26 december 2011

Nieuwe site met bijbelverhalen voor kinderen - BijbelideeEen nieuw initiatief van Ans Heij-de Boer. Bijbelidee.nl heeft als doel het goede nieuws door te geven aan jonge kinderen en ze bekend te maken met de Bijbelse boodschap. Bijbelidee.nl is geschikt voor kinderen van 2 tot 10 jaar en laat kinderen Bijbelverhalen horen en zien.Ook worden kinderen aangemoedigd om mee te praten of te zingen en mee te doen.Leerzaam dus. Begeleiding van ouders, zeker voor de kleinsten die nog niet kunnen lezen, is wel noodzakelijk voor het navigeren op de website.Aanstekelijke liedjes en mooie afbeeldingen met duidelijke Bijbelse teksten wisselen elkaar af. En het voorlezen wordt voor je gedaan!Daarnaast zijn er knutsels, musicals, boeken en speelbladen te downloaden. Leuk idee? Kijk op www.bijbelidee.nl


22 december 2011

Het beroep 'huisvrouw' nieuw leven inblazen

Onderstaand stukje van Els ter Welle was voor mij een stukje inspiratie voor het starten van het schrijven over 'Manager van het gezin'. Ik wil het graag met jullie delen.

"De setting van een huisvrouw in Bijbelse tijden is wel heel anders dan in onze tijd. Als we bijvoorbeeld de vrouw van Spreuken 31 bekijken, dan zien we een vrouw die een vervullende taak heeft. Haar huishouden is haar bedrijf. Ze geeft met daadkracht leiding aan de mensen die bij haar werken. En ze drijft handel. Ze werkt dus ook buitenshuis. Ze is het middelpunt van allerlei sociale contacten. Ze wordt zeer gewaardeerd door man en zonen. Het hart van haar man vertrouwt op haar. Haar gezin is haar roeping.

De taak van de huisvrouw is door de industrialisatie zeer verarmd. Werk en gezin werden daardoor gescheiden. De vrouw die haar man bijstond in zijn bedrijf en de man die zich overdag ook bezig hield met de opvoeding van zijn kinderen, kwamen hiermee voor een groot deel te vervallen. Vroeger werd er in het gezin brood en koekjes gebakken, genaaid, gebreid, gesponnen, groenten verbouwd, ingemaakt en geweckt etc. Het wordt nauwelijks nog gedaan.

Veel jonge vrouwen zien heden ten dage dan ook de taak van huisvrouw als enkel schoonmaken, wassen, strijken: werk waar nooit een eind aan komt. Het vervult hen niet. En zo ontstaat er het gevaar dat de voeten van de moderne vrouw niet meer in haar huis blijven.

Ik wil tegen de stroom in, de thuiswerkende vrouw toch aanbevelen. (Titus 2:3-5). Nu moet u wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Het is niet de vrouw die zich tussen de vier muren van haar huis opsluit. Ze is niet de eenzame vrouw die geen sociale contacten heeft. Het is niet de vrouw die zichzelf wegcijfert en geen eigen identiteit heeft. Ze heeft ook taken buiten de deur, ze zet zich in voor kerk en maatschappij met de gaven en talenten en de tijd die zij heeft. Ze houdt haar huis schoon of delegeert dat aan een schoonmaakster.

Ook haar man doet verzorgende en huishoudelijke taken. Maar haar hoogste prioriteit is niet het poetsen van haar huis, maar de mensen van haar huis. Ze stelt hun belang voorop.

Ik weet dat ik veel stof doe opwaaien en helemaal niet compleet ben, maar ik zou het beroep huisvrouw nieuw leven willen inblazen. Man en kinderen zullen er wel bij varen!"

Els ter Welle

20 december 2011

Nooit te jong om te evangeliseren!


"Pamela is nog maar 10 jaar oud, maar ze evangeliseert al onder haar vrienden. Ze ging naar een Bijbelstudie voor kinderen, die ieder weekend in haar buurt gehouden werd," aldus de directeur van Bible League Chili. "Na haar eerste bezoek was ze zo enthousiast dat ze naar buiten rende en alle kinderen uit de buurt opriep om ook te komen. En heel wat kinderen kwamen!"

