Wat zegt de Bijbel over het Christelijke moederschap?

Onlangs vond ik op een site een bemoedigend stukje. Er wordt wel eens gesuggereerd dat je het moederschap er 'even bij doet'. Onderstaade uitleg zet je nog eens aan het denken hierover en maakt je bewust van de verantwoordelijkheid die je gekregen hebt.

"Wat zegt de Bijbel over het Christelijke moederschap?"

"Het moederschap is een belangrijke rol die de Heer aan veel vrouwen heeft gegeven. In Titus 2:3-5 wordt moeders verteld dat ze van hun kinderen moeten houden: “Ze moeten goede raad weten te geven, en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden”. In Jesaja 49:15a zegt de Bijbel: “Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?” Wanneer begint het moederschap?
Kinderen zijn een geschenk van de Heer (Psalm 127:3-5).
In Titus 2:4 wordt het Griekse woord “phileoteknos” gebruikt. Dit woord representeert een bijzonder soort van “moederliefde”. Het idee dat door dit woord wordt uitgedrukt is “de voorkeur geven” aan onze kinderen, voor hen “zorgen”, hen “opvoeden”, hen “liefdevol omarmen”, “in hun behoeften voorzien”, en met elk van hen “op tedere wijze bevriend raken” omdat zij uniek door Gods hand zijn geschapen. De Schrift gebiedt ons om “moederliefde” als onze verantwoordelijkheid te zien. Zowel vaders als moeders wordt in het Woord geboden om verschillende dingen te doen:

Beschikbaarheid –  (Deuteronomium 6:6-7)

Betrokkenheid –  (Efeziërs 6:4)

Onderwijs –  (Psalm 78:5-6, Deuteronomium 4:10, Efeziërs 6:4)

Opleiding –  (Spreuken 22:6)

Discipline –  (Efeziërs 6:4, Hebreeën 12:5-11, Spreuken 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15-17)

Opvoeding –  (Titus 2:4, 2 Timoteüs 1:7, Efeziërs 4:29-32, 5:1-2, Galaten 5:22, 1 Petrus 3:8-9)

Een toonbeeld met integriteit zijn –  (Deuteronomium 4:9, 15, 23; Spreuken 10:9, 11:3; Psalm 37:18, 37).

De Bijbel gebiedt nergens dat elke vrouw een moeder zou moeten zijn. Maar de Bijbel zegt wel dat vrouwen die door de Heer met het moederschap gezegend zijn deze verantwoordelijkheid serieus moeten nemen. Moeders hebben een unieke, belangrijke en cruciale rol in de levens van hun kinderen. Het moederschap is noch een huishoudelijk karwei noch een onplezierige taak. Net zoals een moeder een kind tijdens de zwangerschap draagt, en net zoals een moeder in de baby-tijd voor haar kind zorgt en het kind voedt – zo spelen moeders ook een voortdurende rol in de levens van hun kinderen, tieners, jonge volwassenen en zelfs volgroeide kinderen. Hoewel de rol van het moederschap moet blijven veranderen en zich moet ontwikkelen, moet er aan de liefde, zorg, ondersteuning en bemoediging van een moeder nooit een einde komen."


Reacties