30 januari 2012

Gebedsprogramma voor ouders (1)

"Jarenlang heb ik, net als iedere verantwoordelijke ouder, voor mijn twee kinderen, Aubrey en Aaron gebeden. Ik bad voor Gods zegen en bescherming in hun leven. Ik bad dat ze gelukkig zouden zijn. Ik vroeg God hen te helpen in moeilijke tijden en wanneer ze wijze beslissingen moesten nemen. Mijn gebeden waren regelmatig, vanuit mijn hart, en voor het grootste gedeelte alledaags en in herhaling vallend.
Maar ik wilde meer dan dat. Ik wilde zo veel voor mijn kinderen, maar wanneer ik neerknielde in gebed vond ik steeds dezelfde vermoeiende woorden die van mijn lippen kwamen.
En toen, op een dag, sprak de vrouw van one dominee tijdens een kerkdienst. Haar woorden veranderden mijn gebedsleven. Ze zei dat haar zorg voor haar kinderen om sterke christelijke moralen te ontwikkelen haar hadden aangemoedigd om een unieke gebedslijst te maken. Die lijst bevatte herinneringen om specifiek te bidden voor redding en groei in genade, en ook voor andere specifieke zorgen.
Die dag besloot ik om haar voorbeeld te volgen en en "gebedsprogramma voor ouders" voor mezelf te maken; een eenvoudige gewoonte die een ommekeer heeft gebracht in mijn manier van bidden voor mijn kinderen. Iedere dag van de maand bid ik, als aanvulling op hun bescherming en de zorgen van die dag, voor een specifieke karaktertrek, kracht of vrucht van de Heilige Geest die mijn kinderen geplant en gevoed mag worden.
Hierop volgend is de lijst die ik heb gemaakt, inclusief korte suggesties van gebed uit Gods Woord. Voel je vrij deze lijst te dupliceren of zelfs te verbeteren, zodat het je zal helpen specifiek en doelgericht voor je kinderen te bidden.

Aanhoudend bidden: 'Geef Heer, dat de levens van mijn kinderen gekenmerkt zullen worden door gebed, zodat zij leren bidden "bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen". (Efeze 6:18)

Een hart voor zending: 'Heer, help mijn kinderen alstublieft zich zo te ontwikkelen, dat zij een hart zullen hebben voor zending, en een verlangen dat er verteld wordt van Uw heerlijkheid onder volken en van Uw wonderen onder de natiën.' (Psalm 96:3)

Geloof: 'Ik bid dat geloof wortel zal vinden en zal groeien in de harten van mijn kinderen, dat zij door het geloof zullen winnen wat hen beloofd is. (Lucas 17: 5-6, Hebreeën 11:1-40)

Blijdschap: 'Ik bid, Heer, dat mijn kinderen gevuld zullen zijn met de blijdschap die hen door de Heilige Geest gegeven is.' (1 Thess. 1:6)

Reinheid: 'Schep in ( hen) een rein hart, o God, en laat hun reinheid van hart zichtbaar zijn in alles wat zij doen'. (Psalm 51:12)

Moed: 'Vader, ik bid dat mijn kinderen altijd sterk en moedig zijn, in karakter, in woord en in daad.' (Deut. 31:6)

Nadat ik enkele weken lang volgens deze gebedslijst gebeden had, ontdekte ik nog een voordeel van mijn gebedsprogramma. Ik bad elke avond met mijn kinderen, en de Heer bracht in mijn gedachten om voor dezelfde onderwerpen te bidden waar ik die ochtend ook voor gebeden had. Ik zou zo mijn gebeden herhalen terwijl mijn kinderen erbij zaten. Het duurde niet lang of zij begonnen mijn gebeden te herhalen en stortten hun hart uit in gebed voor de vele kwaliteiten en kracht die ik graag in hen zou willen zien. En zo heeft mijn eenvoudige gebedsprogramma niet alleen de manier veranderd van hoe ik bad, maar ook van hoe mijn kinderen bidden. En, door Gods genade, ook hoe ze leven."

Uit: Focus on the Family, februari 2000

1 opmerking:

  1. Dag,

    Bedankt voor dit stukje! ik heb het uitgeprint en wil dit gebruiken voor onze kinderen, maar ook voor onszelf.

    Heb juist onlangs een bijbelstudie beluisterd over krachtig bidden vanuit het Woord van Peter en Vanessa Steffens.

    Groeten van M.

    BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...