Terwijl Pamela Bijbelteksten uit het hoofd leerde begon er een vuurtje in haar hart te branden - een vuurtje voor Christus. Ze volgde alle lessen over het Johannesevangelie, waarna ze klaar was om het Goede Nieuws met vrienden en familie te gaan delen. "Ze wil dat iedereen die ze kent, de verhalen van Jezus hoort," zegt de directeur.
Maar al te vaak groeien jonge mensen op in de gebondenheid van tradities en gebruiken door hun ouders op hen overgedragen. Bible League verspreidt Bijbels en studiemateriaal voor kinderen om jonge levens als dat van Pamela bij het kruis van Christus te brengen.

Kinderen en jongeren in heel Chili bouwen op Gods beloften te midden van een voortdurend veranderende wereld. Duizenden Chileense kinderen doen mee aan Bijbelstudie en leren dat je nooit te jong bent om te gehoorzamen aan de Grote Opdracht van Jezus!

Bron: Bible League

Goede voornemens voor het nieuwe jaar

In de krant las ik gisteren dit berichtje. Leuk om eens te zien wat de meeste mensen voor doelen of voornemens hebben voor het nieuwe jaar.

 "Uit onderzoek blijkt dat het zin heeft om goede voornemens te hebben. Mensen met goede voornemens hebben namelijk tien keer meer kans op het slagen van de gewenste verandering dan wie dat niet doet. Je voornemens uitwerken en op papier zetten vergroot de kans dat je gedrag verandert nog verder. Let wel op dat je niet teveel tegelijk wilt, gooi je leven niet op alle punten tegelijk overhoop."

Top 10 van goede voornemens wereldwijd:

1) Afvallen en meer bewegen
2) Spaarzamer met geld omgaan
3) Schulden afbetalen
4) Meer tijd besteden aan familie en vrienden
5) Een partner vinden
6) Stoppen met roken
7) Beter werk vinden
8) Iets nieuws leren
9) Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen
10) Beter met mijn tijd leren omgaan.

Bovenstaand lijstje is zeker niet gek en de moeite waard eens te bekijken. Toch zijn mijn goede voornemens altijd meer op 'geestelijk' gebied. In mijn gedachten heb ik al weer een heel lijstje met wensen en verlangens van dingen waarin ik zou willen groeien en leren.
De meeste overwegingen zijn gebaseerd op onderstaand lijst ( die ik overigens al vaker heb gedeeld maar actueel blijft!)

10 vragen om jezelf te stellen aan het begin van 2012

1.Wat is het belangrijkste dat ik in 2012 kan doen om een geestelijke erfenis aan mijn kinderen te waarborgen?
2.Wat is het belangrijkste dat ik in 2012 kan doen om de kwaliteit van mijn huwelijksleven te verbeteren?
3.Wat is mijn grootste tijdverspiller en wat ga ik er dit jaar aan doen?
4.Hoe kan ik dit jaar de plaatselijke gemeente dienen?
5.Wie wil ik het meeste bemoedigen dit jaar?
6.Voor wie ga ik dit jaar volhardend bidden dat hij/zij tot geloof mag komen?
7.Wat is dat ene ding dat ik doen kan om mijn gebedsleven te verbeteren dit jaar?
8.Hoe kan ik op school of op mijn werk ( of in de buurt) meer een getuige van Jezus zijn?
9.Wat is het menselijk onmogelijke dat ik God ga vragen om te doen dit jaar?
10.Wat ga ik doen om mijn verlangen naar de komst van de Here Jezus te vergroten?

Bron: www.roots.typepad.com

Wat hebben jullie voor wensen of verlangens voor het nieuwe jaar?16 december 2011

A godly woman?


