31 januari 2011

Onze relaties met anderen moeten een afspiegeling zijn van onze omgang met God


"Verstoorde relaties kunnen onze verhouding met God belemmeren. Als wij een grief hebben tegen een vriend of als er problemen zijn, moeten wij die zo snel mogelijk oplossen. Wij zijn huichelaars als we beweren een goede relatie met God te hebben, terwijl we een slechte verhouding hebben met anderen. Onze relaties met anderen moeten een afspiegeling zijn van onze omgang met God."


28 januari 2011

Hoe wil ik Jezus volgen?

Wanneer je leest in Mattëus 5:1 dat 'grote menigten Jezus volgden' klinkt dat geweldig. De vraag is alleen met welke intentie de mensen dat deden. Jezus was destijds het gesprek van de dag en iedereen wilde Hem zien. De discipelen, die het dichtst bij deze 'populaire' Man stonden, kwamen ongetwijfeld in de verleiding zich belangrijk te voelen en trots en bezitterig te zijn. Jezus vertelt hen echter een belangrijke les.
Ik las er het volgende over wat me aan het denken zette:

"Bij Jezus te zijn gaf de discipelen niet alleen aanzien, maar ook de mogelijkheid er rijker van te worden. Het is mooi om te zien dat Jezus voordat Hij de menigte toespreekt de discipelen even apart neemt en hen waarschuwt voor de verleidingen die voor hen op de loer zouden liggen. Jezus waarschuwt hen dat ze geen roem en rijkdom moeten verwachten maar verdriet, honger en vervolging. Niettemin verzekerde Hij Zijn discipelen dat zij zouden worden beloond, maar misschien niet in dit leven. Er kunnen tijden zijn dat het volgen van Jezus ons erg populair maakt. Maar als wij niet leven naar wat Jezus hier zegt, dreigt het gevaar dat wij Gods boodschap gaan gebruiken om er zelf beter van te worden".

Op welke manier willen wij Jezus volgen?


27 januari 2011

Faith like Potatoes - een film gebaseerd op ware gebeurtenissen

Persoonlijk houd ik erg van films met een (christelijke) boodschap. Het evangelie kan niet vaak en duidelijk genoeg worden verteld!
En ja, ik heb alweer een mooie film die ik aan kan raden. Gebaseerd op het boek 'Faith Like Potatoes' (Aardappelgeloof), vertelt deze film het levensverhaal van Angus Buchan, een Zambiaanse aardappelteler van Schotse komaf, die met zijn gezin naar Zuid-Afrika trekt, op zoek naar een beter leven.

In zijn strijd om een nieuw bestaan op te bouwen, krijgt hij een schijnbaar ongelooflijke serie tegenslagen te verwerken. Al snel wordt Buchans leven beheerst door gevoelens van angst en woede. Maar mede door het bezoek aan een kerkdienst, zijn keuze voor Jezus en zijn ongewone vriendschap met zijn boerenknecht, een Zulu, ondergaat Buchan een opmerkelijke transformatie.
Sommige scenes zijn wel erg aangrijpend en niet geschikt voor jongere kinderen maar dat neemt niet weg dat het echt een krachtig, inspirerend en hartverscheurend verhaal is. Waar liefde is, is hoop!
Gebaseerd op ware gebeurtenissen!

26 januari 2011

Een huishouden op rolletjes

Het huishouden draaiende houden is soms niet zo makkelijk als het lijkt. Vooral in een groot gezin komt er vaak veel bij kijken en is er veel werk dat dagelijks terugkomt. Ik denk ook dat het heel Bijbels is om in deze 'bediening' - want zo kun je het zeker noemen - je verantwoordelijkheid te nemen. (zie Titus 2:5). Het is belangrijk dit op een goede manier te organiseren.
Het probleem is alleen vaak dat je niet weet waar je moet beginnen en welke (grote of juist kleine) klussen je wanneer aan moet pakken.

De afgelopen weken heb ik een heel praktisch boek gelezen getiteld "Op rolletjes" van Zamarra Oomes-Kok. De subtitel is 'Huishoudmanagement voor iedereen'.
"Een chaotisch huishouden kan heel gezellig zijn, maar het is wel vervelend als je op zondag ineens ziet dat de koelkast leeg is, al je ondergoed in de was zit of een belangrijk telefoonnummer niet kunt vinden", aldus de schrijfster.

