te worden.'

Mooi is het om te zien dat dit in de praktijk van alledag zo werkt in relaties onderling, hoewel dit naar mijn mening soms te weinig gebeurt, maar dat dit ook steeds (meer) het geval is via de contacten die ik de afgelopen tijd heb opgebouwd via dit weblog. Ik ga geen namen noemen want dan vergeet ik vast en zeker iemand, maar het is geweldig om te merken hoe ik ook door jullie reacties op dit weblog (en op mijn andere weblogs) gescherpt en opgebouwd word.
Dank jullie wel hiervoor.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...