As a godly woman how have you this week,
lived out the Proverbs 31 or Titus 2 woman?
 • Faith in Jesus - What have you learned this week? How have you grown?
 • Marriage - How were you an encourager and helper to your husband this week?
 • Singleness - How is God growing you? How do you honor God with your singleness?
 • Mothering - What ways did you nurture your children up in the Lord this week? What tips and tricks have you learned as a mother?
 • Health -  What foods did you prepare for your family? What ways are you keeping yourself healthy along with your family?
 • Service - What ways have you served your family this week? Did you happily and gently serve? Did you give God praise while serving? How did you reach out to others in need?
 • Finances - What frugal ways have you've discovered to be wise with the families money? Do you have a tip to make the finances stretch? What ways did you find to make a little extra money this week?
 • Industry - What ways did you willingly work with your hands? Did you learn anything new?
 • Homemaking - How did you create a haven in your home this week?
 • Time - Did you work diligently with your daily work? Was your time spent wisely or wasted? Would you have done things differently?
 • Beauty - How have you displayed beauty inside your heart this week? Did you learn a way to to enhance your inner beauty as your outer beauty?

15 december 2011

Midden in het gewone leven

"In psalm 78 worden ouders en grootouders aangemoedigd over God te vertellen aan hun kinderen. En er wordt meteen bijgezegd waarom dat belangrijk is: dan zullen zij op God vertrouwen. Dus vertellen aan kinderen over God doe je om hen te leren vertrouwen op Hem.
In Deut. 6:7 staat: 'Spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat'. Hier worden vier verschillende leefsituaties genoemd om ons duidelijk te maken dat ons vertellen en praten over God zich niet mag beperken tot het lezen aan tafel. Vaste tijden om samen uit de Bijbel te lezen zijn heel goed, maar ons vertellen en praten over God zullen ook betrekking hebben op de gewone dingen van de dag. Een telefoontje, krantenbericht of televisie-uitzending kan aanleiding zijn om je samen af te vragen wat de Bijbel daarover zegt. Het gaat er om dat kinderen merken en leren dat God niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar ook nu nog leeft en handelt. Daarom is het nodig dat we heel open vertellen over onze eigen relatie met Hem. Over onze moeite en Zijn bemoediging, onze onzekerheden en Zijn beloften, onze vragen en Zijn antwoorden, ons verdriet en Zijn troost. Midden in het gewone leven, in huis en onderweg, vertellen en praten over Hem, over de dingen die Hij deed en nog met ons doet".
uit: Geloven in opvoeden

Gezagscrisis in onze tijd


Een mooi artikel eergisteren op de website van CIP dat aanzet tot nadenken:

"Er is een diep verlangen in mijn hart dat de heerlijkheid van God terug zal keren naar de gezinnen; heerlijkheid die zichtbaar wordt in harmonieuze relaties, door verbondenheid en liefdevolle  gehoorzaamheid. Deze Bijbelse waarden van het gezin zijn niet meer in trek in onze geëmancipeerde samenleving. De Bijbelse plaats van man, vrouw en kinderen wordt aangevallen en zelfs door veel christenen ontkend. Dit grijpt mij aan. De invloed van het wereldse denken maakt het voor christenvrouwen moeilijk om de Bijbelse positie in te nemen die God voor haar bedoeld heeft. God heeft een orde geschapen: God – Christus – Man – Vrouw. Dit heeft niets te maken met waardebepaling, maar met plaatsbepaling." Dat zegt Aletta de Pater, pastoraal werkster onder vrouwen. "Bijbels onderwijs is van noodzakelijk belang om de orde van God zichtbaar te laten worden in haar gezin."

"Veelal is de kijk op de rol van de man en de vrouw zo verduisterd dat de Bijbelse kernwoorden in gezinsverhoudingen vreemd in de oren klinken: liefdevolle onderwerping van de man aan God, van de vrouw aan de man en van de kinderen aan de ouders. Waarom zo’n gezagscrisis in onze tijd? We weten allemaal dat kinderen meer leren van voorbeeldgedrag dan van theoretisch onderwijs. Als kinderen dan het voorbeeld van onderwerping niet meer bij ouders zien, van hun moeder aan hun vader en van hun vader aan God, wat kunnen ouders dan van de kinderen verwachten? De rebellie die in het hart van vader en moeder vrij uitgang mag vinden, wordt bij het kind ook gestimuleerd."

