24 januari 2011

Redding is niet het resultaat van het bijwonen van kerkdiensten

"Redding is niet het resultaat van het bijwonen van kerkdiensten, van kerkelijke vormen, zoals doopplechtigheden, bidden, Bijbelstudie of goede werken; - dit zijn op zich allemaal goede dingen -, maar zij zijn het gevolg van redding en niet de oorzaak ervan. In de Bijbel staat duidelijk dat wij gered zijn "door genade, door het geloof" (Efeziërs 2:8); dat "de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet (Romeinen 3: 28) en dat God "hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is " (Romeinen 3:26).
Het Bijbelse gebod en de Bijbelse richtlijn voor hen die gered willen worden is niet: 'wees goed', 'lees de Bijbel', 'ga naar de kerk', maar 'Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden' (Handelingen 16:31).
S. Doherty


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...