Bijbelgedeelte leren

Onze jongste zoon heeft de afgelopen weken de opdracht vanuit de kinderdienst meegekregen om, vers voor vers, een schitterend gedeelte uit Gods Woord te leren. Het blijven moeilijke woorden voor kinderen van 11 jaar maar wanneer je ze uitlegt en er samen over praat en denkt, wordt het gedeelte steeds mooier.
Zeker in deze week voor Goede Vrijdag en Pasen dringt het weer een extra tot je door wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan.

Filippenzen 2: 5-11
"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! 

Reacties