17 november 2010

Positie van de vrouw onder druk

Priscilla Shirer is een vrouwelijke spreker binnen het christelijke circuit in de VS en verdient er haar brood mee. Ze geeft studies naar aanleiding van haar boeken en is regelmatig te vinden op conferenties. Op die conferenties benadrukt de moeder van drie jongens dat de man - thuis en in de kerk - het hoofd is en de vrouw qua rangorde onder de man staat en hem moet dienen. Ze houdt mensen af van 'feministische activiteiten' die vrouwen willen vertellen om "je eigen gang te gaan en je nooit te laten afremmen door je man." Shirer: "Satan zal er alles aan doen om in onze huizen het voortouw te nemen," schreef ze in haar boek A Jewel in His Crown: Rediscovering Your Value as a Woman of Excellence.

Volgens Priscilla Shirer staat de positie van de vrouw in het gezin onder druk. Niet omdat ze niet tot ontplooiing kan komen, maar juist omdat ze onder druk van feminisme zich gaat verzetten tegen het gezag van de man. Het gevolg van dit verzet? Vrouwen nemen de plek in van de man als hoofd van het gezin. En dat gaat tegen hetgeen in wat de Bijbel over het gezin zegt, stelt Priscilla Shirer. "Vrouwen moeten tot God bidden om een geest van vernieuwing in hun harten."
In een tijdperk waarin seksuele bevrijding de westerse cultuur verzadigd, waar vrouwen op de maatschappelijke ladder klimmen en zij minder kinderen krijgen, zijn conservatieve christelijke vrouwen bezig met een tegenoffensief, meldt the New York Times. Steeds vaker kom je als christen in de VS Bijbelstudies, conferenties en boeken tegen voor vrouwen. Als tegenbeweging voor het 'doorgeslagen' feminisme. Niet door alles wat feministisch is van de tafel te vegen, maar door een gezonde tegenbeweging op gang te zetten om zo huisvrouwen voor God te mobiliseren. Want dat God vrouwen machtig kan gebruiken, staat als een paal boven water.
Bron www.cip.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.