4 maart 2011

Veroordeel een ander niet


Wat zijn wij er soms goed in, ook als christenen, om elkaar te veroordelen. Het voorbeeld uit Matteüs, het Bijbelboek waar ik op het moment nog steeds in lees en veel uit leer, vond ik daarom herkenbaar. In Matteüs 12: 1-8 gaat het over de Here Jezus die met Zijn discipelen op de sabbat aren plukt omdat ze honger hebben. Hoewel het hier om de Farizeeërs gaat en niet om christenen, denk ik dat iedereen er iets van herkenning in vindt:
"Te dien tijde ging Jezus op de sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. Maar toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat niet mag doen. En Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen? Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en zij de toonbroden hebben gegeten, waarvan hij noch die met hem waren mochten eten, doch alleen de priesters? Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn? Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier. Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat."

De Farizeeërs maakten zich zo druk om godsdienstige rituelen dat zij het hele doel van de tempel (mensen bij God brengen) uit het oog verloren. Omdat de functie van Jezus Christus hoger reikt dan die van de tempel, kan Hij de mensen pas echt bij God brengen. God is oneindig veel belangrijker dan de instrumenten om Hem te eren. Als wij de vormen van aanbidding en onze gevoelens daarbij, belangrijker maken dan Degene die we aanbidden, is er geen plaats meer voor Hem die we denken te aanbidden.
 
Ik heb vandaag weer genoeg om over na te denken!
2 opmerkingen:

 1. Hallo,

  Ik ben in mijn stille tijd ook met het bijbelboek Mattheus bezig. Idd veel geleerd en nog veel te leren.

  Gods Zegen toe gewenst bij dit blog en alles wat op je weg komt.

  Groetjes uit Fryslan
  van Ineke

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is me opgevallen dat in menig uitleg van Jezus woorden van "oordeel niet" er meer wordt uitgelegd wat Jezus er niet mee bedoelde dan wat Hij er wel mee bedoelde.
  Dit terwijl de vroegere en recente kerkgeschiedenis laat zien dat we op dit gebied nog heel veel te leren hebben (of is dit eigenlijk weer een oordeel van mijn kant :-) ..)

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...