Groeien in heiligheid


“Groei in heiligheid gaat altijd gepaard met een toenemend bewustzijn van je eigen zondigheid in de ogen van God.”

Zac Poonen

Reacties