Aletta: "God heeft een geweldige orde ingesteld die schittert van Zijn heerlijkheid, als wij ons onderwerpen aan Zijn Woord: Christus is het hoofd van de man, de man is het hoofd van de vrouw."

"In de praktijk kom ik met allerlei gezinsproblemen in aanraking. Vaak is de wortel van het probleem terug te voeren naar een ontwrichte man-vrouw verhouding. Ik hoorde eens een predikant zeggen: ‘Elk mens die niet aan iemand onderworpen is, ontaardt in een monster.’ Als wij handelen naar de tijdgeest, dan staat het kind met zijn ‘ik wil’ centraal."

"Het belangrijkste is dat je zelf als vader in dienend leiderschap en als moeder in liefdevolle onderwerping volkomen toegewijd aan God leeft. Dat een kind merkt dat niet de vleselijke verlangens van ouders leidend zijn, maar de liefde tot God wat zich uit in het houden van Zijn geboden," aldus De Pater. "Door dit voorbeeld van liefde, onderwerping en harmonie wordt God zichtbaar in het leven van hun ouders en kan het kind jaloers gemaakt worden om dezelfde God te dienen. Voor het actieve opvoeden van het kind voor God verwijs ik naar het nieuwe boek van Tedd Tripp wat een uitstekend hulpmiddel kan zijn: de weg naar het kinderhart."

Bron: www.cip.nl

14 december 2011

Maak goed gebruik van jouw wachttijden

Psalm 27:14 'Wacht op de Here, weest sterk, uw hart zij onversaagd: ja wacht op de Here'.

'Wanneer je psalm 27 leest wordt duidelijk dat David duidelijk een beproeving moest doorstaan. Toch was hij vol vertrouwen dat God hem er in zijn leven doorheen zou helpen. Ook wist David uit ervaring wat het betekende op God te wachten. Hij was op de leeftijd van 16 jaar tot koning gezalfd, maar werd pas koning toen hij 30 was. In de tussenliggende periode werd hij in de woestijn achtervolgd door koning Saul. David moest op God wachten voor de vervulling van Zijn belofte, dat hij zou regeren. Toen hij later koning was, werd hij door zijn opstandige zoon Absalom achtervolgd.
Wachten op God is niet altijd makkelijk. Vaak lijkt het of Hij onze gebeden niet beantwoordt of de dringende noodzaak van onze situatie niet inziet. Deze manier van denken impliceert dat God niet de leiding heeft of niet eerlijk is. Maar God is het waard om op te wachten. Klaagl. 3: 24-26 roept ons op te hopen en te wachten op de Here, omdat God vaak het wachten gebruikt om ons te verkwikken, te vernieuwen en te leren.
Maak goed gebruik van jouw wachttijden door te ontdekken wat God je erdoor wil leren'.
uit: 'Het Leven'

                             

12 december 2011

Geef niet op...

'Op zekere dag liep een jongeman langs een verlaten weg toen hij zoiets als een gehuil hoorde. Hij kon niet met zekerheid zeggen wat het geluid was maar het leek te komen van onder een brug.
Naarmate hij de brug naderde, werd het geluid harder en toen zag hij een zielig tafereel. Daar, liggend in de modderige rivierbedding, zat een jong hondje van ongeveer twee maanden oud. Het had een diepe snee in zijn kop en zat onder de modder. Zijn voorpoten waren gezwollen waar ze stevig vastgebonden zaten met touwen.
De jongeman werd onmiddellijk met ontferming bewogen en wilde de hond helpen, maar toen hij dichterbij kwam, hield het huilen op en liet de hond zijn tanden zien en begon te brommen. Maar de jongeman gaf niet op. Hij ging zitten en begon zachtjes te praten tegen de hond. Het nam veel tijd in beslag maar uiteindelijk stopte de hond met grommen en kon de man centimeter bij centimeter dichterbij komen en uiteindelijk de hond aanraken en het stevig vastgebonden koord losmaken. De jongeman droeg de hond naar huis, zorgde voor de wonden, gaf hem eten en water en een warm bed. Zelfs bij dit alles bleef de hond, telkens als de jongeman naderde, grommen. Maar de jongeman gaf niet op.
Weken gingen voorbij en de man bleef voor het jonge hondje zorgen. Toen kwispelde de hond op zekere dag met zijn staart. Constante liefde en vriendelijkheid hadden gezegevierd en er begon een levenslange vriendschap van loyaliteit en vertrouwen.'