Op rolletjes is en boek dat je helpt je huishouden (nog) beter te organiseren, zodat je niet voortdurend achter de feiten aanloopt. Het bevat eenvoudige planners, effectieve lijstjes en tijdbesparende oplossingen. Ook zitten er midden in het boek een groot aantal stickers die je in je agenda kunt plakken als herinnering bij bepaalde taken. De zes hoofdstukken gaan vooral over 'omgaan met tijd', 'opruimen en bijhouden', 'schoonmaken en de was', 'koken en boodschappen', 'administratie en dagplanning met kinderen'.
Verder bevat het boek veel tips, websites en een literatuurlijst met vele goede boeken. Zelfs na 20 jaar huishouden heb ik er nog vele dingen uit gehaald die direct toe te passen zijn.
Het enige kleine nadeel van het boek is dat de schrijfster soms ook taken inplant op de zondag. Maar ja, het is een kleine moeite deze in je agenda te verschuiven naar een dag die jou beter uitkomt.


25 januari 2011

Verleidingen weerstaan met het Woord van God

Al enige tijd ben ik aan het lezen in Mattheüs. Hoofdstuk 4 bevat een aantal leerzame lessen. Jezus wordt hier tot drie keer toe verzocht door de duivel in de woestijn. De Here Jezus had net een hoogtepunt beleefd bij Zijn doop en niet lang daarna verblijft hij 40 dagen in dor en droog land. Hij wordt tenslotte moe, hongerig en is eenzaam. Daardoor wordt Jezus kwetsbaar. Satan maakt daar gebruik van omdat hij loerde op een zwak moment van Jezus.
Persoonlijk ervaar ik het ook regelmatig dat ik veel vatbaarder ben voor verleidingen wanneer ik moe of onzeker ben of belangrijke beslissingen moet nemen. Het verschil is alleen dat Jezus, die ook ten volle mens is (geweest), hierin niet zondigde.
Satans verzoekingen concentreren zich in dit Bijbelgedeelte vooral op lichamelijke noden, macht en bezit en trots. Ik denk dat het vandaag de dag niet anders is. Het blijven onze 'zwakke plekken'.
Mooi is het om te zien dat Jezus niet toegeeft en niet ingaat op de verleidingen. Hij gaat op de best denkbare manier in tegen deze verzoekingen van satan, namelijk met het Woord van God. De satan kent de Bijbel ook en probeert Jezus tot zonde te verleiden maar ook Jezus weet precies waar in het Woord van God de gedeeltes staan waarmee Hij de verleiding kan weerstaan.
Wat een geweldig voorbeeld is dit voor ons. Uit dit gedeelte blijkt maar weer hoe belangijk het is de Bijbel te kennen en op de juiste manier en op de juiste tijd toe te passen in het leven. Juist in onze zwakke en moeilijke momenten wanneer we onzeker, moe en kwetsbaar zijn.

24 januari 2011

Redding is niet het resultaat van het bijwonen van kerkdiensten

"Redding is niet het resultaat van het bijwonen van kerkdiensten, van kerkelijke vormen, zoals doopplechtigheden, bidden, Bijbelstudie of goede werken; - dit zijn op zich allemaal goede dingen -, maar zij zijn het gevolg van redding en niet de oorzaak ervan. In de Bijbel staat duidelijk dat wij gered zijn "door genade, door het geloof" (Efeziërs 2:8); dat "de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet (Romeinen 3: 28) en dat God "hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is " (Romeinen 3:26).
Het Bijbelse gebod en de Bijbelse richtlijn voor hen die gered willen worden is niet: 'wees goed', 'lees de Bijbel', 'ga naar de kerk', maar 'Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden' (Handelingen 16:31).
S. Doherty


22 januari 2011

Wat we van een 11-jarige jongen kunnen leren

Kijk naar deze 11 jarige jongen afkomstig van Salem Lutheran Church. Hij legt uit hoe Jezus in elk boek van de Bijbel terugkomt. Het is geweldig om te zien hoe God werkt door Zijn Woord !

Kijk op de site van Godtube en klik hier
Gebedskaarten

Enkele weken geleden hebben mijn man en ik elkaar 'gebedskaarten' cadeau gedaan. In elk ´pakketje´ zitten zeven gebedskaarten, gebaseerd op Gods Woord, met alle daarbij behorende Bijbelteksten. De kaarten zijn een krachtig hulpmiddel om te bidden voor je vrouw of man om een echtgenoot of echtgenote te zijn zoals God het heeft bedoeld...

