17 januari 2011

Het disciplineprobleem bij het houden van stille tijd

Dagelijkse stille tijd met God is van ‘levensbelang’ voor een christen. Toch is het voor heel veel mensen moeilijk om dit elke dag met regelmaat te doen én vol te houden.
Rick Warren schreef er in zijn boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' een heel hoofdstuk over en noemt één van de redenen het ‘disciplineprobleem’. Hij schrijft er het volgende over:

“Misschien is een van de grootste en meest voorkomende problemen bij u wel de discipline om ’s morgens uit bed te komen om stille tijd te houden. Op het moment dat u wakker wordt begint de ‘slag om de dekens’ die gaat over de vraag: ‘Ga ik mijn bed uit om stille tijd te houden?’
De duivel zal gaan benadrukken hoe moe u wel niet bent, en als hij en het vlees het met elkaar eens worden, zal het een hele klus worden om nog op te staan. Hier zijn een paar tips om dit probleem uit de weg te ruimen:

1. Ga op tijd naar bed: Vroeg naar bed gaan helpt bij het vroeg opstaan. Het is niet goed om te veel hooi op uw vork te nemen. Veel christenen blijven graag laat op, vaak om tv te kijken, en hebben daarvoor de volgende ochtend moeite met vroeg opstaan. Dawson Trotman wist dat en hij had een vaste bedtijd ingesteld. Zelfs als hij nog bezoek had, excuseerde hij zich en ging naar bed omdat zijn prioriteit lag bij het ontmoeten van Christus, de volgende morgen.

2. Sta direct na het wakker worden op. De slag wordt meestal gewonnen of verloren in de eerste paar seconden. Als u wacht om er nog even over na te denken, hebt u al verloren. Aan een bekende christen werd eens gevraagd:”Bid u om op te kunnen staan om uw stille tijd te houden?” “Nee,” antwoordde hij. “Ik sta gewoon op”. Als u ’s morgens wakker wordt, is dat niet het moment om te bidden of u al dan niet op zult staan. Als u daarvoor wilt bidden, doe het dan de avond ervoor en bid dat u de wilskracht zult ontvangen om op te staan.

3. Kijk uit voor ‘stille tijddieven’. Wees alert op dingen die u van uw stille tijd kunnen houden. Van deze ‘dieven’ is 90 procent de avond ervoor op te sporen en onder hen is de tv boosdoener nummer één. Een andere ‘dief’ is de instelling dat stille tijd ‘fijn, maar niet noodzakelijk’ is. Het tegenhouden van deze dieven moeten prioriteit krijgen bij u.

4. Ga naar bed met gedachten uit de Schrift. Ga naar bed met de gedachte: tot morgen, Heer. Vraag of God u wakker maakt met de gedachten aan Hem. De beste manier om dat te doen is door te gaan slapen met een tekst uit de Schrift in uw hoofd. We kunnen leren ons ‘dag en nacht te verdiepen in het Woord’ (zie Joz. 1:8 en Ps. 1:2)"


2 opmerkingen:

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.