4 februari 2011

Mensen zijn niet geschapen als taal- of rekenmachine

Onze jongste zoon heeft afgelopen week ook de Cito-toets gemaakt en gelukkig valt bij hem op school de 'prestatiedwang' erg mee. Er werd redelijk ontspannen mee omgegaan. Wanneer je echter de kranten leest en naar het Journaal kijkt blijkt er wel degelijk een kern van waarheid te zitten in onderstaand bericht.

"De Cito-toets is veel te eenzijdig en bovendien wordt hij misbruikt om scholen de maat te nemen. Daardoor is in het basisonderwijs een ‘afrekencultuur ontstaan die scholen verlamt’. Dat is de strekking van een petitie die deze week door ruim 13.000 mensen werd ondertekend (Trouw, 1 februari 2010). De verlammende prestatiedwang krijgt zelfs vat op kinderen in de basisschoolleeftijd.
Wim ter Horst, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, waarschuwt voor deze trend in het januarinummer van De Oogst.
‘We moeten ons niet teveel laten leiden door het bedrijfsleven’, betoogt hij. ‘Het bedrijfsleven eist technisch hooggeschoolde werknemers en onverzadigbare consumenten. De rest wordt afgedaan als soft gedoe. Het is net het onderwijs van Sparta in het oude Griekenland. Na hun zevende jaar werden de jongens daar onderworpen aan een door de overheid voorgeschreven soort Cito-toets. Als ze hoog genoeg scoorden, gingen ze naar een interne militaire school die maar één doelstelling had: prestaties leveren. Ik maak me dan ook zorgen om de trend om steeds meer toetsen verplicht te stellen’
Het echte resultaat van onderwijs is volgens de orthopedagoog niet af te leiden uit cijferboekjes en Cito-toetsen. Integendeel. ‘Het echte resultaat zie je pas als een kind op enig moment in zijn leven al het toetsbare kwijt is, of als dat even niet meer ter zake doet.’ Dat vraagt dus om houvast in minder vergankelijke zaken dan toetsen.
Een mooi doordenkertje van Ter Horst, waarmee hij laat zien dat het in het leven uiteindelijk om meer gaat dan cijfers en scores. Vanouds was dat een wezenskenmerk van het christelijk onderwijs. Gevoed vanuit de overtuiging dat we als mens geschapen zijn en niet als taal- of rekenmachine."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.