Hoe lang bid jij?

"In het boek Handelingen lees je voortdurend over gebedssamenkomsten; elke stap voorwaarts die de eerste kerk zette, werd omgeven door gebed. Laat nog eens tot je doordringen wat er tijdens het eerste Pinksterfeest met de kerk gebeurde.
Er werd tien dagen gebeden en tien minuten gepreekt, en er werden drieduizend mensen gered.
Vandaag bidden we tien minuten, preken we tien dagen en zijn we dolblij als er één persoon gered wordt."
Ronald Dunn

Reacties