Ego-of Christocentrisch?


"Een belangrijk advies voor Bijbellezen is om niet egocentrisch, maar christocentrisch te lezen. Dus niet altijd in de eerste plaats de vraag stellen: "Wat kan ik er voor mezelf uithalen?", maar "Wat leer ik in dit gedeelte over de Here Jezus Christus". Want uiteindelijk is niet Israël of de Gemeente, maar Christus het grote Onderwerp van de Bijbel."
'Israël en de Bijbel'

Reacties