Een aanrader voor elk echtpaar...
(Helaas zijn deze kaarten niet meer verkrijgbaar)

21 januari 2011

Hij houdt blijdschap in mijn hart

Er is vreugde, hemelvreugde.
Hemelvreugde, hier op aard.
Te weten: Jezus mint ook mij
is mij meer dan alles waard.

Bovenstaand refrein heb ik gisterenmiddag tijdens het hardlopen zeker wel 10x gezongen. Eigenlijk zit het lied sinds afgelopen zondag de hele week al in mijn hoofd. Het heeft me bemoedigd elke keer weer opnieuw.
Soms lopen bepaalde weken namelijk anders dan dat je dacht.
Een gesprek met een (oude) vriend wiens huwelijk na bijna 25 jaar op de klippen gelopen is, twee zieke kinderen die de hele week 'hangerig' zijn en niet eten, een dochter die 'zoekende' is nu ze onverwachts thuis is omdat ze haar studie heeft beëindigd en zo kan ik nog een aantal dingen noemen. Ook als je naar het journaal kijkt of de krant leest en ziet wat er in de wereld gebeurt, overvalt je soms een gevoel van diepe treurigheid. Het zijn geen dingen waar je vrolijk van wordt.
Toch mogen we ons in alles wat ons overkomt en in alles wat we doormaken, richten op onze Hemelse Vader. Hij houdt uiteindelijk die diepe blijdschap in mijn en in jouw hart.
Onderstaand lied heb ik in zijn geheel nog een keer opgeschreven en overdacht. Wat een diepe waarheden zitten hier toch in:

De nacht vlood heen, 't is helder dag!
er is blijdschap in mijn ziel!
mijn vrees is weg, Gods vree woont daar,
er is vreugde in mijn ziel!

refrein:
Er is vreugde, hemelvreugde.
Hemelvreugde, hier op aard.
Te weten: Jezus mint ook mij
is mij meer dan alles waard.

Mijn tranen droogde Jezus' hand,
er is vreugde in mijn smart.
'k Ben pelgrim naar het hemels land,
doch met blijdschap in mijn hart!

Eens was mijn hart vol duisternis,
maar God sprak eens: "Daar zij licht!"
nu heb 'k een hemel reeds op aard
en een hemel nog in 't zicht.

Door Jezus' macht, door hem alleen,
kan ik overwinnaar zijn;
en waar ik kom, ik jubel luid:
ja, des Heilands bloed maakt rein.

En is de weg soms ruw en steil,
toch blijft blijdschap in mijn smart.
Want Jezus zelf bestiert mijn weg.
en houdt blijdschap in mijn hart.

( Joh. de Heer nr.41)

20 januari 2011

Vechten tegen zonden


"Je bent geen christen omdat je over zonde spreekt, je bent een christen omdat je er tegen vecht!"

John Piper

19 januari 2011

We kunnen niet leven van brood alleen

Uit de webpoll over Bijbellezen op CIP.nl blijkt dat een aanzienlijk deel, namelijk 41% van de lezers van deze website de Bijbel nog nooit helemaal heeft uitgelezen. Circa 13% heeft de Bijbel een enkele keer uitgelezen, 7% twee keer en 6% drie keer. Ongeveer 33% van de ondervraagden geeft aan de Bijbel meer dan drie keer gelezen te hebben. Alhoewel christenen het er doorgaans over eens zijn dat de Bijbel het meest belangrijke boek is, en veel christenen vaak meerdere Bijbels hebben, is het Woord van God door het grootste percentage van de christenen nog nooit uitgelezen. CIP.nl peilde enkele meningen hierover.


Martin Koornstra, kinderwerker en spreker schrijft er nog het volgende over: "Dat 41 procent van de ondervraagden aangeeft de Bijbel nooit van kaft tot kaft te hebben gelezen verbaast me niet. In deze fastfood cultuur doen we de Bijbel er 'ook gewoon nog eventjes bij'. Het lijkt me makkelijker om in de kerk te zitten en een preek te horen dan zelf in toewijding en discipline de Bijbel te lezen en daar ook echt gegrepen door te zijn. Dat een derde aangeeft de Bijbel meer dan een keer te hebben gelezen vind ik bemoedigend, al weet ik ook dat Gods Woord op andere manieren tot ons kan komen door bijvoorbeeld een lied of door omgang met andere gelovigen. Lezen we de Bijbel plichtsgetrouw, of vanwege honger naar God? We kunnen niet leven van brood alleen. Het Woord van God is belangrijk omdat we het allemaal nodig hebben. De Bijbel raakt me vaak enorm. Er zit echt een Meesterbrein achter deze Bijbel. Daar kan geen schrijver tegenop."


