6 januari 2011

Wet of genade?

"Galaten 3: 11 "En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt is duidelijk; immers de rechtvaardige zal uit geloof leven".

Sinds het begin van het nieuwe jaar lees ik in het Bijbelboek Galaten. Diverse onderwerpen worden door Paulus aan de orde gesteld maar wat mij het meest opvalt tot nu toe is de tegenstelling die hij steeds weer benadrukt tussen de wet en de genade. De gelovigen in Galatië waren erg bezig met hun 'christelijke' volmaaktheid doordat ze probeerde zich aan de wet te houden. Ze wilden zelfs hun geloof in Jezus Christus opgeven hiervoor! Paulus roept hen keer op keer op dat ze zich moeten herinneren wat Christus voor hen gedaan heeft, dat het om hun geloof gaat en niet om hun eigen werken.
Wat is dit soms herkenbaar in ons eigen leven. Bij mij is het althans een reeël gevaar om zo bezig te zijn met de regels en geboden uit Gods Woord dat ik soms helemaal zou vergeten wat Christus voor mij al heeft gedaan. Alsof je je redding als het ware nog verdienen moet door 'goed te leven'. Ik weet dat het niet zo is maar soms leef ik niet in de zekerheid dat Christus alles al volbracht heeft.
De wet is een goed hulpmiddel maar zeker niet het einddoel. Hij is er om ons te weerhouden en te overtuigen van zonden maar hij maakt niet rechtvaardig en kan ons niet redden. Als we gered konden worden door goed te leven, had Christus helemaal niet hoeven sterven!!
Deze hoofdstukken hebben mij weer bepaald bij het feit dat het goed is elke dag weer terug te gaan naar het kruis! Het is genade alleen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...