3 januari 2011

Wat wordt kinderen onderwezen?

"Welk een genade, wanneer onze kinderen grondig onderricht worden in de leer der verlossing door het bloed van Christus! Indien zij gewaarschuwd worden tegen de valse leringen van deze eeuw en leren rusten op het eeuwige fundament van het volbrachte werk van Christus, dan mogen wij de verwachting koesteren dat het geslacht, hetwelk na ons komen zal, het geloof zal handhaven en beter zal zijn dan zijn vaderen.
Uw zondagsscholen zijn uitstekend ingericht; maar waartoe dienen ze, wanneer gij de kinderen het evangelie niet onderwijst? Gij houdt hen een poosje bijeen, gedurende een uur of anderhalf, en zendt gij ze weer naar huis; maar wat voor vrucht hebt gij daarvan? Het mag misschien hun vaders en moeders een poosje rust bezorgen, en daarom zenden zij hen wellicht naar de zondagsschool, maar het enige, noodzakelijke, is datgene wat kinderen wordt onderwezen. De meeste fundamentele waarheid moet op de voorgrond gesteld worden, en welke is deze anders dan het kruis?
Hebt goede moed, dezelfde God die reeds zovelen van de aan u toevertrouwde kinderen heeft zalig gemaakt, is machtig er nog velen te redden, en wij zullen ons ten zeerste verheugen indien wij honderdtallen van onze kinderen tot Christus gebracht zien."
Charles Spurgeon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.