18 januari 2011

Letters to God

We hebben kort geleden de nieuwe film 'Letters to God' met elkaar gekeken. Het is een ontroerende maar ook hartverwarmende film en erg de moeite waard om te kijken.
Het (op waarheid gebaseerde!) verhaal gaat over de acht jarige Tyler Doherty die de strijd aangaat tegen kanker, maar ook de kracht en de blijmoedigheid van een kinderlijk geloof laat zien.
God is voor Tyler een grote vriend en leraar. Dagelijks schrijft hij brieven aan God, waarin hij zijn dankbaarheid en grote en kleine zorgen met Hem deelt. Omdat hij zijn brieven 'gewoon' op de post doet, komen deze terecht bij Brady Daniëls, een depressieve postbode, die een moeilijk verleden met zich meedraagt. In eerste instantie kan hij niets met de brieven, totdat hij Tyler ontmoet. Er ontstaat een hechte vriendschap en langzaam maar zeker verandert Daniel door Tylers karakter, maar ook zijn brieven.
Deze film vertolkt een warm en ontroerend verhaal van de grote invloed die een klein mens kan hebben op zijn omgeving.


17 januari 2011

Het disciplineprobleem bij het houden van stille tijd

Dagelijkse stille tijd met God is van ‘levensbelang’ voor een christen. Toch is het voor heel veel mensen moeilijk om dit elke dag met regelmaat te doen én vol te houden.
Rick Warren schreef er in zijn boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' een heel hoofdstuk over en noemt één van de redenen het ‘disciplineprobleem’. Hij schrijft er het volgende over:

“Misschien is een van de grootste en meest voorkomende problemen bij u wel de discipline om ’s morgens uit bed te komen om stille tijd te houden. Op het moment dat u wakker wordt begint de ‘slag om de dekens’ die gaat over de vraag: ‘Ga ik mijn bed uit om stille tijd te houden?’
De duivel zal gaan benadrukken hoe moe u wel niet bent, en als hij en het vlees het met elkaar eens worden, zal het een hele klus worden om nog op te staan. Hier zijn een paar tips om dit probleem uit de weg te ruimen:

1. Ga op tijd naar bed: Vroeg naar bed gaan helpt bij het vroeg opstaan. Het is niet goed om te veel hooi op uw vork te nemen. Veel christenen blijven graag laat op, vaak om tv te kijken, en hebben daarvoor de volgende ochtend moeite met vroeg opstaan. Dawson Trotman wist dat en hij had een vaste bedtijd ingesteld. Zelfs als hij nog bezoek had, excuseerde hij zich en ging naar bed omdat zijn prioriteit lag bij het ontmoeten van Christus, de volgende morgen.

2. Sta direct na het wakker worden op. De slag wordt meestal gewonnen of verloren in de eerste paar seconden. Als u wacht om er nog even over na te denken, hebt u al verloren. Aan een bekende christen werd eens gevraagd:”Bid u om op te kunnen staan om uw stille tijd te houden?” “Nee,” antwoordde hij. “Ik sta gewoon op”. Als u ’s morgens wakker wordt, is dat niet het moment om te bidden of u al dan niet op zult staan. Als u daarvoor wilt bidden, doe het dan de avond ervoor en bid dat u de wilskracht zult ontvangen om op te staan.

3. Kijk uit voor ‘stille tijddieven’. Wees alert op dingen die u van uw stille tijd kunnen houden. Van deze ‘dieven’ is 90 procent de avond ervoor op te sporen en onder hen is de tv boosdoener nummer één. Een andere ‘dief’ is de instelling dat stille tijd ‘fijn, maar niet noodzakelijk’ is. Het tegenhouden van deze dieven moeten prioriteit krijgen bij u.

4. Ga naar bed met gedachten uit de Schrift. Ga naar bed met de gedachte: tot morgen, Heer. Vraag of God u wakker maakt met de gedachten aan Hem. De beste manier om dat te doen is door te gaan slapen met een tekst uit de Schrift in uw hoofd. We kunnen leren ons ‘dag en nacht te verdiepen in het Woord’ (zie Joz. 1:8 en Ps. 1:2)"


15 januari 2011

Blijven bidden voor vervolgde christenen

Noord Korea staat opnieuw bovenaan de ranglijst Christenvervolging 2011. Wanneer je onderstaand bericht leest besef je weer eens hoe belangrijk het is te blijven bidden voor dit land en voor deze mensen die het zo moeilijk hebben...