Galaten 6: 9 'Laten we niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen.

Bewerkt uit een radio-uitzending voor het gezin. Naverteld door Alice Gray

8 december 2011

De tien meest geliefde Bijbelverzen


Persoonlijk ben ik er een voorstander van om de Bijbel in z'n geheel te lezen en niet alleen losse verzen eruit te pakken. Maar toch kunnen we elkaar bemoedigen door deze 'losse' Bijbelteksten want er zit natuurlijk een diepe waarheid in die we ook een ander kunnen doorgeven.

Wat zijn de meest geliefde bijbelverzen? In het digitale tijdperk hoeven we  er niet meer naar te raden, we weten het nu zeker. Er zijn verschillende manieren om ‘meest geliefd’ te definiëren. Maar het gaat mij nu om de bijbelverzen die het meest doorgegeven worden aan anderen. YouVersion biedt de Bijbel aan voor de mobiele telefoon. Zij weten precies hoe vaak welk Bijbelgedeelte wordt gelezen en wordt doorgegeven. Op grond van die gegevens is dit de top-10 van Bijbelverzen die het vaakst doorgegeven worden aan andere mensen:

10: “Kom naar mij toe, allen die  vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”, Mattheüs 11:28.

9: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is”, Romeinen 12:2.

8: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig”, 1 Korinthe 13:4.

7: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft”, Filippenzen 4:13.

6: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten”, Psalm 139:23.

5: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede”, Romeinen 8:28.

4: “Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.”

3:  “Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet”, Spreuken 3:5.

2: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”, Filippenzen 4:6.

1: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven”, Jeremia 29:11.


5 december 2011

Luchtballon brengt 10.000 BijbelsHet Amerikaanse International Christian Concern (ICC) is een campagne gestart om Bijbels te verspreiden in Noord-Korea. Meer dan 10.000 Bijbels zijn met luchtballonnen over de grens gesmokkeld. Dit is een handige manier om Bijbels te smokkelen, omdat de grens zwaarbeveiligd is. De Bijbels zijn per duizend aan de ballonnen bevestigd. Bijbelbezit is verboden in Noord-Korea. Volgens schattingen leven er enkele honderdduizenden christenen in Noord-Korea.
Bron: www.cip.nl

Meer betrokken zijn bij je kinderen (2)

"Veel media-aandacht was er de afgelopen dagen voor de oproep van minister Bijsterveldt aan ouders om meer betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kinderen en dan met name bij de school en bij het huiswerk. Mijn oproep is iets anders: ‘Ouders, wees betrokken bij de geloofsopvoeding van uw kinderen. Neem tijd om voor hen te bidden, praat met hen over de Here Jezus, over de Bijbel, stimuleer hen om zelf in de Bijbel te (gaan) lezen en neem hen al jong mee naar de kerkdienst, de samenkomst.’

Deze keer spreek ik allereerst ouders aan, maar ook opa’s en oma’s. Wat een unieke kansen hebben we, als de Here ons kinderen, kleinkinderen gegeven heeft, om hen bij de Here Jezus te brengen. De jonge kinderjaren zijn zo belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat de Here ernaar verlangt dat we in onze jonge jaren Hem al leren kennen, zodat ons verdere leven voor Hem zal zijn. Dat zegt ook Spreuken 12:1: ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.’

