Joden lezen de Bijbel meer dan christenen

Onderstaand artikel is opmerkelijk:
"Joden lezen hun Bijbel meer dan menig christen. De Joden concentreren zich daarbij op het Oude Testament. Toch hoort men nogal eens van Messiasbelijdende Joden in Israël dat zij op een dag heimelijk ook het Nieuwe Testament zijn gaan lezen. En menigeen 'ontdekte' toen dat het Nieuwe Testament ook Joods is! Het geslachtsregister in Matteüs 1 bijvoorbeeld is daar een prachtig bewijs van. Bovendien zijn bijna alle schrijvers van het Nieuwe Testament Joden. Dat zoekende Joden in het Nieuwe Testament nogal eens Jezus, de grootste Jood aller tijden, hebben gevonden, is geweldig. Het is goed voor Israël te blijven bidden zodat nog veel Joden in het Nieuwe Testament gaan lezen"

Reacties