"Het is niet in woorden te vatten wat voor wreedheden het Koreaanse regime begaat. In geen enkel ander land worden christenen zo zwaar vervolgd. Tienduizenden leven en sterven uiteindelijk in concentratiekampen. Zelfs het in bezit hebben van een Bijbel is al reden genoeg om te worden geëxecuteerd of met het hele gezin gedeporteerd te worden naar een kamp, voor de rest van je leven. Hoe komt het dat de naar schatting 400.000 christenen in Noord-Korea als dieren opgejaagd worden?

Stel je eens een land voor, waar de staat besluit waar je woont, welk beroep je kiest, wat voor sport je doet of wat je eet. Stel je een land voor zonder kleur in de kleren van mensen en in gebouwen, behalve dan de schreeuwende propaganda posters die de betonnen flats, huizen en monumenten decoreren. Een land waar de Grote Leider nog steeds president is, terwijl hij al zestien jaar dood is en zijn uitgehongerde volgelingen hem moeten vereren als een god. Dat is de duistere realiteit van Noord-Korea.
Dit communistische land staat op de eerste plaats van de Ranglijst Christenvervolging 2011 van Open Doors. Het heeft deze plaats al negen jaar lang. Tientallen jaren wist niemand hoe het met de Noord-Koreaanse Kerk was na de Koreaanse oorlog. In de jaren negentig lukte het Open Doors om in contact te komen met de ondergrondse christenen en het werd duidelijk dat de Kerk in Noord-Korea springlevend was. Maar het was ook een gewonde kerk. Onderzoek van Open Doors maakt duidelijk hoe extreem ver de staat gaat in het opjagen, gevangennemen en vermoorden van christenen.
Op de Ranglijst Christenvervolging haalt Noord-Korea 90,5 van de maximaal 100 punten. De enige reden waarom het maximale aantal punten niet gehaald wordt is door de grondwet van Noord-Korea. Officieel kent het land vrijheid van godsdienst. In de praktijk hebben burgers geen enkel recht. De houding van de staat ten opzichte van christenen, is uiterst vijandig: zij hebben geen enkel bestaansrecht. Er is geen vrijheid om kerken te bouwen of thuis samen te komen. Het in bezit hebben van christelijke materialen is verboden en er staat zelfs de doodstraf op."


14 januari 2011

Lessen van een grasparkiet

Een dominee vertelde eens over een lieve oude vrouw uit Wales. Ze had een grasparkiet die christelijke liederen kon zingen. Het vogeltje kon bijvoorbeeld een heel couplet zingen van het lied 'What a friend we have in Jesus'. Wanneer er bezoekers kwamen hoorde men het vogeltje zingen: 'What a friend we have in Jesus!' Omdat mensen het zo mooi vonden gooiden ze uit hun enthousiasme geld in het kooitje. De vrouw verzamelde het geld en stuurde het op naar een zendeling in Afrika. Ze stuurde bijna 350 euro op. De dominee voorzag het verhaal van commentaar: "Dat vogeltje doet meer dan veel kerkleden: het prijst God iedere dag en ondersteunt een zendeling in Afrika."


13 januari 2011

Vanuit Gods oogpunt naar onmogelijke situaties kijken

Toen ik mij de afgelopen week tijdens het voorbereiden van de kinderdienst verdiepte in het (bekende) verhaal van David en Goliath uit 1 Samuël 17, vielen mij toch weer nieuwe dingen op. Je leest het verhaal in eerste instantie met het idee dat 'je het wel weet'. Toch zitten er wijze lessen in.
Goliath daagde veertig(!) dagen lang de Israëlitische legers uit. Men wachtte aan beide zijden totdat de ander zou aanvallen. Wat moet dit een verschrikkelijke tijd geweest zijn om elke dag weer zo'n reus te zien staan op de helling tegenover de vallei. Is het bij ons soms niet net zo dat we elke dag soms weer 'als een berg' tegen iets op zien en dat we denken dat we nooit zullen 'overwinnen'? Er lijkt soms geen einde aan te komen en soms blijven we worstelen met ons probleem.