Soms schrik ik van de geringe Bijbelkennis van veel jongeren. We wijzen dan wel eens te makkelijk naar de kerk of de school waar ze het niet meer zouden leren. Daarom spreek ik de ouders aan. Wat een grote verantwoordelijkheid hebben we als de Here ons kinderen geeft. Beseffen we wel dat het allerbelangrijkste in dit leven niet is dat ze later een goede baan zullen hebben, een goed huwelijk, een mooi huis, hoe belangrijk misschien ook? Het allerbelangrijkste is dat ze de Here Jezus leren kennen. Dat gaat ver uit boven al het andere. Dat is belangrijk voor dit leven en voor het leven na dit leven. Alleen dat heeft eeuwigheidswaarde. Voor het leven na dit leven maakt het niet uit of we professor zijn geweest of stratenmaker, maar of we in ons leven ons vertrouwen hebben leren stellen op Christus alleen.

Ouders kunnen daar al mee beginnen voordat een kindje geboren is. Om hun ongeboren kindje dan al op te dragen aan de Here en te vragen of hij of zij later Hem mag leren kennen. Daar mogen we mee doorgaan als het kind geboren is, als het opgroeit. Weet u, het beste getuigenis naar uw kinderen toe is dat ze bij u, ouders en grootouders, zien dat u de Here Jezus van harte lief hebt. Zo kunt u in hen het verlangen opwekken naar net zo’n leven als dat van u. Zeker voor mensen die heel druk zijn – zelfs al is het in Gods koninkrijk – liggen hier grote gevaren op de loer, waarvan het belangrijk is dat we ons daar bewust van zijn. We leven maar één keer en de opvoeding van onze kinderen zullen we nooit over kunnen doen. Je zult later nooit denken dat je te veel tijd aan je kinderen hebt besteed, maar wel dat je er te weinig voor ze bent geweest. Laat dat ons hoogste verlangen zijn, dat onze kinderen, onze kleinkinderen, de Here Jezus leren kennen en hun vertrouwen op God leren stellen."  
Bron: Rik Bokelman op www.cip.nl


Lofprijs

Als sinds een paar jaar 'kleur' ik in mijn Bijbel. Alles wat met opvoeding te maken heeft is roze, alles wat met gebed te maken heeft is groen enz. enz. Ik zal jullie alle andere kleuren en verdere opsommingen besparen:).
Toch springt in de Psalmen de blauwe kleur er bij mij uit. Deze staat namelijk voor 'Lofprijs'. De tien Psalmen die ik tot nu toe gelezen heb bestaan voor een groot deel uit de lofprijs die David uit naar God. Wanneer je je verplaatst in zijn omstandigheden zou je dit niet verwachten. Hij is bang en weet niet hoe het verder moet. Toch geeft hij de moed niet op en blijft in alles op God vertrouwen. Hij geeft zelfs God alle lof en eer en aanbidt Hem. Hij verwacht het van Hem.
Wanneer ik naar mijn eigen leven kijk moet ik bekennen dat ik God meer prijs in die dagen dat het goed gaat en ik mijzelf goed voel. Vaak kom ik namelijk met een heel verlanglijstje 'de hemel' binnenstormen en vergeet God allereerst te prijzen en te loven voor wie Hij is. Ik laat het vaak afhangen van mijn omstandigheden en van hoe ik mij voel.
Door het lezen van de Psalmen ben ik me er weer meer bewust van geworden hoe belangrijk het is God allereerst de eer en lofprijs te geven die Hem toekomt. Hij alleen is het waard.

God is eeuwig
God is goed
God is wijs
God is almachtig
God is barmhartig
God is rechtvaardig
God is liefdevol
God is heilig
God is alomtegenwoordig
God is .....

En Hij is nog zoveel meer dan hierboven. Hem komt toe alle eer, glorie en heerlijkheid, tot in eeuwigheid.


