6 september 2011

Laat het feest zijn in de huizen

Oscar Lohuis schreef deze week zijn vervolg op het artikel 'Laat het feest zijn in de huizen' in Het Zoeklicht

Er zaten enkele kernachtige uitspraken in waar ik er een paar van wil citeren. Lohuis ziet graag dat het geloof thuis meer gaat leven, want dat is van groot belang voor het eigen geestelijk leven, maar ook voor dat van de kinderen. Ik ben het van harte met hem eens want ook de Bijbel spreekt erover dat het belangrijk is om je kinderen thuis te onderwijzen.
Deut. 6:4-9 'Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat...U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven'. 
'De sabbat en ook de overige feesten van Israël worden niet alleen in de synagoge, maar vooral ook in de huiskamers gevierd. De sabbat is bij uitstek een familiefeest. Geloofsoverdracht op de volgende generaties vindt vooral thuis plaats. Het gedeelte dat ik zojuist heb geciteerd zegt dan ook 'deze woorden..moeten in uw hart zijn'. Als het het liefhebben van God je werkelijk in het hart zit, dan spreek je er ook over met je kinderen.
In het Engels zeggen ze: 'Most things are caught, not taught'. Daarmee wordt bedoeld: de meeste dingen die je leert, die vang je op. Je krijgt ineens iets te pakken (you catch someting). Zo werkt het ook bij onze kinderen. Door met volwassenen om te gaan, door ouders en andere volwassenen te horen praten over het dienen en liefhebben van God, pakken ze hele belangrijke levenslessen op...

'Als wij de geloofsopvoeding van onze kinderen grotendeels overlaten aan de kerk, de medewerkers van de kindernevendienst of de zondagsschool, dan gaat het niet goed.....'




Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...