Redding is niet het resultaat van het bijwonen van kerkdiensten

"Redding is niet het resultaat van het bijwonen van kerkdiensten, van kerkelijke vormen, zoals doopplechtigheden, bidden, Bijbelstudie of goede werken; - dit zijn op zich allemaal goede dingen -, maar zij zijn het gevolg van redding en niet de oorzaak ervan. In de Bijbel staat duidelijk dat wij gered zijn "door genade, door het geloof" (Efeziƫrs 2:8); dat "de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet (Romeinen 3: 28) en dat God "hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is " (Romeinen 3:26).
Het Bijbelse gebod en de Bijbelse richtlijn voor hen die gered willen worden is niet: 'wees goed', 'lees de Bijbel', 'ga naar de kerk', maar 'Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden' (Handelingen 16:31).
S. Doherty


Reacties