9 april 2011

God moet de ruimte krijgen in vriendschappen.

"Het hebben van een goede vriendschap is niet iets vanzelfsprekends. "Het zou prachtig zijn wanneer mensen automatisch goede vriendschappen hadden, maar zo werkt het in de realiteit niet. Je hebt altijd te maken met twee individuen die een deel van hun leven met elkaar delen, en dit hoeft niet altijd makkelijk op elkaar aan te sluiten. Met de een klikt het als vanzelf en met een ander moet je elkaar eerst beter leren kennen, voordat er een vriendschappelijk vertrouwen komt. Er zijn ook veel mensen die verlangen naar goede vriendschappen, maar ze niet hebben. Dat kan allerlei oorzaken hebben." 
Dat zegt Carianne Ros - van Dok, schrijfster van het boek 'Ik geef om jou', een boek over waardevolle vriendschappen.

"Voor goede vriendschappen is het essentieel dat je oprecht en eerlijk bent naar elkaar toe en dat betekent dat je in veel gevallen ergens op een punt uitkomt dat je met elkaar botst," vertelt Carianne. "Wanneer je dit niet uitspreekt, kan het de vriendschap kapot maken, maar wanneer je het wel met elkaar deelt, dan kun je juist je vriendschap verdiepen en nog steviger maken dan zij al was. Dit is niet makkelijk, maar wel heel belangrijk om echte harmonie te blijven houden met elkaar.
Ik heb het dan niet over ruzie maken, maar over de confrontatie aangaan over dingen waar je verschillend over denkt, of waarin je de ander gekwetst hebt of je zelf gekwetst voelt." Ze voegt toe: "Wanneer er een basis is van respect en liefde, hoef je niet op elkaar te lijken, om toch een goede vriendschap te hebben. Het meeste geeft een goede vriendschap vooral veel vreugde in je hart!"
"Het grootste gebod is: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. In vriendschappen breng je dat gebod in de praktijk. Je hebt dingen over voor elkaar, offert je misschien soms op, maar krijgt er ook veel voor terug. Je bent nooit alleen, er is altijd iemand die op welk moment in je leven ook, naast je staat. Dat is toch prachtig? In elke vriendschap die je hebt is God aanwezig. Dat kan niet anders, stelt de schrijfster, want Hij is de liefde zelf en ieder mens is geschapen naar Zijn evenbeeld, dus met zijn vermogen om lief te hebben. Al zijn er mensen die zich teveel door de zonde laten meeslepen en daardoor niet langer in staat zijn om liefde te geven of te ontvangen," aldus Carianne.
"Waar liefde is, daar is God. En in goede vriendschappen is altijd liefde.
Een verschil met vriendschappen met niet christenen is, dat je in het hebben van je geloof, juist het meest waardevolle in je leven niet of nauwelijks kunt delen. Ik geloof wel dat het een belangrijk verschil maakt wanneer God meer actieve ruimte krijgt in christen vriendschappen. Ik ken veel christenvrienden, waarvan ik allemaal weet dat ze christen zijn, maar waarin God eigenlijk nauwelijks een rol speelt in de vriendschappen. Ik weet zeker dat wanneer we als christenen meer en vaker met elkaar zouden bidden, actief samen God zouden aanbidden, we meer en meer van Gods liefde zullen zien en proeven in onze omgeving. Een leven heel dichtbij God, geeft zo ontzettend veel vreugde!"
Bron: www.cip.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.