Toch ging David er op een hele andere manier mee om. Het verschil zit hem namelijk in het perspectief dat je hebt. De meeste toeschouwers zagen alleen een reus. Maar David zag een sterfelijke man die Zijn God uitdaagde (vs. 25-26). Hij wist dat hij niet alleen zou zijn als hij voor Goliath zou staan. God zou met hem meevechten. Hij keek naar zijn situatie vanuit Gods gezichtspunt.
Als wij meer vanuit Gods oogpunt naar onmogelijke situaties zouden kijken zou dat ons helpen om reusachtige problemen in het juiste perspectief te zien. Als we dat eenmaal duidelijk zien, kunnen we met meer succes vechten. David wist dat God hem zou helpen en Hij vertrouwde volledig op Zijn hulp. Laten ook wij doorgaan met het 'verslaan' van onze 'reuzen'. God belooft ons erbij te helpen ook al kan het heel veel dagen duren.

Filippenzen 4: 13 "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft"


11 januari 2011

Hoe vaak gaat de Bijbel door jou?

'Iemand zei eens heel mooi: 'Het is niet zo belangrijk hoe vaak jij door de Bijbel gaat, het is belangrijk hoe vaak de Bijbel door jou gaat.' Maar het een gebeurt niet zonder het ander. Willen we leren van de Bijbel? Het is het enige boek dat God gegeven heeft,' dat zegt Anne van der Bijl in het boek De Crux, christenen over de kern van hun geloof.

Van der Bijl vertelt: 'Een paar jaar geleden had de EO een initiatief waarbij je vragen kon stellen aan God middels een brief. Ze vroegen mij of ik ook wilde meedoen. Ik heb gelijk gezegd: 'Absoluut niet.' Zolang wij niet de Bijbel gelezen hebben, Gods brief aan ons, dan ga ik zeker geen brief aan God schrijven. En als wij de Bijbel eenmaal wel gelezen hebben, dan hebben wij een heel ander soort vragen - namelijk naar mensen toe, niet meer naar God toe. Dat is het geheim van Bijbellezen. Dit is hét Boek. Er is geen boek dat zegt hoe je zonden vergeven kunnen worden, behalve dit Boek. Er is geen boek dat zegt waar je naartoe gaat als je sterft, alleen dit Boek. Dit is hét Boek.'
Op mijn tweede reis naar Oost-Europa, ruim vijftig jaar geleden, zat ik naast een vurige en toegewijde communist. Jan heette hij. Altijd debatteerde hij. En hij wilde met mij praten, want ik was de enige christen tijdens die reis. 'Heb jij de hele Bijbel gelezen?' vroeg hij mij. Ik zei: 'Ja, en ik denk meermaals.' Zijn mond viel open en hij zei: 'Ik vraag dit altijd als ik een debat heb met een christen en jij bent de eerste die ja zegt.' Het is tot onze schande dat wij moeten toegeven dat wij niet de hele Bijbel gelezen hebben. Wij moeten de Bijbel lezen. Het is een mooi boek. Het duurt niet lang. In 80 uur lezen ben je er helemaal door. Dat is veel korter dan wij tijd besteden aan de krant. Wat is er voor excuus dat wij de Bijbel niet lezen?
Mensen reageren hier wel eens op met: 'Maar zelf heb je een kantoor vol boeken.' Besef dat elk boek in mijn kantoor bestemd is om dat ene boek beter te doen begrijpen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel biografieën. Die vertellen het verhaal van mannen en vrouwen en hoe God ingreep in hun leven. Ik wil weten hoe God dat deed. Dan kom ik altijd weer terug bij dat ene Boek. Laat dit Boek je leven veranderen. Verzadig je denken, je hoofd, je hart met de Bijbel. Dan heb je, ook in mijn geval, nog moeite genoeg omdat elke dag toe te passen. Want het christenleven is niet makkelijk. Als Jezus zegt: 'Volg mij,' zegt Hij dat elke dag en dat eist van mij elke dag een beslissing: 'Ja Heer, ik wil U volgen.' En dan zegt Jezus: 'In dit alles?' Ja Heer, in alles. Radicaal dus.'


10 januari 2011

Wat zaai jij?

Galaten 6:7 ".... Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten."

