7 juni 2011

Aardse en Hemelse wijsheid

In het Bijbelboek Jakobus las ik dat er eigenlijk twee soorten 'wijsheid' bestaan. Aardse wijsheid en Hemelse wijsheid. Zo had ik het tot nu toe nooit bekeken. Ik dacht dat het altijd dwaasheid en wijsheid was. Blijkbaar bestaat er ook 'aardse' wijsheid. Moeilijk om precies het verschil te onderkennen. Ik las de volgende verzen en was er gewoon even stil van.

Jakobus 3: 13-18 "Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten."

Gelukkig gaat Jakobus 1:5 hier nog aan vooraf. 'Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...