21 april 2011

Wat geloven wij over Christus?

Nog steeds lees ik in het Bijbelboek Matteüs en nog steeds lees en leer ik nieuwe dingen eruit. Er staat ook zo ongelooflijk veel in. Wanneer ik me probeer te verplaatsen in de Here Jezus, denk ik dat Hij er best moe van werd elke keer maar weer de vragen van de Farizeeërs en Sadduceeërs te moeten beantwoorden. Elke keer probeerden ze Jezus een strikvraag te stellen, Hem op Zijn woorden te pakken of Hem 'klem te zetten'. Geweldig om te zien wat Jezus elke keer antwoordt. Hij weet precies wat Hij moet zeggen. Hij geeft overigens niet altijd antwoorden op hun vragen maar stelt soms een tegenvraag wat de 'geleerden' aan het denken zet.

In het stukje uit Mat. 22: 41-45 zijn de Farizeeërs, Herodianen en Sadduceeërs door hun vragen heen. Nu draaide Jezus de rollen om en stelde hen een indringende vraag; wat zij dachten over de identiteit van de Messias. De Farizeeërs wisten dat de Messias een nakomeling van David zou zijn, maar begrepen niet dat Hij God zelf zou zijn. Jezus citeerde Psalm 110: 1 "Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here:  Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten." Hij deed dit om te laten zien dat de Messias groter zou zijn dan David.
De belangrijkste vraag die wij ooit te beantwoorden krijgen, is wat wij geloven over Christus. Andere geestelijke vragen worden pas belangrijk als wij geloven dat Jezus werkelijk degene is, die Hij zegt te zijn!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...