2 januari 2012

Wat hebben we een geweldige SchepperVanmorgen las ik Psalm 65. Deze oogstpsalm verheerlijkt God de Schepper, zoals Hij in de schoonheid van de natuur weerspiegeld wordt. De natuur helpt ons iets van Gods wezen te begrijpen en laat ons Zijn vrijgevigheid zijn: Hij geeft ons meer dan wij nodig hebben of verdienen. Als wij Gods overvloedige vrijgevigheid gaan begrijpen, dan moeten we haast wel dankbaar worden voor God en ook gul naar anderen zijn!!


U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion;
U worde gelofte betaald.
Hoorder van het gebed,
tot U komt al wat leeft.
Ongerechtigheden hadden de overhand over mij;
onze overtredingen – Gij verzoent ze.
Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen,
opdat hij wone in uw voorhoven.
Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis,
het heilige van uw tempel.
Met geduchte daden antwoordt Gij ons in gerechtigheid,
o God van ons heil,
Gij, vertrouwen van alle einden der aarde
en van de verste zeeën;
Gij, die de bergen vastzet door uw kracht,
met sterkte omgord;
die het bruisen der zeeën doet bedaren,
het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën.
Daarom vrezen zij die de einden bewonen,
voor uw tekenen;
waar de morgen gloort en de avond daalt,
brengt Gij gejuich.

10 Gij bezoekt het land en verleent het overvloed,
Gij maakt het zeer rijk.
De beek Gods is vol water,
Gij bereidt hun koren. Ja, zo bereidt Gij alles.
11 Gij drenkt zijn voren, Gij doorvochtigt zijn kluiten,
door regenstromen maakt Gij het week; Gij zegent zijn gewas.
12 Gij kroont het jaar van uw goedheid,
uw sporen druipen van vet;
13 de dreven der steppe druipen,
de heuvelen omgorden zich met gejuich;
14 de landouwen zijn bekleed met kudden,
de dalen tooien zich met koren:
zij jubelen elkander toe, ook zingen zij.

1 opmerking:

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...