Vier fundamentele boodschappen

In het boek 'De stille jaren van Corrie ten Boom' vraagt de schrijfster aan tante Corrie welke vier fundamentele punten in haar boodschap moeten voorkomen iedere keer als ze spreekt.

Corrie ten Boom antwoordt:
"Ik moet tegen de mensen zeggen dat ze tot de Here Jezus kunnen komen, precies zoals ze zijn. Ook moeten ze weten hoe noodzakelijk het is om hun vijanden te vergeven. Dan moet ik het feit noemen dat de Here Jezus spoedig wederkomt en dat zij intussen zo rijk moeten leven als ze in Hem zijn."


Reacties