"Het zou zeker een verrassing zijn als je tarwe zaaide en er kwam boerenkool op. Maar het zou waarschijnlijk geen verrassing zijn als je over je vrienden roddelde en kort daarna ontdekt dat je geen vrienden meer hebt. Het is een 'levenswet' dat iemand oogst wat hij zaait. Dat geldt voor het natuurlijke en voor het geestelijke. Elke daad heeft gevolgen. Als je zaait terwille van je eigen verlangens, zul je een oogst binnenhalen van kwaad en droefenis. Als je zaait terwille van God, zul je blijdschap en eeuwig leven oogsten. Welk soort zaad strooi jij in de aarde van je Leven?"

Een vraag om eens over na te denken...9 januari 2011

Doe al het goede dat je kunt


Begin met het doen van goede dingen, dan zul je zien hoe God in jou een dienend hart ontwikkelt. De opdracht is eenvoudig. Maar hem uitvoeren kost een heel leven!
John Wesley zei:
Doe al het goede dat je kunt,
met alle middelen die je hebt,
op elke mogelijke manier,
op elke mogelijke plaats,
op elk mogelijk moment,
voor zoveel mogelijk mensen,
zolang je kunt.

Er is zoveel goeds te doen. Als je eenmaal begint God te dienen door het dienen van anderen, wordt het leven spannend! Ontdek het goede dat je kunt doen en ga ermee aan de slag.

7 januari 2011

De focus van je geloof - Een jonge vrouw naar Gods hart

Niet lang geleden heb ik onze dochters het dagboekje 'Een jonge vrouw naar Gods hart' van Elizabeth George cadeau gedaan. Ze genieten er erg van en hoewel ik zelf niet echt meer een hele jonge vrouw ben, heb ik er ook eens in gelezen. Ze schrijft werkelijk mooie en ook praktische dingen die je in je christenleven van elke dag zo kunt toepassen.
Het volgende sprak me aan:
"Als je niet oppast, ben je de hele dag (en de hele nacht) bezig met allerlei dingen die minder belangrijk zijn en daarmee stel je de moeilijkste, maar meest lonende 'taak' - het bidden - uit. Waarom is het zo moeilijk om te bidden?
Een ding is duidelijk.... je leeft in deze wereld. De wereld heeft meer invloed op je dan je denkt. Je wordt gebombardeerd met dingen die je verleiden tot zondigen of je afleiden van de dingen van God. Heb je het altijd zo druk dat je vergeet te bidden? Neem je geen tijd om na te denken over de beslissingen die je neemt?
Maar weinig stemmen in de wereld moedigen je aan om aandacht te besteden aan geestelijke dingen. En gebed is een geestelijke activiteit. Het doorbreekt alle drukte en richt je ogen, je hart, je gedachten en je volledige aandacht weer op God. Dus kom in actie en bid!"

6 januari 2011

Wet of genade?

"Galaten 3: 11 "En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt is duidelijk; immers de rechtvaardige zal uit geloof leven".

Sinds het begin van het nieuwe jaar lees ik in het Bijbelboek Galaten. Diverse onderwerpen worden door Paulus aan de orde gesteld maar wat mij het meest opvalt tot nu toe is de tegenstelling die hij steeds weer benadrukt tussen de wet en de genade. De gelovigen in Galatië waren erg bezig met hun 'christelijke' volmaaktheid doordat ze probeerde zich aan de wet te houden. Ze wilden zelfs hun geloof in Jezus Christus opgeven hiervoor! Paulus roept hen keer op keer op dat ze zich moeten herinneren wat Christus voor hen gedaan heeft, dat het om hun geloof gaat en niet om hun eigen werken.
Wat is dit soms herkenbaar in ons eigen leven. Bij mij is het althans een reeël gevaar om zo bezig te zijn met de regels en geboden uit Gods Woord dat ik soms helemaal zou vergeten wat Christus voor mij al heeft gedaan. Alsof je je redding als het ware nog verdienen moet door 'goed te leven'. Ik weet dat het niet zo is maar soms leef ik niet in de zekerheid dat Christus alles al volbracht heeft.
De wet is een goed hulpmiddel maar zeker niet het einddoel. Hij is er om ons te weerhouden en te overtuigen van zonden maar hij maakt niet rechtvaardig en kan ons niet redden. Als we gered konden worden door goed te leven, had Christus helemaal niet hoeven sterven!!
Deze hoofdstukken hebben mij weer bepaald bij het feit dat het goed is elke dag weer terug te gaan naar het kruis! Het is genade alleen...

