20 augustus 2011

De kracht van voorbede

Exodus 32: 14 "En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen"

Kan gebed God van gedachte doen veranderen?
God was boos, omdat de Israëlieten ongehoorzaam, corrupt en opstandig waren. Hij vertelde Mozes over zijn plan om hen te vernietigen. Maar Mozes zocht God gunst en vroeg Hem dringend het volk te sparen dat Hij kort daarvoor op wonderbaarlijke wijze uit Egypte had gered. Exodus 32:14 zegt dat de Heer 'berouw kreeg'. Hij besloot niet te doen wat Hij van plan was. Heeft Mozes God echt van gedachte doen veranderen?
De Bijbel spreekt keer op keer over de kracht van voorbede. De kracht ligt natuurlijk niet in ons als mens, in hoe vaak we bidden of in welke volgorde we de woorden uitspreken. De kracht komt alleen bij God vandaan, degene die ons hoort. "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel". ( Jak. 5:16).
Het gebed krijgt kracht als het gebaseerd is op de beloften van God. U kunt voor een ander bidden, maar als uw vraag niet in overeenstemming is met zijn beloften, of er zelfs tegen ingaat, zullen uw gebeden niet veel opleveren. Als uw gebed voor een ander overeenkomt met zijn Woord, dan zal God antwoorden. Dat is nóg een goede reden om dagelijks in de Bijbel te lezen.
Baseer uw gebeden op de waarheid van Gods Woord. Net als Mozes kunt u Gods Woord aan Hem voorleggen en Hem herinneren aan wat Hij heeft beloofd. We kunnen bij God 'op de bres gaan staan'( Ezechiël 22:30) en voorbede doen voor de levens van andere mensen en voor uw land. Het is een kostbaar voorrecht om voorbede te kunnen doen. Wie weet welke veranderingen uw gebeden teweeg kunnen brengen?
uit: 'De kracht van bidden bijbellezen' van S. Omartian

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...