3 december 2011

Meer betrokken zijn bij je kinderen (1)

Ouders moeten tijd maken om meer betrokken te zijn bij hun kinderen. Dat heeft  minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) afgelopen week gezegd. De opvoeding moet prioriteit nummer een zijn, desnoods ten koste van werk en andere activiteiten.
Media, ouders, scholen. Ze buitelen over elkaar heen sinds Van Bijsterveldt haar uitspraken deed. Haar oproep in een notendop: ouders moeten meer betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind en scholen moeten daarvoor open staan. Daarvoor is volgens de minister een 'stabiele en veilige omgeving' nodig, die vooral tot stand komt als ouders meer tijd en aandacht aan hun kinderen besteden.
Luister op BNR Nieuwsradio hoe de betrokkenheid van ouders op hun kinderen volgens Marja van Bijsterveldt verbeterd kan worden. En hoor hoe PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem op haar uitspraken reageert.

Wat is jouw reactie op de oproep van de minister? 


Wees eerlijk tegen God

Vandaag las ik een mooi stukje in 'Het Leven' n.a.v. Psalm 6:7. David stortte zijn hart uit bij God onder tranen.

'David was volkomen eerlijk toen hij onder tranen zijn hart bij God uitstortte. Wij kunnen, zelfs wanneer wij vol boosheid of wanhoop zijn, eerlijk zijn tegen God omdat Hij ons volkomen kent en het goede met ons voorheeft. Boosheid uit zich vaak in overhaaste daden. Omdat wij op de almachtige God vertrouwen, hoeven wij geen slachtoffer van de omstandigheden te worden of terneergedrukt te raken door schuldgevoel. Wees eerlijk tegen God, dan zal Hij je helpen de aandacht niet op jezelf te richten, maar op Hem en Zijn genade.'


1 december 2011

Welke vrouw wil jij vandaag zijn?Bron: www.god-en-gezin.blogspot.com

Vruchtbaar zijn in de wereld om je heenVandaag ben ik begonnen in de Psalmen. Psalm 1 is altijd een hele bekende natuurlijk. Ik heb hem vroeger 'uit het hoofd' geleerd en zeg of zing hem regelmatig. Als je het begin van deze Psalm leest, merk je dat er een heel eenvoudige wijsheid zit in de eerste verzen. Hoe meer wij ons koesteren in Gods aanwezigheid en Zijn Woord, des te 'vruchtbaarder' we zullen zijn. Daar staat wel tegenover dat wij van God verwijderd raken als wij 'spotters' de gelegenheid geven onze gedachten en houding te beïnvloeden.
Natuurlijk is het goed om contact te hebben met ongelovigen, om een getuige te zijn, dat is zelfs een opdracht die Jezus ons gegeven heeft in de evangeliën, maar het is niet goed om mee te gaan in hun zondige gedrag. Vooral dat laatste is het moeilijkst natuurlijk.
Als ik kijk naar onze oudste dochter die sinds kort aan de kunstacademie is begonnen, is dat eigenlijk het beste voorbeeld in de praktijk op dit moment. Ze staat midden in de wereld en er komt echt van alles op haar af. Hoe moet zij hiermee omgaan? Hoe moeten wij ermee omgaan? Ze heeft al diverse gesprekken gehad met medestudenten over haar geloof en krijgt regelmatig positieve opmerkingen als 'we zien dat je anders bent' of 'waarom doe je daar niet aan mee?' Dat laatste is mooi om te merken. Nu komt het erop aan om te laten zien waar je staat en voor Wie je staat! Maar moeilijk is het soms wel.

Het is ook goed om mijzelf af te vragen of ik mij laat beïnvloeden door de 'spotters' of  kies ik er juist voor dichtbij Hem te blijven en Zijn Woord te overpeinzen bij dag en bij nacht?
Soms gaat het niet altijd zoals we zouden willen maar het is bemoedigend te weten dat hoe meer wij weten van Gods Woord en de strekking daarvan, hoe meer houvast we zullen hebben bij het nemen van onze dagelijkse beslissingen.


Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.

 Niet alzo de goddelozen:
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen,
want de HERE kent de weg der rechtvaardigen,
maar de weg der goddelozen vergaat.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...