5 januari 2011

De vervolgde kerk kan ons helpen in het serieus nemen van de Bijbel

"Wij westerlingen hebben de luxe van veel luxe. Een overvloed aan mooie dingen leidt ons af van het Evangelie. Materialisme is een sluipmoordenaar en veel gevaarlijker dan openlijke christenvervolging. Wanneer wij de Bijbel lezen, denken we: O nee, geen vervolging, dat gaat te ver. Een vervolgde christen is blij want hij weet dat hij op de goede weg zit. De vervolgde kerk kan ons helpen in het serieus nemen van de Bijbel." Dat vertelt Open Doors woorvoerder Klaas Muurling in het Reformatorisch Dagblad.

Toen Muurling een Cubaanse predikant eens vroeg of al het lijden dat hij meemaakte hem niet te veel werd, antwoordde deze: "Het leven van een christen is als een voetreis door de woestijn. Je weet dat je niet na elke kilometer een kraan met fris water tegenkomt. De zon is heet, het zand schroeit je voeten. Maar aan het einde van de reis wacht een geweldige oase."
Een christen uit Laos was dertien keer van zijn vrijheid beroofd, mishandeld en al zijn bezittingen kwijtgeraakt. Met zijn gezin probeerde hij in het bos een nieuw bestaan te beginnen. "Ik kijk niet naar wat om mij heen is”, zei hij. "Ik heb mijn ogen gevestigd op de Eeuwige."
Door Patrick Simons


4 januari 2011

Bijbelse vrouwen schilderen

Het is al weer enige tijd geleden dat onze oudste dochter een hele serie Bijbelse vrouwen heeft geschilderd.
Ze zijn erg mooi en hoewel er natuurlijk een stuk ´eigen fantasie´ bij zit, spreken ze mij erg aan.

Wie nog meer Bijbelse vrouwen en andere werken van haar wil zien kan eens een kijkje nemen op haar eigen weblog.

3 januari 2011

Wat wordt kinderen onderwezen?

"Welk een genade, wanneer onze kinderen grondig onderricht worden in de leer der verlossing door het bloed van Christus! Indien zij gewaarschuwd worden tegen de valse leringen van deze eeuw en leren rusten op het eeuwige fundament van het volbrachte werk van Christus, dan mogen wij de verwachting koesteren dat het geslacht, hetwelk na ons komen zal, het geloof zal handhaven en beter zal zijn dan zijn vaderen.
Uw zondagsscholen zijn uitstekend ingericht; maar waartoe dienen ze, wanneer gij de kinderen het evangelie niet onderwijst? Gij houdt hen een poosje bijeen, gedurende een uur of anderhalf, en zendt gij ze weer naar huis; maar wat voor vrucht hebt gij daarvan? Het mag misschien hun vaders en moeders een poosje rust bezorgen, en daarom zenden zij hen wellicht naar de zondagsschool, maar het enige, noodzakelijke, is datgene wat kinderen wordt onderwezen. De meeste fundamentele waarheid moet op de voorgrond gesteld worden, en welke is deze anders dan het kruis?
Hebt goede moed, dezelfde God die reeds zovelen van de aan u toevertrouwde kinderen heeft zalig gemaakt, is machtig er nog velen te redden, en wij zullen ons ten zeerste verheugen indien wij honderdtallen van onze kinderen tot Christus gebracht zien."
Charles Spurgeon

2 januari 2011

Twee en een half zijn er bekeerd

Over de bekende Amerikaanse evangelist Dwight L. Moody doet het volgende verhaal de ronde. Bij terugkeer van een evangelisatiebijeenkomst vroeg iemand hem of het een goede bijeenkomst was geweest.
"Ja", antwoordde hij.
"Zijn er mensen tot bekering gekomen?" ging de vragensteller verder.
"Ja", zei Moody. "Twee en een half zijn er bekeerd."
Zijn vragensteller lachte om het antwoord en merkte op: "Ik weet wat u bedoelt. Twee volwassenen en een kind."
"Helemaal niet", antwoordde Moody. "Twee kinderen en een volwassene".
Wat bedoelde hij precies? Hoeveel zielen werden die avond behouden? Drie. Hoeveel levens werden behouden? Twee en een half. De twee behouden levens waren die van kinderen, die op jonge leeftijd tot Christus kwamen en dus hun hele leven nog voor Hem konden leven. Het halve leven was dat van de volwassene, die het grootste deel van zijn leven in de wereld had geleefd en nog slechts het laatste deel van dat leven aan Jezus Christus kon geven.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...