8 december 2011

De tien meest geliefde Bijbelverzen


Persoonlijk ben ik er een voorstander van om de Bijbel in z'n geheel te lezen en niet alleen losse verzen eruit te pakken. Maar toch kunnen we elkaar bemoedigen door deze 'losse' Bijbelteksten want er zit natuurlijk een diepe waarheid in die we ook een ander kunnen doorgeven.

Wat zijn de meest geliefde bijbelverzen? In het digitale tijdperk hoeven we  er niet meer naar te raden, we weten het nu zeker. Er zijn verschillende manieren om ‘meest geliefd’ te definiëren. Maar het gaat mij nu om de bijbelverzen die het meest doorgegeven worden aan anderen. YouVersion biedt de Bijbel aan voor de mobiele telefoon. Zij weten precies hoe vaak welk Bijbelgedeelte wordt gelezen en wordt doorgegeven. Op grond van die gegevens is dit de top-10 van Bijbelverzen die het vaakst doorgegeven worden aan andere mensen:

10: “Kom naar mij toe, allen die  vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”, Mattheüs 11:28.

9: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is”, Romeinen 12:2.

8: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig”, 1 Korinthe 13:4.

7: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft”, Filippenzen 4:13.

6: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten”, Psalm 139:23.

5: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede”, Romeinen 8:28.

4: “Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.”

3:  “Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet”, Spreuken 3:5.

2: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”, Filippenzen 4:6.

1: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven”, Jeremia 29:11.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.